Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Publicita v hotelnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Publicita v hotelnictví."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Publicita v hotelnictví Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 574 Klíčová slova: Publicita, propagační prostředky. Anotace: Prezentace pro podporu výkladu učitele – téma publicita v hotelnictví.

2 Publicita v hotelnictví

3 Publicita Publicita je bezplatný prostor v médiích, který je poskytován osobě či firmě. Jejím cílem je vytvořit pozitivní dojem, poskytnutí informací, které vylepší image firmy či jsou nápomocni pro udržení dobré pověsti. Tento komunikační nástroj využívá všech nástrojů propagace. Jedná se o velmi důležitý nástroj, neboť s jeho pomocí lze zprostředkovat oznámení, které bude motivovat spotřebitele ke koupi. Publicita je často řazena jako nástroj PUBLIC RELATIONSPublicita je často řazena jako nástroj PUBLIC RELATIONS.

4 Prostředky publicity Publicita využívá všech dostupných prostředků propagace. Můžeme ji tvořit: Lokálně – noviny, rozhlas, místní televize, Celostátně – noviny, rozhlas, televize, apod.. Nejčastěji se tedy využívají prostředky: noviny, časopisy, letáky, fotografie, rozhlasové nahrávky, televizní spoty, aj.

5 Stanovení cílů publicity v hotelu Chceme-li aby náš podnik měl publicitu, je třeba si ji dobře naplánovat, především stanovit cíle, jako např.: –„vybudovat“ osobnost, která bude garantem kvality služeb, –upozornit na sebe tím, že jsou našimi zákazníky známé osobnosti, –upozornit na unikátní design, –upozornit na nadstandardní služby. U většiny hotelů dělají publicitu samotní zaměstnanci.

6 Náklady, aneb rozpočet publicity Publicita je bezplatná, ovšem její příprava něco stojí. Rozpočet na publicitu by měl zahrnovat: mzdové náklady pracovníků publicity, náklady na fotografie a poštovné, výdaje na občerstvení pro novináře, cestovní náklady.

7 Příklad k procvičení: Představte si situaci, kdy ve Vašem hotelu budete otevírat nový bar, zapřemýšlejte nad možnostmi (nástroji), které zajistí Vašemu hotelu publicitu.

8 Kontrolní otázky: Vysvětlete podstatu publicity. Jaké nástroje a prostředky propagace se využívají v rámci publicity? Jaké cíle je nutné si stanovit při plánování akcí pro podporu publicity? Jaké finanční náklady obsahují běžné publicitní akce?

9 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978- 80-7373-061-1. KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing hotelových služeb. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2006, 158 s. ISBN 80-869- 2905-1.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Publicita v hotelnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google