Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akvizice Získání nového výrobku koupí patentu nebo celé firmy Analýza ABC Rozděluje výrobky do tří skupin, podle toho jak se podílejí na obratu firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akvizice Získání nového výrobku koupí patentu nebo celé firmy Analýza ABC Rozděluje výrobky do tří skupin, podle toho jak se podílejí na obratu firmy."— Transkript prezentace:

1

2

3 Akvizice Získání nového výrobku koupí patentu nebo celé firmy Analýza ABC Rozděluje výrobky do tří skupin, podle toho jak se podílejí na obratu firmy.

4 Bod zvratu Určuje takové množství výrobku, kdy cena pokryje fixní náklady B2B Propagační strategie zaměřená na obchodníky B2C Propagační strategie zaměřená na konečné spotřebitele

5 Cash and curry Velkoobchod typu zaplať a odvez. Neposkytuje žádné další služby. Cena Základní marketingový nástroj, vyjádření hodnoty výrobku.

6 Distribuce Zajištění cesty výrobku od výrobce ke spotřebiteli Dealer Smluvní partner, který na základě zprostředkovatelské smlouvy zajišťuje prodej výrobků Design Vzhled výrobku, estetická hodnota

7 EAN Čárový kód na obalu výrobku, poskytuje základní informace o původu zboží, výrobci, datu výroby… Exkluzivní distribuce Výlučný prodej vybraným distributorem, zdůrazňuje výjimečnost zboží Elasticita poptávky Poptávka rychle reaguje na změnu ceny

8 Fixní náklad Náklad se nemění s objemem výroby

9 Guerilla marketing Marketing založený na nápadu, má vzbudit zájem, překvapení

10 Hypermarket Forma maloobchodu, velká samoobslužná prodejna, nabízí potravinářské i nepotravinářské zboží

11 Intenzivní distribuce Prodej prostřednictvím co největšího počtu distributorů Inovace Změny vzhledu, obalu, funkcí…výrobku s cílem prodloužit jeho životní cyklus na trhu

12 Jakost Kvalita výrobku, daná normami

13 Konkurence Vztah firem, konkurenční prostředí je dané počtem firem a jejich podmínkami Kauzální výzkum Marketingový výzkum, který zjišťuje vztahy mezi jevy, příčiny a souvislosti, odpovídá na otázku proč

14 Lobování Zastupování zájmů firmy při jednání s veřejnými činiteli

15 Maloobchod Forma obchodu zaměřená na konečné spotřebitele Marketing Podnikatelská koncepce vycházející z potřeb zákazníků Matice růstu podniku Slouží k identifikaci příležitostí k růstu firmy, ukazuje čtyři možné strategie

16 Nákupní chování Souhrn kroků, kterými spotřebitel prochází při koupi – poznání potřeby, shromažďování informací, hodnocení alternativ, rozhodnutí o koupi.

17 Obal Součást výrobku, má funkci ochranou, informační a propagační Obchodně technické služby Součást druhé vrstvy výrobku např. záruka, servis, doprava…

18 Portfoliová analýza Analýza zkoumá šance a přínosy jednotlivých podnikatelských aktivit. Rozděluje výrobky do čtyř kvadrantů otazníky, hvězdy, dojné krávy a bídní psi. Propagace Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, cílem je informovat, připomínat a přesvědčit ke koupi. Public relations Komunikace se zákazníky prostřednictvím médií, cílem je zvýšit pozitivní obraz o firmě v očích veřejnosti. Penetrační oceňování Cenová strategie, firma uvede výrobky na trh s co nejnižší cenou, výrobek je dostupný pro všechny. Pak firma ceny postupně zvyšuje.

19 Reklama Placená, jednosměrná forma komunikace s cílem ovlivnit spotřebitele.Reklama může bát tištěná, televizní, rozhlasová a exteriérová.

20 SWOT analýza Analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy.Ve vnitřním prostředí hledá slabé a silné stránky, ve vnějším příležitosti a hrozby Sbírání smetany Cenová strategie, firma uvede výrobek na trh za co nejvyšší ceny- zdůrazňuje tím jedinečnost, kvalitu výrobku. Po uchycení výrobku na trhu cenu postupně snižuje. Segmentace trhu Rozdělení trhu na určité skupiny zákazníků se společnými potřebami a charakteristikami.

21 Tržní potenciál Nejvyšší možná schopnost prodeje výrobku na daném trhu. Tržní podíl Podíl firmy na celkovém prodeji na daném trhu, udává se v %. Tržní mezera Firma se zaměřuje na výrobek,skupinu zákazníků nebo způsob prodeje, který na trhu chybí

22 U-křivka Grafické znázornění závislosti průměrných nákladů na objemu výroby. S rostoucím objemem výroby náklady klesají, protože fixní náklady jsou rozloženy na větší počet výrobků. Po dosažení minimálních nákladů dochází k jejich růstu.

23 Velkoobchod Forma obchodu zaměřená na jiné podnikatelské subjekty, není určena pro konečné spotřebitele Věrnostní program Výhody a odměny pro stálé zákazníky, motivují k většímu odběru.

24 Značka Název, znak, symbol – slouží k identifikaci výrobku. Zkušenostní křivka Grafické znázornění vlivu zkušeností na průměrné náklady.


Stáhnout ppt "Akvizice Získání nového výrobku koupí patentu nebo celé firmy Analýza ABC Rozděluje výrobky do tří skupin, podle toho jak se podílejí na obratu firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google