Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY III/2-2-2-08 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 18. ledna 2013

2 8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA RELATIVISTICKÁ HMOTNOST v klasické fyzice hmotnost je konstantní nezávisle na rychlosti v relativistické fyzice hmotnost tělesa se s jeho rostoucí rychlostí zvětšuje m 0 – klidová hmotnost (v soustavě K´) m – relativistická hmotnost Z tohoto vztahu vyplývá, proč těleso nemůže dosáhnout rychlosti světla: působí-li na těleso síla, s rostoucí rychlostí roste i jeho hmotnost. Pro v → c jde m → ∞, a proto podle 2. Newtonova zákona (F=ma) a → 0.

3 Graf závislosti hmotnosti tělesa na rychlosti v/cm/m 0 01,00 0,11,01 0,21,02 0,31,05 0,41,09 0,51,15 0,61,25 0,71,40 0,81,67 0,92,29 0,922,55 0,953,20 0,974,11 0,985,03 0,997,09

4 Zákon zachování hmotnosti Celková relativistická hmotnost izolované soustavy těles zůstává při všech dějích probíhajících uvnitř soustavy konstantní. Při rychlosti blížící se rychlosti světla hmotnost roste nade všechny meze, z toho vyplývá, že žádné hmotné těleso nemůže tuto rychlost překročit.

5 URYCHLOVAČE ČÁSTIC Obr.: 1 - Letecký záběr Stanfordského lineárního urychlovače SLAC (3 km) Obr.: 2 - Letecký záběr Fermilabu (prstenec urychlovače má průměr 6,3 kilometru)

6 RELATIVISTICKÁ HYBNOST Zákon zachování hybnosti platí i ve STR pro libovolnou rychlost. Relativistický zákon zachování hybnosti Celková hybnost izolované soustavy těles zůstává u všech dějů probíhajících uvnitř soustavy konstantní. ZZ relativistické hmotnosti a ZZ relativistické hybnosti platí ve všech IVS. Ověřeno srážkami částic.

7 7.10 Jakou rychlostí ve srovnání s rychlostí světla se musí pohybovat v urychlovači proton, aby se jeho hmotnost o 40% zvětšila? 7.14 Těleso tvaru krychle o hraně 0,12 m má hmotnost 10,6 kg. Vypočtěte hustotu tělesa a) v soustavě, vzhledem k níž je těleso v klidu, b) v soustavě, vzhledem k níž se těleso pohybuje rychlostí 0,4c.

8 Hliníkový kvádr o rozměrech a 0, b 0, c 0 a hmotnosti m 0 se pohybuje rychlostí 0,995c ve směru osy x vzhledem k soustavě souřadnic S tak, že jeho hrana a 0 je rovnoběžná s osou x této soustavy. Určete hustotu hliníku vzhledem k soustavě souřadnic S. ρ 0 = 2 700 kg.m-3

9 Použitá literatura Literatura: BARTUŠKA, K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity. Prometheus, Praha 2001 ISBN 978-80-7196-209-0 LEPIL, O. a kol.,: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus, Praha 2010 ISBN 978-80-7196-266-3 TARÁBEK, P., ČERVINKOVÁ, P.: Odmaturuj z fyziky. Didaktis, Brno 2004 ISBN 80-86285-39-1 Obrázky: [1] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Stanford-linear-accelerator- usgs-ortho-kaminski-5900.jpg/800px-Stanford-linear-accelerator-usgs-ortho-kaminski- 5900.jpg [2] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Fermilab.jpg/800px- Fermilab.jpg


Stáhnout ppt "8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google