Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká filozofie - scholastika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká filozofie - scholastika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."— Transkript prezentace:

1 Středověká filozofie - scholastika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMStředověká filozofie - scholastika Označení DUMVY-32-INOVACE-06_1_11 AutorMgr. Eva Adamíková Datum25. 11. 2012 Vzdělávací oblastČlověk ve společnosti Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhDějiny světové filozofie Ročník3. ročník gymnázia

2 Středověká filozofie - scholastika

3 Co se dozvíte: které období označujeme za scholastiku, jakými problémy se scholastika zabývala, kdo to byl Tomáš Akvinský, kdo to byli nominalisté a realisté, k čemu se schylovalo na sklonku středověku

4 Scholastika Raná (9.-12.st.n.l.) Vrcholná (13.st.) Pozdní (14.-15.st.n.l.)

5 Jádro západní Evropy: Itálie, Francie, Německo, VB, Irsko Jednota vědy a filozofie vyjádřena latinou Scholastika má podat rozumové důkazy Vytvořit ucelený teologicko-filozofický systém

6 Raná scholastika Spor o univerzálie – pojmy, univerzálie Realisté – pojmy existují reálně – před jednotlivou věcí, nezávisle na ní (Platónovy ideje) Nominalisté – pouhý prázdný zvuk, požívaný námi k označení věci Existují tedy až po věci Klonili se více k Aristotelovi

7 Jádrem sporu je odlišné pojetí individuality, svobody, nezávislosti Spor o Boha a člověka Realisté Jan Scotus – Eriugena, první otec scholastiky Anselm z Canterbury „Credo, ut intelligam“

8 Umírněný realista Abélard, je pochován s Heloisou na pařížském hřbitově Pére-Lachaise Opačně k Anselmovi říká: „Intelligo ut credam“ „Poznávám, abych věřil.“ Obrázek 1.

9 Nominalisté Roscellinus – obecniny jsou jen člověkem namyšlená jména Bělost – obecnina Existují jen konkrétní bílé předměty

10 Vrcholná scholastika Svět ovládl Aristoteles, až do 16.stol. Období křížových výprav (1096-1270) Plodný styk západní kultury s Orientem Rozvoj měst, obchodu, stavitelství, zeměpisu, básnictví

11 Sumy – snahy pojmout veškeré poznatky do souhrnného a definitivního systému poznání světa Univerzity a řády – místa pro rozvoj vědění Paříž, Oxford, Bologna, Padov atd. Vystřídaly kláštery Řády Dominikánský – Albert Veliký, T. Akvinský Věnoval se osvětě, vzdělání

12 Františkánský – František z Assisi Návrat k původnímu křesťanství – k chudobě, lásce, člověku, přírodě

13 Albert Veliký Pocházel ze šlechtické rodiny Vychováván na zámku svých rodičů Přednášel pod širým nebem V Padově studoval přírodovědu, medicínu, Aristotela – jehož myšlenky doplnil

14 Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Největší naukový systém středověku Syn hraběte Studium v Neapoli Odděluje pravdu zjevenou – teologickou a pravdu přirozenou – filozofickou Rozum slouží víře a filozofie teologii

15 Obrázek 2.

16 Spisy: Komentáře k Aristotelovi Menší filozofické spisy Souhrnné teologické výklady Tzv. Questiones – zápisy teologických polemických rozhovorů, které se konaly na univerzitách Menší spisy ke křesťanské dogmatice

17 Apologetická díla Spisy k filozofii práva, státu a společnosti Spisy o řádu a řádových pravidlech Exegetické spisy k výkladu Písma svatého

18 Vědění a víra – Není mezi nimi rozpor – Obojí pochází od Boha – Filozofie dospívá k Bohu – Teologie vychází od Boha Existence a esence – Bůh dává esenci existenci – Jako jediný obsahuje v sobě obojí

19 5 nepřímých důkazů existence Boha – Z pohybu – Z řetězu příčin – Z nahodilého – první nutnost ze sebe sama – Ze stupňovitosti – Z účelného uspořádání světa

20 Člověk a duše – Vegetativní část – látková výměna, rozmnožování – Smyslová část – vnímání – Intelektuální část – rozum Etika – Tomáš říká, že člověk musí vědět: – V co má věřit – Co má žádat – Co má činit

21 Zdůrazňuje svobodu vůle! Ke 4 antickým ctnostem řadí 3 křesťanské: – Víru – Lásku – Naději

22 Politika – Drží se dělení Aristotelova – Monarchie, aristokracie, politea – Tyranie, oligarchie, demokracie Dílo: – Suma proti pohanům – Suma teologická – O jsoucnu a bytnosti

23 Učení – tomismus 1322 prohlášen za svatého Od roku 1879 oficiální filozofie katolické církve

24 Pozdní scholastika Roger Bacon (1214-1294) Františkán Dílo: Větší dílo, Menší dílo, Třetí dílo Dělal fyzikální experimenty Spotřeboval na ně veškerý majetek Optika – odraz světla, lom paprsků Podezření z čarodějnictví a posedlostí ďáblem

25 Duns Scotus (1264-1308) Některá věta může být z filozofického hlediska pravdivá a z teologického hlediska nepravdivá a naopak Vůle je nadřazená myšlení Vilém Occam (1300-1347) Zrušil pouto mezi teologií a filozofií „Occamova břitva“ – pochopení skutečnosti se obejde bez zbytečného zdvojení

26 Jde mu o jakousi ekonomii myšlení, tj. neužívat k vysvětlení reality více entit, než je nezbytně nutné Odstranit obecniny – zvířeckost, existují jen jednotlivá zvířata Nominalista Nemůžeme vyčíst Boží záměr Co Bůh chtěl… Nemůžeme poznat, můžeme jen věřit Svět můžeme poznat jen skrze naše zkušenosti

27 Jedná se jen o empirickou zkušenost mezi uvažujícími bytostmi Rozumové konstrukce Rozum a víru musíme oddělit Nominalismus, renesance, reformace, přírodovědecké objevy – filozofie se začíná soustředit na problém poznání a jeho východiska

28 Otázky: 1.Jaký problém řešila raná scholastika? 2.Kdo to byli realisté? 3.Charakterizuj františkánský řád. 4.O co usilovali dominikáni? 5.Vysvětli Tomášovy důkazy existence Boha. 6.Pokus se vysvětlit význam slova esence. 7.Které znáš nejstarší evropské univerzity.

29 Odpovědi 1.Raná scholastika řešila spor mezi realisty a nominalisty. 2.Realismus je názor, že obecné pojmy (universálie) existují nezávisle na lidském rozumu. 3.Příslušníci františkánského řádu hlásali návrat k původním hodnotám křesťanství – víře, lásce, naději

30 4.Příslušníci dominikánského řádu se zasloužili o šíření vzdělanosti. 5.Vše kolem nás se děje, vše má svou příčinu, existuje první nutnost ze sebe sama, existuje „hierarchický“ řád v přírodě a společnosti, vše kolem nás má svůj účel, je zde pro „něco“ 6.Esence je možnost, která se může projevit… 7.Univerzity – Bologna, Paříž, Oxford, Cambridge, Padova, Neapol, Praha, Krakov

31 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80- 40-25414-4. BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 90-7182- 064-4. BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-147-0. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN 80-7192-500-4

32 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI, Praha 4, V jehličí 1, 1996, ISBN 80- 901588- 4-6. Obrázek 1.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /8/82/Abelard_and_Heloise.jpeg Obrázek 2.: FRA ANGELICO. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /6/6c/Saint_Thomas_Aquinas.jpg


Stáhnout ppt "Středověká filozofie - scholastika www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google