Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti elektromagnetického vlnění"— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti elektromagnetického vlnění
VY_32_INOVACE_09-18 Vlastnosti elektromagnetického vlnění

2 Šíření elektromagnetického vlnění
Dochází ke změnám elektrického pole v magnetické a opačně B E v Vektory E , B , v jsou na sebe kolmé Obr.1

3 Rychlost elektromagnetického vlnění
Ve vakuu (ve vzduchu) je to rychlost světla c je to mezní rychlost ve vesmíru V látkovém prostředí je menší zaokrouhleně

4 Polarizace vlnění Elmg. vlnění je příčné vlnění jsou kolmé na směr šíření (i vzájemně na sebe) U nepolarizovaného vlnění se směr kmitání vektorů mění U polarizovaného vlnění kmitají vektory ve stálých rovinách Dipól vysílá polarizované vlnění- v rovině dipólu leží v rovině kolmé (anténní dipóly jsou vodorovné) E , B E ,B E ,B E B

5 Odraz a ohyb elektromagnetického vlnění
Od vodivých překážek se elmg. vlnění odráží podle zákona odrazu p, p/ ,k –leží v jedné rovině α α/ p p/ k p – dopadající vlnění p/ - odražené vlnění k – kolmice dopadu α- úhel dopadu α/ - úhel odrazu Odraz je výrazný hlavně u vlnění s krátkou vlnovou délkou Vlnění s dlouhou vlnovou délkou se za překážky ohýbá Obr.2

6 K polarizaci a odrazu vlnění
V případě a) vlnění k přijímací anténě nedorazí-vodiče mřížky jsou rovnoběžné s dipóly a elmg. vlnění pohltí V případě b) vlnění k přijímací anténě dorazí-vodiče mřížky jsou kolmé k dipólům a elmg. vlnění projde Plochý vodič je pro elmg. vlnění překážka,kterou neproniká , odráží se od ní a může vzniknout stojaté vlnění Obr.4 Obr.3

7 Interference vlnění Jedná se o skládání dvou vlnění ,výsledkem kterého může být zeslabení nebo zesílení výsledného vlnění Koherentní vlnění - vlnění o stejné frekvenci a s časově neměnným dráhovým rozdílem Δl Je-li dochází k zesílení vlnění Je-li dochází k zeslabení vlnění

8 Lom vlnění Přechází-li elmg. vlnění z jednoho prostředí do druhého zachovává se frekvence vlnění a jeho rychlost a vlnová délka se mění. Platí Snellův zákon lomu k p α β p/ Obr.5

9 Spektrum elektromagnetického vlnění
Vlnová délka – λ m Druh Příklady užití < Záření γ (gama) Lékařství,defektoskopie Rentgenové záření Lékařství ,defektoskopie Ultrafialové záření Solárium Světelné záření Vidění Infračervené záření Tepelný efekt,ovládače Mikrovlny Radary,trouby, mobily Televizní a rozhlasové vlny Rozhlas,televize >104 Technické proudy Energetika

10 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková
Autor obrázků 1,2,5 a tabulky: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 3,4:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 254,255. ISBN X.


Stáhnout ppt "Vlastnosti elektromagnetického vlnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google