Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F OTOELEKTRICKÝ JEV Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F OTOELEKTRICKÝ JEV Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."— Transkript prezentace:

1 F OTOELEKTRICKÝ JEV Mgr. Kamil Kučera

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ANOTACE 1.Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.31 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0050 3.Vytvořeno: leden 2014 4.Ročník: 4. ročník – čtyřleté gymnázium, 8. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika Tematický okruhZákladní poznatky kvantové fyziky Materiál slouží k zopakování fotoelektrického jevu. Materiál vysvětluje vnitřní a vnější fotoefekt, rovnici vnějšího fotoelektrického jevu a jejich využití v praxi. Učivo je ověřeno závěrečným testem. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule.

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Fotoelektrický jev (fotoefekt) jev vznikající při vzájemném působení EMZ a látky, ze které se uvolňují elektrony druhy:  vnější – elektrony opouštějí látku  vnitřní – elektrony neopouštějí látku, zvyšuje se vodivost látky [1][2]

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Vnější fotoelektrický jev fotoelektrický jev objasnil pomocí kvantové hypotézy A. Einstein (NC 1921) nelze vysvětlit klasickou fyzikou EM vlna při dopadu na látku se chová jako soubor částic – světelných kvant – fotonů foton odevzdá celou svoji energii, která se využije na uvolnění elektronu z kovu a zbytek energie získá elektron ve formě kinetické energie [3]

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Fotony fotony soubor světelných kvant (obecně kvantum EM energie) nulová klidová hmotnost pohybují se rychlostí světla elektrický náboj nulový spin 1 (boson) zprostředkovává elektromagnetickou interakci (intermediální částice) energie fotonu hybnost fotonu [4]

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Rovnice vnějšího fotoelektrického jevu pohybová energie elektronů uvolněných z kovu nezávisí na intenzitě dopadajícího záření, ale na jeho frekvenci pro každý kov existuje mezní frekvence f 0 dopadajícího záření (MFCHT) fotoelektrický jev nastane, pokud fotoelektrický jev nenastane, pokud počet uvolněných elektronů je přímo úměrný intenzitě dopadajícího záření Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu: [5][5]

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na vnější fotoelektrický jev Může nastat fotoelektrický jev při dopadu viditelného světla na zinek, jestliže výstupní práce elektronu ze zinku jsou 4 eV? Fotoelektrický jev nenastane.

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklady na vnější fotoelektrický jev Jaká je výstupní práce elektronů z cesia, je-li mezní vlnová délka cesia 642 nm? Výstupní práce z atomu cesia je asi 1,9 eV.

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Vnitřní fotoelektrický jev v látce se generují nosiče náboje a její vodivost se zvětšuje součástky využívající vnitřního fotoefektu: fotorezistor – polovodičová součástka, jejíž odpor se při osvětlení zmenšuje (využití v luxmetrech a expozimetrech) fotodioda – polovodičová součástka s přechodem PN hradlový režim – při osvětlení fotodioda zdrojem napětí (solární panely) odporový režim – odpor fotodiody v závěrném směru se při osvětlení zmenšuje [6][6] [7][7] [8][8]

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Využití fotoelektrického jevu v praxi fotometry a expozimetry zařízení automatizace ovládání mechanismů a počítání výrobků televizní kamery solární panely kopírovací zařízení [10] [11] [12]

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1.Co jsou to fotony? 2.Porovnejte vnitřní a vnější fotoelektrický jev. 3.Vysvětlete rovnici pro vnější fotoelektrický jev. 4.Uveďte využití fotoelektrického jevu v praxi. 5.Porovnejte fotodiodu s fotorezistorem a jejich praktické využití.

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [1][WOLFMANKURD. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoelectric_effect.svg [2] NORDBERG, Björn. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotoelektrisk_effekt2.png [3] TURNER, Oren Jack. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head.jpg [4] UNITFREAK. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photon.gif?uselang=cs [5] MIRACETI. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoeffect.svg [6] ГОРОВАТО. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoresistor.svg?uselang=cs [7] DOBRATIQI. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_photoresistor.jpg?uselang=cs [8] NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo-diode.svg?uselang=cs [9] NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photodiode.jpg?uselang=cs [10] MURRAY, Arthur. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DigitalLuxmetr.jpg?uselang=cs [11] SERYCH. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCD_in_camera.jpg?uselang=cs [12] F5ZV. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panneaux_solaires_thermique_et_PV.jpg SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80-04-22435-0 BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených příkladů z fyziky pro SŠ IV. Praha: Prometheus, 2000, ISBN 80-7196-037-3.


Stáhnout ppt "F OTOELEKTRICKÝ JEV Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google