Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Umísťování symbolů a jiných uvítacích zařízení územní samosprávy při pozemních komunikacích Porada Ministerstva vnitra 1. 3. 2016 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Umísťování symbolů a jiných uvítacích zařízení územní samosprávy při pozemních komunikacích Porada Ministerstva vnitra 1. 3. 2016 Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Umísťování symbolů a jiných uvítacích zařízení územní samosprávy při pozemních komunikacích Porada Ministerstva vnitra 1. 3. 2016 Praha

2 Obsah Předmětem příspěvku jsou symboly a uvítací zařízení obcí a krajů („poutače ÚSC“) v blízkosti pozemních komunikací. Proč je poutač ÚSC reklamním zařízením? Proč je používání reklamních zařízení v blízkosti silnic omezeno? Podléhají poutače ÚSC zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích? Jak lze propagaci uskutečnit v souladu se zákonem o pozemních komunikacích? 2 Zdroj: http://www.modrehory.cz/

3 3 Poutače ÚSC v blízkosti pozemních komunikací Symboly a zařízení obcí a krajů pro vítaní/loučení se s návštěvníky Zdroj: www.panoramio.com Zdroj: http://www.velke-pavlovice.cz/ Zdroj: http://www.crespo.cz/

4 Proč je poutač ÚSC reklamním zařízením? Reklamou je ve smyslu § z. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 25 odst. 6 písm. c) z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací je reklamním zařízením: zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci. 4

5 Propagace – účel reklamního zařízení Propagace v běžném jazyce –uvádění ve známost, rozšiřování či rozmnožování informací, údajů, myšlenek, názorů apod. Propagace v kontextu reklamních zařízení podle zákona o pozemních komunikacích –šíření informací aj. vůči veřejnosti, které nesleduje dosažení zisku –podpora jiné než podnikatelské činnosti, např. kulturní, zábavné, politické, vzdělávací povahy, nebo subjektu, služby, události apod. sdělení o určité charakteristice obce či kraje, propagace volebních stran a hnutí. 5

6 Proč a jak zákon o pozemních komunikacích omezuje používání reklamních zařízení ? 6 1. Ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci - Reklamní zařízení poutají pozornost účastníků provozu na pozemní komunikaci. - Hrozí riziko oslnění uživatele a zaměnitelnost s dopravní značkou, dopravním zařízením atd. 2. Srážka vozidla s pevnou překážkou Poutače ÚSC se v těchto účincích od jiných reklamních zařízení neodlišují. Na pozemní komunikaci Jen s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona o pozemních komunikacích V silničním ochranném pásmu Jen s povolením silničního správního úřadu podle § 31 zákona o pozemních komunikacích V případě dálnice a silnice I. třídy musí reklamní zařízení sloužit k označení provozovny nacházející se v určité vzdálenosti.

7 Poutače ÚSC a zákon o pozemních komunikacích Poutače ÚSC jsou reklamním zařízením ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích Podle lokality, kde mají být poutače umístěny, je reklamní zařízení na/u pozemních komunikací možné zřizovat a provozovat: jen s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace, jen s povolením pro umístění v silničním ochranném pásmu, případně s jedním i druhým povolením (např. reklamní zařízení na mostu silnice III. třídy vedoucím nad silnici I. třídy), zcela bez povolení, anebo nebude možné (neoznačuje provozovnu, oslňuje řidiče, je zaměnitelné s dopravní značkou, atd.). 7

8 Poutače ÚSC a dálnice a silnice I. třídy Podle § 25 a § 31 zákona o pozemních komunikacích lze povolit pouze reklamní zařízení označující blízkou provozovnu Provozovna ÚSC? –Dle § 17 živnostenského zákona prostor, v němž je provozována živnost. –Poutač ÚSC musí označovat toliko provozovnu k podnikatelské činnosti ÚSC. –Výkon veřejné správy není podnikáním. –Obecní úřad/krajský úřad není provozovnou ÚSC. Mimo pozemní komunikaci (včetně silničního pomocného pozemku) a mimo silniční ochranné pásmo reklamní zařízení povolení dle zákona o pozemních komunikacích nepodléhá. 8

9 Jak lze propagaci ÚSC uskutečnit v souladu se zákonem o poz. komunikacích? 9 Použít poutač tam, kde povolení silničního správního úřadu nepodléhá. –v souvisle zastavěném území obce (§ 30 zákona o pozemních komunikacích) mimo pozemní komunikaci Použít poutač s příslušným povolením. Místo poutače, zejména v případě dálnic a silnic I. třídy, použít příslušnou dopravní značku.

10 Zdroj: www.kraj-lbc.cz Zdroj: www.google.cz/maps/ Každý problém má řešení. 10

11 11 Kontakty: Mgr. Zuzana Adameová Oddělení silničního správního úřadu Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy E-mail: zuzana.adameova@mdcr.cz www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "1 Umísťování symbolů a jiných uvítacích zařízení územní samosprávy při pozemních komunikacích Porada Ministerstva vnitra 1. 3. 2016 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google