Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu PaedDr. Jozef Beňuška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu PaedDr. Jozef Beňuška"— Transkript prezentace:

1 COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

2 Důkaz Einsteinovy hypotézy o existenci fotonů pomocí rozptylu rentgenového záření na elektronech (r. 1923).

3 Arthur Compton (1892-1962), americký fyzik Nobelova cena r. 1923

4 Pb K IK C R – zdroj rentgenového záření C – grafit nebo jiná rozptylující látka Pb – olověné kryty K – krystal rentgenového spektrometru IK – ionizační komůrka Schéma experimentálního zařízení R

5 R Pb K IK C Na uhlíkový terčík dopadá rentgenové záření s vlnovou délkou  =0,07 nm. Záření se na uhlíkovém terčíku rozptyluje (mění směr).  – rozptylový úhel  Schéma experimentálního zařízení  dopadající záření na uhlíkový terčík rozptýlené záření

6 Záření s frekvencí f by mělo rozkmitat elektrony v atomech a ty by měly vysílat záření s toutéž frekvencí. Z hlediska klasické fyziky se při rozptylu záření jeho frek- vence a vlnová délka nemění. Schéma experimentálního zařízení Pb K IK C  rozptýlené záření R  dopadající záření na uhlíkový terčík 

7 Compton v rozptýleném záření našel záření s vlnovou délkou  ale také záření s větší vlnovou délkou  /. ??? Schéma experimentálního zařízení Pb K IK C  rozptýlené záření R  dopadající záření na uhlíkový terčík  //  / > 

8 Díváme-li se na foton jako na částici, potom rozptyl fo- tonu na elektronu můžeme chápat jako srážku fotonu s elektronem v obalu atomu uhlíku. Vysvětlení změny vlnové délky Interakce foton – elektron - ~ před srážkou foton elektron - ~ po srážce

9 Pro srážku platí zákon zachování energie Foton při srážce odevzdá část energie elektronu. Vysvětlení změny vlnové délky Interakce foton – elektron - před srážkou foton elektron po srážce ~ ~ Energie částic před a po srážce: -

10 Foton po srážce má menší frekvenci a větší vlnovou délku než foton před srážkou. Vysvětlení změny vlnové délky Interakce foton - elektron - před srážkou foton elektron po srážce ~ ~ -

11 Compton v rozptýleném záření našel záření s vlnovou délkou  ale také záření s větší vlnovou délkou  /. ??? Schéma experimentálního zařízení Pb K IK C  rozptýlené záření R  dopadající záření na uhlíkový terčík  //  / > 

12 Rentgenové záření s vlnovou délkou  se rozptyluje na elektronech uhlíku a potom se měří jeho vlnová délka  /. Při měření vlnové délky se využívá interference záření, tedy vlnová vlastnost. Rozptyl záření ale popisujeme částicově – jako srážku fotonu s elektronem. V experimentu se projevují vlnové i částicové vlastnosti záření. Foton je objekt mikrosvěta, který má jak částicové, tak vlnové vlastnosti, ale není ani vlnou, ani částicí.


Stáhnout ppt "COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu PaedDr. Jozef Beňuška"

Podobné prezentace


Reklamy Google