Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platón Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platón Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"— Transkript prezentace:

1 Platón www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Platón Označení DUM VY-32-INOVACE-06_1_05 Autor Mgr. Eva Adamíková Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ Tematický okruh Dějiny světové filozofie Ročník 3. ročník gymnázia

2 Platón Obrázek 1.

3 Co se dozvíte? Platón založil v Athénách svou školu,
díky Platónovi máme informace o Sokratovi a jeho díle, nebo to může být jinak? seznámíte se s Platónovými dvěma světy, Platóna někteří politologové a sociologové pokládají za prvního představitele totalitarismu v dějinách

4 (427 – 347 př.n.l.) První idealista v dějinách filozofie Poznáváme duší, nikoli smysly, zkušeností Narodil se v přední athénské aristokratické rodině Seznámení se Sokratem ho přivedlo k filozofii Po jeho smrti 11 let cestoval po jižní Itálii Zde se seznamuje s Pythagorejci Po návratu zakládá Akademii, 387 př.n.l.

5 Vyučovalo se zde až do roku 529 n.l. Napsal mnoho děl - formou dialogů
Protagoras - o ctnosti, Gorgias – o umění řečnickém, Symposion – o lásce, Faidon – o nesmrtelnosti, Timaios – o stvoření světa Obrana Sokratova 3 období tvorby: Sokratovské, teorie idejí, období stáří

6 Politika Nejrozsáhlejší a obsahově nejbohatší: Díla: „Ústava“ a „Zákony“ Stát – obec vzniká z nedostatečnosti člověka Rozdělil společnost na: Filozofy – vládce Bojovníky – strážce Řemeslníky, obchodníky

7 Vládcové nemají majetek
Lidé starší (nad 50 let), vzdělaní, zkušení Výchova dětí je společná Eugenika – zdokonalování lidského genetického fondu (obcovat mohou jen ti „nejlepší“ s těmi „nejlepšími“) Tělesná výchova – zdatnost Lze hovořit jen o krásných, kladných věcech

8 Psychologie Duše člověka má tři části: Myšlení – centrum v hlavě Vášnivost – oblast srdce Žádostivost – oblast jater

9 Etika Nauka o ctnostech: Rozumnost Statečnost Uměřenost Spravedlnost

10 Platón své učení o duši, o ctnostech a o obci shrnul takto:
Myšlení – centrum v hlavě – rozumnost -vládcové Cit, vůle – vášnivost - srdce – statečnost - bojovníci Žádostivost – oblast jater – umírněnost - obchodníci A všem přísluší spravedlnost

11 Filozofie Teorie idejí Svět idejí – svět pravý, skutečný, neměnný, svět vzorů, kde naše duše žila před narozením Svět ve kterém žijeme, pomíjivý napodobenina světa idejí Podobenství jeskyně Methéxis – podíl na idejích, účast Anamnésis – rozpomínání se na svět idejí

12 Platónský trojúhelník
Obrázek 2.

13 Eros – chtění poznávat, zdokonalovat se
Poprvé v dějinách spojil etiku a estetiku Dobro a krásu – co je dobré, je i krásné Za láskou se skrývá hluboké úsilí o dosažení dobra Světový řád je účelně uspořádaný Teleologismus, finalismus

14 Otázky: Jak rozvrstvil Platón antickou společnost?
Jak mají žít vládci? Vysvětli Platónovu teorii idejí. Jmenuj významná díla světové politologie, jejichž autorem je Platón. Načrtni Platónský trojúhelník a vysvětli ho. Proč podle Platóna vzniká obec?

15 Odpovědi Platón hovoří o vrstvě vládců – filozofů, o vrstvě bojovníků – ochránců a o vrstvě řemeslníků a zemědělců. Vládci nemají majetek – slouží občanům, jejich děti jsou vychovávány společně a mimo jejich domov, aby jim rodiče nestranili. Obcovat smí jen ti „nejkvalitnější“ s „nejkvalitnějšími“ a to v určitém věku.

16 Platónova teorie idejí hovoří o dvou světech, o světě pravzorů, světě věčném a dokonalém a o světě, ve kterém žijeme, světě napodobenin, světě nedokonalém a pomíjivém. (podobenství o jeskyni) „Zákony“ a „Ústava“ Naše duše se rozpomíná na svět idejí, kde se nacházela před naším narozením – anamnésis, věci tohoto světa mají určitou míru podílu na vzorech - idejích – methexis. Obec vzniká z nedostatečnosti člověka.

17 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN

18 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení
TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI, Praha 4, V jehličí 1, 1996, ISBN Obrázek 1.: RAFFAELLO SANZIO. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 2.: AIDA. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Platón Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"

Podobné prezentace


Reklamy Google