Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Klika místostarosta města Vznik sociálně vyloučené lokality Janov Projekt „Nulová tolerance“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Klika místostarosta města Vznik sociálně vyloučené lokality Janov Projekt „Nulová tolerance“"— Transkript prezentace:

1 Martin Klika místostarosta města Vznik sociálně vyloučené lokality Janov Projekt „Nulová tolerance“

2 Charakteristika lokality Sídliště Janov bylo v roce 2008 zařazeno mezi sociálně vyloučené lokality v ČR. V současné době zde žije zhruba 6000 obyvatel. V rámci projektu Nulové tolerance bylo zkontrolováno celkem 5500 osob.

3 Příčiny vzniku SVL Janov  úmyslné sestěhování romských rodin z centra Litvínova do Janova na základě rozhodnutí politiků samosprávy města  znehodnocení části bytového fondu koncentrací nepřizpůsobivých občanů v Janově (vznik ubytovny pro neplatiče v centru Janova - blok F3)

4 Nulová tolerance Do projektu „Nulová tolerance“, který probíhá již 17 měsíců jsou zapojeny následující subjekty: - Městská policie Litvínov - Policie ČR (obvodní oddělení, cizinecká policie, dopravní policie) - odbor sociálních věcí - odbor životního prostředí - majitelé bytů (bytová družstva) - hasiči - neziskové a charitativní organizace Jedná se soubor opatření, které mají za cíl navrátit život v této sociálně problémové lokalitě do normálu.

5 Schéma vazeb mezi organizacemi Město Litvínov Ostatní organizace Odbor sociálních věcí Městská policie Přestupková komise Terénní pracovníci Hlídková činnost Prevence kriminality Úřad práce ORP Školy Bytový fond Cizinecká policie Hasiči Policie ČR

6 Od 26.listopadu 2008 je v lokalitě Litvínov-Janov prováděn nepřetržitý monitoring v rámci projektu „Nulová tolerance“. Hlavním úkolem je analýza dané oblasti a důsledné řešení zjištěných přestupků a problémů. NULOVÁ TOLERANCE

7 Na základě vyhodnocení I. a II. etapy Nulové tolerance bylo zjištěno, že uvedené problémy jsou prakticky identické s problémy jiných SVL v ČR:  Narušování občanského soužití  Nedodržování hygienických předpisů  Přeplňování bytů  Nezákonné odběry el. energie … NULOVÁ TOLERANCE

8 I.etapa II. etapa Řešeno celkem událostí Počet přestupků ve veřejném pořádku z toho neuposlechnutí výzvy strážníka (odmítnutí prokázat totožnost, výzvy k úklidu nepořádku, odstranění vraku) Počet přestupků v dopravě Celkem uloženo pokut v částce ,- Kč ,- Kč z toho BNP ,- Kč ,- Kč Plánované kontroly heren - 45 Janov - Přehled přestupků Poznatky předané k posouzení na odbor soc. věcí k řešení (převážně osoby zneužívající dávky, zanedbání výchovy dětí) z tohoto počtu zjištěno záškoláků 26 10

9 Janov - Spolupráce s DP a PČR I.etapa II.etapa - Počet kontrol s revizory dopravního podniku při kontrolách zjištěno černých pasažérů Počet předvedených osob ke zjištění totožnosti na PČR (převážně po neuposlechnutí 1. výzvy strážníka k prokázání totožnosti) - Počet událostí předaných PČR k řešení82 98 (podezření ze spáchání trestného činu, alkohol za volantem, jízda bez řidičského oprávnění) - Zadrženo osob v celostátním pátrání Plánované celodenní kontroly s cizineckou policií 3 2 (zaměřeno na vietnamské provozovny, povolení k pobytu, platné doklady, nakládání s odpady)

10 V rámci I. etapy bylo zkontrolováno celkem 2014 bytů v lokalitě Janov. V rámci kontroly bytů bylo zjištěno: - Problémové rodiny (opakované výjezdy na rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, spory v rodinách …) 24 - Počet bytů s cizinci (převážně Vietnamci a Slováci …) 20 Janov - Kontrola bytů I. etapa Počet bytů s nájemníky, kteří neměli trvalé bydliště v Janově 160 Byty obývané lidmi, kteří nemají trvalé bydliště 16 Počet bytů obývaných lidmi s trvalým pobytem jinde v Litvínově 16 Počet bytů obývaných lidmi s trvalým pobytem jinde v ČR 91 Počet rodin neustále se stěhující v rámci Janova 37

11 V rámci II. etapy bylo opakovaně prověřeno 192 problémových bytů. (Problémové rodiny - opakované výjezdy na rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, spory v rodinách, cizinci ) Janov - Kontrola bytů II. etapa Pohyb obyvatel v Janově Obyvatelé, kteří se odstěhovali z Janova 16 Obyvatelé s trvalým pobytem na radnici 14 Obyvatelé stěhující se v rámci Janova 26 Obyvatelé, kteří se přistěhovali z jiného města 49 Obyvatelé, kteří se nezdržují na adrese trvalého pobytu 21

12 Systém poukázek Tiket Service v Litvínově zaveden v březnu 2008 v rámci pilotního projektu „Minimalizace zneužívání sociálních dávek“ ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Úřadem práce v Mostě Dávka pomoci v hmotné nouzi - Příspěvek na živobytí je poskytována ve výši: 70% formou poukázek - nákup potravin, hygienických potřeb, obuvi a ošacení 30% peněžitou formou Poukázky je možné uplatnit v 41 prodejnách v Litvínově a spádových obcích v prodejnách Tesco a Albert v Mostě Pouk á zkový syst é m pro pomoc v hmotn é nouzi

13 K trvalému pobytu přihlášeno celkem osob V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo vedeno v roce osob v roce osob v roce osob v roce osob Počet klientů pobírající dávky HN Počet společně posuzovaných osob Rok Rok Rok

14 Přijatá opatření - zvýšení bezpečnosti ve městě  Navýšení počtu strážníků a pořízení mobilní služebny pro městskou policii (V roce 2009 došlo k navýšení počtu strážníků o 4 místa. Od června 2009 je pro občany k dispozici moderní pojízdná služebna městské policie. V prvních třech měsících provozu řešili strážníci prostřednictvím mobilní služebny celkem 1007 událostí.)

15 Přijatá opatření - zvýšení bezpečnosti ve městě  Navýšení počtu policistů (Na základě jednání starosty města Litvínova JUDr. Daniela Voláka a ministra vnitra ČR Ing. Martina Peciny došlo k navýšení počtu policistů na obvodním oddělení Hamr o 10 lidí.)

16 Přijatá opatření - zajištění elementární čistoty  Opravy komunikací a chodníků, zlepšení úklidu v okolí kontejnerů

17 Přijatá opatření - zajištění elementární čistoty  Aktivní využívání pracovníků veřejné služby (V roce 2009 město využívá práce lidí pobírající dávky hmotné nouze. Do programu veřejné služby je zapojeno 349 zájemců.)

18 Přijatá opatření - postih neplatičů  Rozjetí přímých exekucí  Prostřednictvím exekutorů (Na území města operují celkem dva týmy exekutorů vymáhající pohledávky města zhruba u 200 dlužníků.)  Vlastními silami (Od město exekučně vymáhá své pohledávky u dlužníků prostřednictvím správců daní. Exekuce probíhají několikrát do týdne.)

19 Přijatá opatření - postih neplatičů  Opatření proti černým pasažérům (Dle výsledků II. etapy projektu „Nulová tolerance“ byl zjištěn výrazný nárůst černých pasažérů v městské hromadné dopravě, proto město Litvínov prostřednictvím Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. zavádí pro celou oblast Litvínova nástup pouze předními dveřmi.)

20 Martin Klika místostarosta města Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Martin Klika místostarosta města Vznik sociálně vyloučené lokality Janov Projekt „Nulová tolerance“"

Podobné prezentace


Reklamy Google