Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Experimentální psychologie1 Behaviorismus2 Psychoanalýza3 Analytická psychologie4 Tvarová psychologie5 Humanistická psychologie6 Hlubinná psychologie7 Nehumanistická psychologie8 Neobehaviorismus9 Kognitivní psychologie10

4 Obsah Humanistická psychologie11 Transpersonální psychologie12 Psychotropní látky13 Psychologické směry - procvičování14

5 o Wilhelm Wundt (1832 - 1920) o německý fysiolog, psycholog a filosof o založil v Lipsku 1879 první experimentální laboratoř o zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů Experimentální psychologie 1

6 o John Watson (1878 - 1958) o psychologie je chápána jako věda o chování o snaha opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se zkoumání chování člověka o chování člověka je chápáno jako reakce na podněty o jeden z nejvýraznějších psychologických směrů o behavioristé přeceňují roli výchovy, neuznávají vrozené psychické dispozice a zcela vyřazují z úvahy vnitřní duševní pochody jako vědou nezkoumatelné Behaviorismus 2

7 o Sigmund Freud (1856 - 1939) o zkoumá vztah mezi minulými zkušenostmi člověka a jeho současnými problémy (upozorňuje tím na vliv nevědomí na chování člověka) o podle Freuda je člověk vystaven pudům jako základním determinantám svého chování a to zejména pudu sexuálnímu a agresivnímu o nevědomí má vliv na naše chování - mezi důležité ukazatele nevědomých procesů patří sen, vtip a tzv. chybné úkony Psychoanalýza 3

8 o Carl Gustav Jung (1875 - 1961) o vytvořil teorii o kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem tzv. archetypů (archetypy - předobrazy jsou chápány jako univerzální symboly a podklady, ze kterých se vytvořila naše kultura) o odklon od Freudovy teorie pudů a materialismu Analytická psychologie 4

9 o Max Wertheimer (1880 - 1943) a Wolfgang Köhler (1887 - 1967) o teorie gestaltismu: psychologické jevy vystupují jako celek o strukturu a vlastnosti těchto celků nelze odvodit z jednotlivých částí o nelze oddělit biologické / psychologické / sociální jevy a procesy Tvarová psychologie 5

10 Humanistická psychologie o Abraham Maslow (1908 - 1970) a Carl R. Rogers (1902 - 1987) o oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti o oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování 6

11 o patří k dnešním proudům psychologie o vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy o lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů o vychází z Freudových teorií a praxe s neurotickými pacienty Hlubinná psychologie 7

12 o patří k dnešním proudům psychologie o zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus Neohumanistická psychologie 8

13 o Edward Tolman (1886 - 1959) o radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení, silná především v USA o patří k dnešním proudům psychologie o na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají Neobehaviorismus 9

14 o George Kelly (1905 - 1967) o patří k dnešním proudům psychologie o za rozhodující jsou považovány poznávací procesy, kterými se vytváří vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa o skrze modely je člověk schopen sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace Kognitivní psychologie 10

15 o patří k dnešním proudům psychologie o vznikla v USA o směr v rozporu s hlubinnou analýzou o věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje (sebevyjádření, pravá identita) o potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity Humanistická psychologie 11

16 o Stanislav Grof (1931) - Američan českého původu o patří k dnešním proudům psychologie o zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí vznikajícími meditací, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály o terapie byla nejprve zakládána na experimentech s LSD, po jeho zákazu bylo nahrazeno technikou holotropního dýchání Transpersonální psychologie 12

17 Psychotropní látky 13

18 PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY Experimentální psychologie Behaviorismus Transpersonální psychologie Humanistická psychologie Kognitivní psychologie Neobehaviorismus Neohumanistická psychologie Hlubinná psychologie Humanistická psychologie Tvarová psychologie Analytická psychologie Psychoanalýza EXPERIMENTY VÝCHOVA MEDITACE, PSYCHOTROPNÍ LÁTKY ČLOVĚK POZNÁVACÍ PROCESY, MODELY RADIKÁLNÍ BEHAVIORISMUS CHOVÁNÍ ČLOVĚKA VYCHÁZÍ Z FREUDOVÝCH TEORIÍ ZDŮRAZŇOVÁNÍ TVOŘIVOSTI TEORIE GESTALTISMU KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ VLIV NEVĚDOMÍ, PUDY 14 Sigmund FREUD Wilhelm WUNDT John WATSON XXX K. G. JUNG S. GROF George KELLY XXX Edward TOLMAN A. MASLOW a Carl R. ROGERS M. WERTHEIMER a W. KÖHLER XXX

19 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 http://xman.idnes.cz/okultni-terapie-jako-poutova- atrakce-dwi-/xman- styl.aspx?c=A090320_142839_xman-styl_fro http://www.drugstv.com/lsd.htm http://www.ulekare.cz/clanek/konopi-jako-lek-pro- pacienty-se-zelenym-zakalem-15189 http://www.radialnimysleni.cz/html/maslow.html Použité zdroje


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"

Podobné prezentace


Reklamy Google