Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová komunikace. Účastníci Dodavatelé Odběratelé Veřejnost Zaměstnanci Státní a místní samospráva Žurnalisté Odborníci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová komunikace. Účastníci Dodavatelé Odběratelé Veřejnost Zaměstnanci Státní a místní samospráva Žurnalisté Odborníci."— Transkript prezentace:

1 Marketingová komunikace

2 Účastníci Dodavatelé Odběratelé Veřejnost Zaměstnanci Státní a místní samospráva Žurnalisté Odborníci

3 Ekonomie  Co  Jak  Pro koho Marketing  Proč  Jací zákazníci  Kdy budou mít zájem  Za jaké ceny

4 Marketingová komunikace Co říci Komu to říci Jak to říci Jak to zakódovat Jak často to říkat Kdo to bude říkat Vědět proč to říkáme

5 Komunikační mix Reklama Podpora prodeje PR Direkt marketing  Přímý marketing  Osobní prodej Sponzoring Event Marketing E-marketing Guerilla marketing Virální marketing

6 Jak najdeme my zákazníky? Jak zákazníci najdou nás?

7 Model marketingové komunikace Subjekty  Odesílatel  Příjemce Nástroje  Sdělení  Média Funkce nebo činnosti  Kódování  Dekódování  Odezva  Zpětná vazba Šum

8 Úspěch ovlivňuje Selektivní pozornost Selektivní zkreslení Selektivní zapamatování  Postoj: kladný, záporný  Zdroj: objektivní, slavný, sympatický, má moc  Vliv: prostředí, názorová nebo referenční skupina

9 Postup komplexní marketingové komunikace Určit cílové příjemce sdělení Stanovit cíle komunikace Sestavit sdělení Vybrat komunikační cesty Vypracovat rozpočet Výběr komunikačního mixu Měření účinnosti propagace Implementace a řízení marketingové komunikace

10 Fáze marketingové komunikace Před uskutečněním prodeje V průběhu prodeje Při konzumaci/užívání produktu Po skončení konzumace/užívání produktu

11 Reklama Reklama propagující firmu (značku), instituci Reklama zaměřená na produkt (značku) Reklama zaměřená na událost Reklama zaměřená na zákazníky

12 Reklama: výhody a nevýhody Působí rychle Kontrola nad  obsahem  volbou médií  počtem opakování Lze ovlivnit  koho a  na jakém území reklama zasáhne Podat s nadsázkou a humorem Cena Neosobní sdělení Působí jednosměrně Šum Zpoždění zpětné vazby Spolupůsobí další faktory Obtížné vyhodnocení účinnosti vynaložených prostředků

13 5M důležitých pro reklamu Mission Message Money Media Measurement

14 2 části reklamní strategie Strategie  Co říci  Komu  Jak Realizace  Jak často  Kde  Za kolik

15 Cíle reklamní kampaně Povědomí Znalost Oblíbenost Preference Přesvědčení Akce

16 Modely odezvy a chování zákazníků na podněty (Philip Kotler) Models► Modely AIDA modelHierarchy-of- effects model Model postupných kroků Innovation- adoption model inovačně adaptivní Communica tions model komunikační Stages▼ Stádia Cognitive stage LEARN Rozum Attention Pozornost Awareness Pocit potřeby Knowledge Poznání Awareness Pocit potřeby Exposure Působení Reception Vnímání Cognitive response Rozumová reakce Affective stage FEEL Cit Interest Zájem Desire Touha Liking Záliba Preference Conviction Přesvědčení Interest Zájem Evaluation Hodnocení Attitude Postoj Intention Úmysl Behavior stage DO Akce Action Akce Purchase Koupě Trial Vyzkoušení Adoption Přizpůsobení Behavior Chování/Čin

17 Rozpočet Co si organizace může dovolit Podle konkurence Procentem z příjmů S ohledem na cíle, kterých má být dosaženo

18 Reklamní kampaň Časová dimenze Cílové skupiny Geografická dimenze Celková výše rozpočtu

19 Média Tištěné reklamy ke shlédnutí Ostatní plošné, velkoplošné a světelné reklamy Tištěné reklamy k prostudování  Inzerát Audiovizuální reklama  Rozhlas  Televize  Propagační pořady 3D reklama Nové technologie, internet

20 Public Relations Důvěra Prestiž Image Rutinní publicita Reakce na mimořádné události

21 Nástroje PR Události Vztahy s veřejností Vztahy s médii Tisková zpráva Interview Obrazový materiál Veřejná vystoupení Tiskoviny

22 Podpora prodeje Krátkodobé stimuly Motivovat zákazníka k jednání Podpora návštěvnosti Podpora prodeje  Doprovodných služeb  Abonentních programů  Výrobků

23 Direkt marketing Pošta Telefon E-mail

24 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Odkaz: Přednášky pro VŠE a FF UK Nebo www.sks.cz stránky učitelůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2011


Stáhnout ppt "Marketingová komunikace. Účastníci Dodavatelé Odběratelé Veřejnost Zaměstnanci Státní a místní samospráva Žurnalisté Odborníci."

Podobné prezentace


Reklamy Google