Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. VZTAH MEZI ENERGIÍ A HMOTNOSTÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. VZTAH MEZI ENERGIÍ A HMOTNOSTÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 9. VZTAH MEZI ENERGIÍ A HMOTNOSTÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY III/2-2-2-09 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 21. ledna 2013

2 9. VZTAH MEZI ENERGIÍ A HMOTNOSTÍ Klasická mechanika nemá žádný obecný vztah mezi energií a hmotností. Energie tělesa se může měnit mezi energii kinetickou, potenciální, vnitřní; platí zákon zachování energie, ale hmotnost tělesa je stálá. Albert Einstein dokázal, že při každé změně celkové energie soustavy se mění také její hmotnost. Tento vztah je nejvýznamnější výsledek STR.

3 Vzhledem k velké rychlosti světla odpovídá velké změně energie jen malá změna hmotnosti. Využití při jaderných reakcích v reaktorech elektráren při vývoji atomových a termonukleárních bomb (při jejich testech i experimentálně ověřen) v astrofyzice (původ sluneční energie, energie hvězd)

4 Celková energie E soustavy se rovná součtu klidové energie E 0 = m 0.c 2 kinetické energie E k Zákon zachování energie: Celková energie izolované soustavy zůstává při všech dějích probíhajících uvnitř soustavy konstantní.

5 Př.: Vypočtěte, při jaké rychlosti bude mít těleso desetkrát větší hmotnost než v klidu. Př.: V urychlovači získal elektron rychlost v = 0,999 999 92c. Vypočtěte jeho relativistickou hmotnost a porovnejte ji s klidovou hmotností protonu m p = 1,67.10 -27 kg. Klidová hmotnost elektronu m 0 = 9,1.10 -31 kg. 7.15 Částice o klidové hmotnosti m 0 se pohybuje rychlostí v = 0,6c. Vypočtěte hmotnost, hybnost, celkovou energii a kinetickou energii částice.

6 Př.: Určete přírůstek hmotnosti 1 l vody při ohřátí z 0 O C na 100 O C. 7.12 Vypočtěte klidovou energii elektronu. Vyjádřete ji také v elektronvoltech. 7.16. Jak velkou rychlostí se pohybuje částice, je-li její kinetická energie rovna její klidové energii?

7 Př.: Určete periodu a frekvenci světelných hodin o délce l 0 = 5 cm: a) v jejich klidové inerciální soustavě K ´ b) v inerciální vztažné soustavě K, vzhledem k níž se hodiny pohybují rychlostí 0,7c. Př.: Částice o klidové hmotnosti m 0 se pohybuje rychlostí 0,9c. Jaká je relativistická hmotnost a hybnost částice, celkovou energii a kinetickou energii částice.

8 Použitá literatura Literatura: BARTUŠKA, K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity. Prometheus, Praha 2001 ISBN 978-80-7196-209-0 LEPIL, O. a kol.,: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus, Praha 2010 ISBN 978-80-7196-266-3 TARÁBEK, P., ČERVINKOVÁ, P.: Odmaturuj z fyziky. Didaktis, Brno 2004 ISBN 80-86285-39-1


Stáhnout ppt "9. VZTAH MEZI ENERGIÍ A HMOTNOSTÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google