Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti elektromagnetického vlnění VY_32_INOVACE_09-18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti elektromagnetického vlnění VY_32_INOVACE_09-18."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti elektromagnetického vlnění VY_32_INOVACE_09-18

2 Šíření elektromagnetického vlnění B E v Dochází ke změnám elektrického pole v magnetické a opačně Vektory E, B, v jsou na sebe kolmé Obr.1

3 Rychlost elektromagnetického vlnění  Ve vakuu (ve vzduchu) je to rychlost světla c je to mezní rychlost ve vesmíru  V látkovém prostředí je menší zaokrouhleně

4 Polarizace vlnění  Elmg. vlnění je příčné vlnění jsou kolmé na směr šíření (i vzájemně na sebe)  U nepolarizovaného vlnění se směr kmitání vektorů mění  U polarizovaného vlnění kmitají vektory ve stálých rovinách  Dipól vysílá polarizované vlnění- v rovině dipólu leží v rovině kolmé (anténní dipóly jsou vodorovné) E, B E B

5 Odraz a ohyb elektromagnetického vlnění  Od vodivých překážek se elmg. vlnění odráží podle zákona odrazu α α/α/ p p/p/ k p – dopadající vlnění p / - odražené vlnění k – kolmice dopadu α- úhel dopadu α / - úhel odrazu  Odraz je výrazný hlavně u vlnění s krátkou vlnovou délkou  Vlnění s dlouhou vlnovou délkou se za překážky ohýbá p, p /,k –leží v jedné rovině Obr.2

6 K polarizaci a odrazu vlnění Obr.3 Obr.4 V případě a) vlnění k přijímací anténě nedorazí- vodiče mřížky jsou rovnoběžné s dipóly a elmg. vlnění pohltí V případě b) vlnění k přijímací anténě dorazí- vodiče mřížky jsou kolmé k dipólům a elmg. vlnění projde Plochý vodič je pro elmg. vlnění překážka,kterou neproniká, odráží se od ní a může vzniknout stojaté vlnění

7 Interference vlnění  Jedná se o skládání dvou vlnění,výsledkem kterého může být zeslabení nebo zesílení výsledného vlnění  Koherentní vlnění - vlnění o stejné frekvenci a s časově neměnným dráhovým rozdílem Δ l  Je-li dochází k zesílení vlnění  Je-li dochází k zeslabení vlnění

8 Lom vlnění  Přechází-li elmg. vlnění z jednoho prostředí do druhého zachovává se frekvence vlnění a jeho rychlost a vlnová délka se mění.  Platí Snellův zákon lomu α p p/p/ k β Obr.5

9 Spektrum elektromagnetického vlnění Vlnová délka – λ m Druh Příklady užití < 10 -12 Záření γ (gama) Lékařství,defektoskopie 10 -12 - 10 -9 Rentgenové zářeníLékařství,defektoskopie 10 -9 - 10 -7 Ultrafialové zářeníSolárium 10 -7 -10 -6 Světelné zářeníVidění 10 -6 -10 -4 Infračervené zářeníTepelný efekt,ovládače 10 -4 -10 -1 MikrovlnyRadary,trouby, mobily 10 -1 -10 4 Televizní a rozhlasové vlny Rozhlas,televize > 10 4 Technické proudyEnergetika

10 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázků 1,2,5 a tabulky: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 3,4:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 254,255. ISBN 80-85849-47-X.


Stáhnout ppt "Vlastnosti elektromagnetického vlnění VY_32_INOVACE_09-18."

Podobné prezentace


Reklamy Google