Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Lukáčová 8.A MT blok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Lukáčová 8.A MT blok"— Transkript prezentace:

1 Tereza Lukáčová 8.A MT blok
Fotovoltaický článek Tereza Lukáčová 8.A MT blok

2 Fotoefekt Fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorbce elektromag. záření (např. RTG záření nebo viditelné světlo) E = h. f = m. c2 , E je energie fotonu, f jeho prekvence a h Planckova konstanta E = Wv + ½ me. v2, Wv je výstupní práce elektronuz kovu Pokud jev probíhá na povrchu látky, tzn. působením vnějšího elektromagnetického záření se elektrony uvolňují do okolí látky, hovoří se o vnějším fotoelektrickém jevu. (obr.) Fotoelektrický jev však může probíhat i uvnitř látky, kdy uvolněné elektrony látku neopouští, ale zůstávají v ní jako vodivostní elektrony. V takovém případě se hovoří o vnitřním fotoelektrickém jevu.

3 Princip fotovoltaického článku
Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotoefekt. V polovodičích lze snadno uvolnit elektrony vlivem slunečního záření a pomocí  p-n přechodu (spojení dvou typů polovodičů) vytvořit v okolí tohoto p-n přechodu elektrický potenciál (napětí). Vzniklé napětí je následně zdrojem elektrického proudu (viz schéma).

4 Dopadem světla na solární článek se uvolní z polovodiče některé elektrony. Tyto volné elektrony a také vzniklé elektronové díry se el. polem oddělí, takže v horní vrstvě křemíkové destičky vznikne přebytek elektronů a ve spodní části naopak jejich nedostatek Propojením horní a spodní části článku přes spotřebič se přebytek a nedostatek elektronů začne pohybem nosičů náboje vyrovnávat, a tím vznikne elektrický proud. Tok elektronů, čili velikost proudu procházejícího elektrickým obvodem, je ovšem přímo úměrný množství dopadajícího světla.

5 Účinnost fotovoltaických článků
Energie fotonu, která překračuje potřebnou hranici pro výrobu elektřiny, se mění v teplo. Ve fotovoltaickém článku tak lze na elektřinu přeměnit teoreticky maximálně padesát procent dopadajícího světla. Prakticky se dosahuje účinnosti asi 15% u průmyslově vyráběných článků. U experimentálních laboratorně vyráběných článků se dosahuje účinnosti až třicet procent. Cena článků se pohybuje zhruba od Kč do Kč, podle velikosti.

6 Fotovoltaická elktrárna v Protivíně
lokalita- Jižní Čechy výkon- 3,5 MW největší v ČR

7 Fotovoltaická elektrárna v Habřině
lokalita- okolí Úštěku výkon kWh (odpovídá spotřebe zhruba 300 osob)

8 Použité zdroje: www.wikipedie.cz


Stáhnout ppt "Tereza Lukáčová 8.A MT blok"

Podobné prezentace


Reklamy Google