Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové služby RHK Brno pro podnikatele 14.4.2010 Zpracovala RHK Brno V Brně dne 13.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové služby RHK Brno pro podnikatele 14.4.2010 Zpracovala RHK Brno V Brně dne 13.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Nové služby RHK Brno pro podnikatele 14.4.2010 Zpracovala RHK Brno V Brně dne 13.4.2010

2 Program semináře - podpora podnikatelských subjektů v rámci protikrizových opatření : A Podpora potenciálních žadatelů při získávání finančních prostředků z fondů EU, EHS a jiných fondů => dotační audit včetně ratingu aktuálního finančního zdraví žadatele (TRIM – Zdrojová analýza) B Zdrojová analýza (TRIM) jako účinný nástroj k řešení a předcházení finančních problémů podnikatelských subjektů C Ověřování bonity obchodních partnerů podnikatelských subjektů v ČR, SR, EU a mimo EU – hodnocení prověřovaného subjektu, ověření platební morálky, prognóza schopnosti splácet závazky, ekonomické informace, hodnocení rizikovosti partnera

3 Dotační audit - podpora potenciálních žadatelů při získávání finančních prostředků z fondů EU, EHS a jiných fondů Definování profilu podnikatelského subjektu jako potenciálního žadatele o podporu z fondů EU a jiných fondů (kategorizace firmy, majetkové vazby, závadové subjekty, subjektem čerpaná veřejná podpora, CZ – NACE registrované, bezdlužnost, délka existence subjektu, místo realizace projektu, atd.) Předběžné vymezení předmětu podpory (specifikace objemu finančních prostředků na realizaci projektu) Vyhledání možných podpor z fondů EU a ostatních fondů (Operační program (y/, výběr konkrétního programu /ů/, otestování splnitelnosti obecných podmínek programu /ů/) Rating aktuálního finančního zdraví žadatele (TRIM – Zdrojová analýza) = > zařazení subjektu (žadatele) do ratingového stupně, zjištění reálné absorpční kapacity subjektu a jeho schopnosti ručit – základní podmínka pro přístup k podporám z fondů EU a jiných fondů

4 Dotační audit - rating aktuálního finančního zdraví žadatele (TRIM – Zdrojová analýza) Hodnocení finančního zdraví subjektu (žadatele) – ratingová stupnice : A Prvotřídní stabilizovaný subjekt s nulovým stupněm rizika B + Nadstandardní, spolehlivý subjekt s minimálním stupněm rizika B Standardní, stabilizovaný subjekt s přijatelným stupněm rizika B - Podnikatelský subjekt s narušenou stabilitou a vyšším stupněm rizika C + Subjekt s chronicky narušenou stabilitou a značným stupněm rizika C Nestabilní podnikatelský subjekt, nespolehlivý, vysoce rizikový C - Nepřijatelný subjekt se záporným vlastním kapitálem, předlužený

5 Dotační audit – posouzení stupně finančního zdraví Subjekt dosáhl ratingu stupně A, B+, B = > splňuje základní podmínku pro přístup k podporám z fondů EU a jiných fondů (dotace, granty, grantová schémata, záruky, podřízené úvěry, jiné podpory) Subjekt dosáhl ratingu stupně B - = > splňuje základní podmínku pro přístup k podporám z fondů EU a jiných fondů (granty, grantová schémata, záruky, podřízené úvěry); u dotací ohroženo dosažení minimální bodové hranice; doporučeno zahájit konsolidaci subjektu Subjekt dosáhl ratingu stupně C + = > u grantů a grantových schémat ohroženo dosažení minimální bodové hranice; doporučeno okamžitě zahájit konsolidaci subjektu Subjekt dosáhl ratingu stupně C = > subjekt nedosáhne na žádné podpory; nutné okamžité zahájení konsolidačního programu

6 Dotační audit finančně zdravých subjektů Testování kritérií a podmínek stanovených vybraným konkrétním programem podpopory Testování kritérií a podmínek stanovených platnou Výzvou č. … k vybranému programu (viz harmonogram připravovaných a vyhlášených výzev se stanovením termínu příjmu a ukončení příjmu Registrační žádosti; dtto u Plné žádosti Hodnocení žadatele – test dosažení minimálního příslušnou Výzvou stanoveného počtu bodů pro přijetí žádosti (viz výběrová kriteria a metodika bodování) Zajištění příslušnou výzvou předepsané dokumentace, ověření vazeb, konzultační činnost Otestování schopnosti žadatele kofinancovat projekt kombinací vlastních a cizích zdrojů (bankovních úvěrů) projekt od jeho zahájení do jeho úplné realizace (100%) Poradenská a konzultační činnost v oblasti optimalizace výběru úvěrových produktů vybraných bank určených pro kofinancování projektů; dtto v oblasti záruk

7 Asistence RHK Brno při zpracování projektů RHK Brno zajišťuje : asistenci při zpracování vybraných projektů optimalizaci výběru zpracovatele projektu a zpracování projektu tzv. na klíč účast u vybraných projektů na implementaci a realizaci projektu

8 Spolupráce RHK Brno s analytickou expertní firmou Pomoc subjektům zasaženým krizí resp. otestovaným subjektům ratingem stupně B-, C+, C : zpracování podrobné Zdrojové analýzy II (TRIM) zpracování návrhu zdrojové nápravy a konsolidačního programu Další možnosti využití Zdrojové analýzy (TRIM) : test schopnosti absorpce cizích zdrojů (úvěry, leasing, atd.), stanovení limitu test schopnosti financovat resp. kofinancovat plánované investice z cizích zdrojů, testování alternativních způsobů financování, výběr optimální varianty test reálnosti subjektem navržení finanční strategie a předpokládaného ekonomického vývoje subjektu v následujících třech letech včetně odhalení případných disproporcí test vhodnosti a ekonomických dopadů vstupu potenciálního strategického partnera do společnosti popř. vstupu rizikového kapitálu; dtto v případě transformace společnosti, fúze, nákupu a prodeje společnosti nastavení systému včasné výstrahy a monitoringu s vazbou výstupů na kontrolling

9 Spolupráce RHK Brno s analytickou expertní firmou Ověřování bonity obchodních partnerů podnikatelských subjektů v ČR, SR, EU a mimo EU - eliminace vzniku nedobytných pohledávek Firemní lustrátor - hodnocení prověřovaného subjektu, ověření platební morálky, prognóza schopnosti splácet závazky, ekonomické informace, hodnocení rizikovosti partnera, informace o doporučeném kreditu, informace o závadových faktorech a subjektech Kreditní informace ze zahraničí Preventor – automatické hlídání signálů o skutečných nebo blížících se problámech v portfoliu dodavatelů a odběratelů Systém sledování vazeb

10 RHK Brno Děkuji za pozornost Ing. Šafránek Jiří +420 532 194 925 konzultace@rhkbrno.cz www.rhkbrno.cz


Stáhnout ppt "Nové služby RHK Brno pro podnikatele 14.4.2010 Zpracovala RHK Brno V Brně dne 13.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google