Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum komunitní práce - poradenská organizace, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Centrum komunitní práce, poradenská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum komunitní práce - poradenská organizace, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Centrum komunitní práce, poradenská."— Transkript prezentace:

1 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Komunitní plánování sociálních služeb Přednášející Michal Polesný projektový manažer Ústecký kraj – 15.listopadu 2006

2 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Roviny komunitního plánování Zadavatelé UživateléPoskytovatelé

3 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Hlavní charakteristiky komunitního plánování 1/ přispívá k dosažení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky, uživateli, veřejností/. 2/ je prioritní mezi manažerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných institucí a poskytovatelů služeb. 3/ vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými cílovými skupinami i typy služeb. 4/ umožňuje efektivní provádění činností a finanční řízení. 5/ umožňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům.

4 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Principy na kterých je komunitní plánování založeno Umožnit lidem život ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami zvolí Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám lidí Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby

5 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 1 Příprava prostředí 2 Organi zační struktury 3 Analýza Potřeb občanů 4 Informa ční systém 5 Tvorba Návrhu plánu v ustave ných skupinách 6 Příprava Procesu konzultací 7 Vedení procesu konzultací 8 Tvorba Finální Verze plánu 9 Imple mentace plánu 10 Kontrolní Mechan. efektivita 10 kroků Komunitního plánování

6 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 1 krok příprava prostředí Zpracování základního zadání – cílové skupiny, plánovací období, velikost území Vytvoření iniciačního týmu Proškolení realizačního týmu Zpracování časového harmonogramu Zpracování projektu-pokrytí finančních nákladů Zajištění odborných konzultací Vyvolání poptávky v místě plánování Projednání zadání v politických kruzích Příprava a schválení principů a hodnot Příprava uživatelského prostředí Příprava odborného prostředí

7 služby Senioři Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Skupina pro dohodu Tým pro Komunitní plánování Tým Pro práci s Informacemi Manažerský tým Služby Duševní Zdraví Poskytav. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Děti a Mládež Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Zdravotně Postižení Posktytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Tým pro Kvalitu a efektivitu Vrcholové instituce v regionu Sociálně Zdravotní komise RM Rada města Ústí nad Labem Manažeři Koord.skupin Město odd. pod.nest.s.služeb Centrum Komunitní práce zadavatel Oborové konference 2 krok trvale udržitelné organizační struktury Služby Etnické Menšiny Poskytov. Uživatel Pečovatel zadavatel Služby Osoby Závislé na Drogách Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Mentálně Postižení Občané Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Přechodná Krize Poskytov. Uživatelé zadavatelé JINÉJINÉ Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel – pravidelná setkání

8 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 3 a 4 krok analýza potřeb a informační systém Data Pro Plánování Mapa služeb Analýza Potřeb občanů SWOT Analýza oblastí Informační systém Katalog služeb výkaznictví interaktivní

9 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 5 krok Tvorba Návrhu plánu v ustavených skupinách Zpracování časového harmonogramu Příprava 8-10 zasedání jedné koordinační skupiny Zpracování SWOT analýzy v dané cílové oblasti Nastavení systému práce v koordinačních skupinách - Potřeba – služba Přidělování priorit vytypovaným službám Zpracování návrhu plánu pro proces konzultací

10 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 6 krok příprava procesu konzultací Časový rámec procesu konzultací zpracování materiálu Návrh KPP vytvoření informační a propagační strategie zajištění distribučních a informačních míst zpracování připomínkovacího dotazníku ustavení týmu pro administraci připomínek Návrhu KPP uspořádání konference za účelem oficiálního zahájení připomínkovacího procesu Návrhu KPP

11 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 7 krok vedení procesu konzultací Celý proces je veden písemnou formou Na kontaktních místech jsou k dispozici připomínkovací dotazníky Vyplněné připomínkovací dotazníky je možné zaslat nebo osobně předat na konkrétní místo Všechny došlé připomínky jsou konzultovány v jednotlivých pracovních skupinách a kategorizovány Anonymní připomínky nejsou evidovány Je vedena kniha připomínek Procesu konzultací se zúčastnilo 126 uživatelů, 109 organizací, 277 fyzických osob. Bylo zaevidováno celkem 454 písemných připomínek

12 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 8 krok tvorba finální verze komunitního plánu Zapracování připomínek Zpracování obsahu, jazykové korektury Zpracování překladů Zpracování grafického návrhu Zadání do tisku Distribuce komunitního plánu

13 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 9 krok implementační období Využití trvale udržitelných organizačních struktur Zpracování ročních realizačních plánů a priorit Monitorování

14 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz 1O krok kontrolní mechanismy, feetback Roční vyhodnocování plánu Monitorování projektů – vnějších zdrojů Celkové vyhodnocení plánu

15 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů a je vícezdrojově financován.

16 Centrum komunitní práce - poradenská organizace, www.ckpul.cz, polesny@ckpul.cz, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz CKP Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem Česká republika Michal Polesný – telefon: 603879688 www.ckpul.cz www.kostraeel.cz www.komunitniplanovani.com email: polesny@ckpul.cz Koněvova 18, Ústí nad Labem Euroregion Elbe Labe Nashledanou


Stáhnout ppt "Centrum komunitní práce - poradenská organizace, tel.:+420 47 520 10 96www.ckpul.cz Centrum komunitní práce, poradenská."

Podobné prezentace


Reklamy Google