Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlnová optika Ilustrace. Interference světla Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v jistém bodě prostoru se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlnová optika Ilustrace. Interference světla Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v jistém bodě prostoru se."— Transkript prezentace:

1 Vlnová optika Ilustrace

2 Interference světla Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v jistém bodě prostoru se s časem nemění. Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v jistém bodě prostoru se s časem nemění.

3 Youngův pokus

4 Interference http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/big_interference.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/big_interference.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/big_interference.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/big_interference.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/two-slit2.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/two-slit2.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/two-slit2.html http://www.colorado.edu/physics/2000/sch roedinger/two-slit2.html http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/hbase/phyopt/interfcon.html http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/hbase/phyopt/interfcon.html

5 interferenční obrazec, interferogram (soustava tmavých a světlých proužků) vzniká skládáním amplitud jednotlivých vln interferenční obrazec, interferogram (soustava tmavých a světlých proužků) vzniká skládáním amplitud jednotlivých vln Světlý proužek – interferenční maximum – konstruktivní interference Světlý proužek – interferenční maximum – konstruktivní interference Tmavý proužek – interferenční minimum – destruktivní interference Tmavý proužek – interferenční minimum – destruktivní interference

6 Interferenční obrazec

7 Podmínky interference

8 Interference v tenké vrstvě

9 Interference bílého světla na tenké vrstvě

10 Michelsonův interferometr

11 Holografie

12 Holografie

13 Hologram

14 Newtonova skla

15

16 Kontrola přesnosti opracování ploch

17 Ohyb na hraně žiletky

18 Ohyb na hraně

19 Ohyb na optické mřížce

20

21

22 Klasifikace ohybových jevů Fresnelovy ohybové jevy – pouze zdroj, překážka, stínítko; výklad pomocí Huygensova principu Fresnelovy ohybové jevy – pouze zdroj, překážka, stínítko; výklad pomocí Huygensova principu intenzita jako funkce polohy v nějaké rovině pozorování (stínítko) intenzita jako funkce polohy v nějaké rovině pozorování (stínítko) Augustin Jean Fresnel (1788–1827) Augustin Jean Fresnel (1788–1827)

23 Klasifikace ohybových jevů Fraunhoferovy ohybové jevy – v optické soustavě navíc čočky; světlo nedopadá přímo na celé stínítko, ale je čočkou soustředěno do jednotlivých bodů Fraunhoferovy ohybové jevy – v optické soustavě navíc čočky; světlo nedopadá přímo na celé stínítko, ale je čočkou soustředěno do jednotlivých bodů intenzita jako funkce směru intenzita jako funkce směru Joseph von Fraunhofer (1787–1826) Joseph von Fraunhofer (1787–1826)

24 Rozlišovací schopnost přístrojů

25 Rentgenová strukturní analýza http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/rtg_difrakce/5aa. html http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/rtg_difrakce/5aa. html http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/rtg_difrakce/5aa. html http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/rtg_difrakce/5aa. html

26 Polarizace světla Nepolarizované světlo – směr vektoru E se v rovině kolmé ke směru šíření světla nahodile mění. Nepolarizované světlo – směr vektoru E se v rovině kolmé ke směru šíření světla nahodile mění. Lineárně polarizované světlo – vektor E kmitá stále v jednom směru. Lineárně polarizované světlo – vektor E kmitá stále v jednom směru.

27 Polarizace odrazem v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu (tj. v přímce rovnoběžné s rovinou rozhraní) v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu (tj. v přímce rovnoběžné s rovinou rozhraní) polarizace je částečná – část světla se polarizuje, část nikoliv polarizace je částečná – část světla se polarizuje, část nikoliv světlo je úplně polarizované, dopadá-li světlo pod úhlem větším nebo rovným  B (Brewsterův úhel) světlo je úplně polarizované, dopadá-li světlo pod úhlem větším nebo rovným  B (Brewsterův úhel) n = tg  B n = tg  B

28 Polarizace lomem E kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu E kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu lepší polarizace se dosáhne opakovaným lomem lepší polarizace se dosáhne opakovaným lomem

29 Polarizace dvojlomem anizotropní prostředí – světlo se šíří různými směry různou rychlostí; při dopadu světla nastane dvojlom: anizotropní prostředí – světlo se šíří různými směry různou rychlostí; při dopadu světla nastane dvojlom: vytvoří se paprsek řádný (ordinární) – splňuje zákon lomu, kmitá kolmo na nákresnu paprsek řádný (ordinární) – splňuje zákon lomu, kmitá kolmo na nákresnu paprsek mimořádný (extraordinární) – nesplňuje zákon lomu, kmitá v rovině nákresny paprsek mimořádný (extraordinární) – nesplňuje zákon lomu, kmitá v rovině nákresny vektory E o a E e kmitají v navzájem kolmých rovinách, oba jsou úplně polarizované vektory E o a E e kmitají v navzájem kolmých rovinách, oba jsou úplně polarizované islandský vápenec – při položení na kresbu vidíme tuto dvakrát – vycházejí totiž dva paprsky; ve směru osy dvojlom nenastává islandský vápenec – při položení na kresbu vidíme tuto dvakrát – vycházejí totiž dva paprsky; ve směru osy dvojlom nenastává

30 Islandský vápenec

31 Shrnutí

32 Nikolův hranol http://www.2zskolin.cz/stromy/10/jedle.html http://www.2zskolin.cz/stromy/10/jedle.html http://www.2zskolin.cz/stromy/10/jedle.html http://www.sweb.cz/kopido/pohl.htm http://www.sweb.cz/kopido/pohl.htm http://www.sweb.cz/kopido/pohl.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedle_balz%C3%A1mov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedle_balz%C3%A1mov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedle_balz%C3%A1mov%C3%A1

33 Polarizace absorpcí Polarizační filtr (polaroid) – relativně dlouhé molekuly seřazené do jednoho směru (mechanickým natažením). E v jenom směru se pohlcuje, E v druhém směru prochází. Polarizační filtr (polaroid) – relativně dlouhé molekuly seřazené do jednoho směru (mechanickým natažením). E v jenom směru se pohlcuje, E v druhém směru prochází. Z polaroidu se získává jen mimořádný paprsek. Z polaroidu se získává jen mimořádný paprsek. Světlo se polaroidem zeslabuje. Světlo se polaroidem zeslabuje.

34 Mechanická analogie polarizace polarizátor – zařízení, kterým se přirozené světlo mění na polarizované polarizátor – zařízení, kterým se přirozené světlo mění na polarizované analyzátor – polarizátor, kterým polarizaci světla ověřujeme: jestliže je natočen stejně jako první polarizátor, světlo prochází; jinak se pohltí nebo prochází jen částečně analyzátor – polarizátor, kterým polarizaci světla ověřujeme: jestliže je natočen stejně jako první polarizátor, světlo prochází; jinak se pohltí nebo prochází jen částečně

35 Prostorový biograf http://www.oskarimax.cz/ http://www.oskarimax.cz/ http://www.oskarimax.cz/

36 Polarimetrie

37 Fotoelasticimetrie metoda zkoumání mechanických napětí v různých objektech (namáhání částí staveb nebo strojů) metoda zkoumání mechanických napětí v různých objektech (namáhání částí staveb nebo strojů) mechanickým napětím se některé látky stávají anizotropními (organické sklo) – z těchto látek se vyrobí modely objektů mechanickým napětím se některé látky stávají anizotropními (organické sklo) – z těchto látek se vyrobí modely objektů model se deformuje osvícen polarizovaným světlem – přes analyzátor lze pozorovat (jedno)barevné obrazce v místech namáhání model se deformuje osvícen polarizovaným světlem – přes analyzátor lze pozorovat (jedno)barevné obrazce v místech namáhání

38 Fotoelasticimetrie

39 Odstranění rušivého světla odražené světlo je – jak víme – polarizované; nechceme-li vidět odlesky, stačí užít polarizační filtr (analyzátor vhodně orientovaný) odražené světlo je – jak víme – polarizované; nechceme-li vidět odlesky, stačí užít polarizační filtr (analyzátor vhodně orientovaný)

40 Kerrův jev http://www.med.muni.cz/ocnipek/aplikoptII. ppt#31 http://www.med.muni.cz/ocnipek/aplikoptII. ppt#31 http://www.med.muni.cz/ocnipek/aplikoptII. ppt#31 http://www.med.muni.cz/ocnipek/aplikoptII. ppt#31 http://www.earlytelevision.org/yanczer_sco phony.html http://www.earlytelevision.org/yanczer_sco phony.html http://www.earlytelevision.org/yanczer_sco phony.html http://www.earlytelevision.org/yanczer_sco phony.html http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerr_%2 8physicist%29 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerr_%2 8physicist%29 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerr_%2 8physicist%29 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerr_%2 8physicist%29

41 Užití v zobrazovačích LCD

42 Snímač optického záznamu CD


Stáhnout ppt "Vlnová optika Ilustrace. Interference světla Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v jistém bodě prostoru se."

Podobné prezentace


Reklamy Google