Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polovodiče ZŠ Velké Březno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polovodiče ZŠ Velké Březno."— Transkript prezentace:

1 Polovodiče ZŠ Velké Březno

2 Polovodiče Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání některého z druhů energie – nejčastěji tepelné nebo světelné, změnu vnitřních podmínek představuje příměs jiného prvku v polovodiči.Mezi polovodiče patří prvky křemík, germanium, selen, sulfid olovnatý (PbS) aj. Většina polovodičů jsou krystalické látky, existují však také polovodiče amorfní. Součástka atomových hodin

3 Polovodičová dioda Polovodičová dioda je elektrotechnická součástka, jejímž úkolem v elektrickém obvodu je propouštět elektrický proud jedním směrem. Skládá se ze dvou příměsových polovodičů - jeden polovodič je typu N (katoda) a druhý polovodič je typu P (anoda). Základem diody bývá křemíková nebo germaniová destička, obohacená z jedné strany o prvek s pěti valenčními elektrony (fosfor, arsen), z druhé strany o prvek s třemi valenčními elektrony (bor, hliník, gallium, indium). Vzájemným silovým působením mezi částicemi se na přechodu P-N vytvoří vnitřní elektrické pole.Je nejčastěji využívána k usměrňování střídavého proudu. Různé typy

4 Možnosti zapojení Nepropustný směr

5 Fotodioda Fotodioda je plošná polovodičová dioda konstrukčně upravená tak, aby do oblasti PN přechodu pronikalo světlo. Není-li přechod osvětlen, má voltampérová charakteristika stejný průběh, jako charakteristika běžné diody. Dioda se tedy chová jako pasivní součástka, jejíž elektrický odpor v závěrném směru je závislý na osvětlení. Fotodioda reaguje na změny osvětlení velmi rychle, řádově 10-6 s.Zvláštní konstrukce se používá například u fotodiody PIN, která má mezi vrstvou přechodu P a N vloženou vrstvu o extrémní vodivosti s velkou elektrickou pevností (až 500 V). Proto pracuje s velmi vysokými intenzitami elektrického pole v oblasti přechodu.

6 Dioda - LED Světlo-vyzařující dioda (LED, Elektroluminiscenční dioda) je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje (emituje) nekoherentní světlo s úzkým spektrem. Může emitovat i jiné druhy záření. Tento jev je způsoben elektroluminiscencí.

7 LED Display

8 Fotovoltaický článek Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může dodávat elektrický proud. Fotovoltaický článek je tvořen velkoplošnou polovodičovou p-n diodou. Tyto články se vyrábějí z křemíkových plátků, ať už z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku. V současné době se touto technologií vyrábí více než 85% solárních článků na trhu. Různé druhy

9 Laserová dioda Laserová dioda nebo též polovodičový laser je polovodičová dioda, na jejímž PN přechodu dochází k přeměně elektrické energie na světlo. Na rozdíl od LED diod se generuje světlo odpovídající svými vlastnostmi světlu laseru (má výrazně užší spektrum, je koherentní atp.)

10 Tranzistor Tranzistor je polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN. Tranzistor je základem všech dnešních integrovaných obvodů, jako např. procesorů, pamětí.Každý tranzistor má (nejméně) tři elektrody, které se u bipolárních tranzistorů označují jako kolektor, báze a emitor. Podle uspořádání použitých polovodičů typu P nebo N se rozlišují dva typy bipolárních tranzistorů, NPN a PNP (prostřední písmeno odpovídá bázi). Unipolární tranzistory jsou označovány jako N-FET nebo P-FET.Je hojně používaný k regulaci vyššího napětí nižším. Tranzistor uvnitř

11 Termistor Termistor je elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě.Rozlišujeme dva druhy termistorů - NTC a PTC termistor.U NTC termistoru při zahřátí klesá,zatím co u PTC termistoru odpor roste. Speciální NTC termistory byly součástí žhavicích obvodů elektronkových zařízení. Sloužily jako ochrana proti přepálení vláken elektronek, zapojených v sérii.

12 Fotorezistor Fotorezistor (dříve označován jako fotoodpor) je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor se snižuje se zvyšující se intenzitou dopadajícího světla, resp. elektrická vodivost se zvyšuje. Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím vzniká více volných elektronů a zvyšuje se tím elektrická vodivost.

13 Otázky 1.Co jsou to polovodiče? Součástka jejíž vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách. 2.K čemu se nejčastěji používá polovodičová dioda? Používá se k usměrnění střídavého proudu. 3.Jakým slovem se označuje + u LED diody? Je to anoda. 4.Na čem je závislý odpor u fotorezistoru a termistoru? Na intenzitě světla a na teplotě.


Stáhnout ppt "Polovodiče ZŠ Velké Březno."

Podobné prezentace


Reklamy Google