Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI Hospodářská fakulta přednáška 5.5.2011 Zpracoval: David VOTAVA květen 2011 Informační podpora strategického řízení a investičního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI Hospodářská fakulta přednáška 5.5.2011 Zpracoval: David VOTAVA květen 2011 Informační podpora strategického řízení a investičního."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI Hospodářská fakulta přednáška 5.5.2011 Zpracoval: David VOTAVA květen 2011 Informační podpora strategického řízení a investičního procesu s využitím aplikace BNS (Business Navigation System)

2 Osobní údaje autora David VOTAVA ČVUT Praha Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 1989 - 1994 TU Liberec Hospodářská fakulta Podniková ekonomika 2002 – 2009 SVS a.s. samostatný referent (ORK, IO) ředitel odboru rozvoje a koncepce 1994 a dále ?

3 Obsah přednášky 1.Úvod – motivace přednášky 2.Základní informace o společnosti SVS a.s. 3.Balance ScoreCard – převedení vize do konkrétních úkolů 4.BNS jako MIS SVS a.s. – využití pro (strategické) řízení 5.Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic 6.Závěr – shrnutí poznatků

4 1. Úvod – motivace přednášky 1.Prezentace konkrétního příkladu (SVS a.s.) využití výsledků diplomové práce v praxi a následná práce s nimi. 2.Praktické zkušenosti z implementace informační podpory strategického řízení a investičního procesu, realizované v rámci MIS vytvořeného na platformě BNS (Busines Navigation Systém). 3.Seznámení s metodou strategického řízení organizace Balanced ScoreCard.

5 1.Úvod – motivace přednášky Údaje o diplomové práci Název:Aplikace informačních systémů ve vodárenství Vedoucí DP:Ing. Klára ANTLOVÁ, PhD. Oponent DP:Ing. Eva MARHOULOVÁ, PhD. Konzultant:Ing. Ladislav PROFOTA Studijní obor: Podniková ekonomika Studijní program:6208 – Ekonomika a management Zpracoval: David VOTAVA Odevzdáno: 5.5.2008

6 1. Úvod – motivace přednášky Cíl diplomové práce Návrh konkrétních opatření směřujících ke zlepšení procesu strategického řízení a investičního procesu. Vybrané činnosti: - sledování plnění PZ (strategická úroveň) - výběr investičních akcí k realizaci (operativní úroveň) Návrh konkrétních opatření: - zavedení Balanced Scorecard - zavedení systému BNS (moduly AB, SX) - tvorba a zavedení nástrojů pro výběr staveb

7 2. Základní informace o společnosti SVS a.s.

8 2. Základní informace o SVS a.s.

9 2. Základní informace o SVS a.s. Územní působnost Počty objektů: Zdroje, úpravny vod458 + 51 Vodojemy 1034 Čerpací stanice941 Vodovody8 645 km Kanalizace3 747 km ČOV205

10 2. Základní informace o SVS a.s. Oddělený model vlastnictví a provozování

11 2. Základní informace o SVS a.s. Základní principy společnosti Uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území Udržení sociálně přijatelné ceny vody Uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti Vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku

12 2. Základní informace o SVS a.s. Mise společnosti Severočeská vodárenská společnost si klade za cíl pečovat o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku ve městech a obcích ve spravovaném území. Vize společnosti Severočeská vodárenská společnost je a i nadále chce být stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, zajišťující přimě- řenou obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku při zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři a při zachování sociálně únosné ceny vody.

13 2. Základní informace o SVS a.s. Dlouhodobé (strategické) cíle Plnění ekologické legislativy EU a ČR Zajištění obnovy majetku Rozvoj majetku a přiměřená expanze Optimální vývoj ceny vody

14 2. Základní informace o SVS a.s. Dlouhodobá koncepce - podnikatelský záměr PZ 2011 - 15 PZ 2005 - 10 Optimální vývoj ceny vody Plnění ekologické legislativy EU a ČR Zajištění obnovy majetku Rozvoj majetku a přiměřená expanze MISE a VIZE PFO Plány povodí PRVKÚK Resortní koncepce MZe ČR 2010 OPŽP

15 2. Základní informace o SVS a.s. Koncepce a plánování - strategie vs. operativa STRATEGIE PZ 2005 - 10 Optimální vývoj ceny vody Plnění ekologické legislativy EU a ČR Zajištění obnovy majetku Rozvoj majetku a přiměřená expanze MISE Postarat se o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku ve městech a obcích ve spravovaném území, při zachování solidarity a sociálně únosné ceny vody. Souhrnný rozpočet (SFIR) Investiční plán (IP) Obnova majetku Strategické investice Kvalita pitná voda Obnova pitná voda............ OPERATIVA SFIR, OP

16 3. Balanced ScoreCard (BSC) – převedení vize do konkrétních úkolů

17 Balanced ScoreCard, strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti podniku je metoda strategického řízení procházející napříč celým podnikem - jeden z nejkomplexnějších manažerských přístupů. Balanced ScoreCard představuje strategický systém řízení organizace, který prakticky rozpracovává a převádí poslání a vizi organizace do specifických cílů a úkolů, do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti. Měřítka a ukazatele pak poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení. 3. Balanced ScoreCard (BSC)

18 3. BSC – vazba na BNS vnější prostředí vnitřní zdroje východiska Mise Vize Cíle cesta Podnikatelský záměr roční plán roční plán roční plán roční plán Strategická analýza Formulace strategie BNS-SX BNS-AB Implementace strategie Strategická kontrola

19 3. BSC – strategická mapa cílů Strategická mapa

20 3. BSC – ukazatele k měření cílů

21 3. BSC – zobrazení v BNS

22 3. BSC – strategická mapa cílů v BNS

23 3. BSC – cíle a projekty

24 3. BSC – sledování projektů v BNS

25 3. BSC – postup implementace, přínosy (stav 2009) Další postup: - doplnění zbývajících klíčových projektů - integrace vytvořených nástrojů do BNS-SX (mapa strategických cílů, klíčové ukazatele, klíčové projekty) - zahájení zkušebního provozu - zahájení rutinního provozu - pravidelná práce s BSC (hodnocení plnění strategie) Přínosy: - vyjasnění a převedení vize a strategie do dílčích cílů - myšlenkové sjednocení vedení a zaměstnanců - komplexní sledování výkonnosti podniku - plánování a stanovení cílů, sladění strategických iniciativ - zdokonalení strategické zpětné vazby (korekce strategie na základě na základě výkonnosti klíčových procesů)

26 4. BNS (Business Navigation System) jako MIS SVS a.s. – využití pro strategické řízení

27 4. BNS jako MIS – informační podpora rozhodování

28 4. BNS jako MIS – vazba na strategické řízení vnější prostředí vnitřní zdroje východiska Mise Vize Cíle cesta Podnikatelský záměr roční plán roční plán roční plán roční plán Strategická analýza Formulace strategie BNS-SX BNS-AB Implementace strategie Strategická kontrola

29 4. BNS jako MIS – vazba mezi horizonty plánování PZ 2011 – 2015 1.6.2010 3SFIR 2011 - 2013 23.11.2010 IP 2011 22.12.2010

30 4. BNS – skladba modulů BNS - SX modul PZ – podnikatelský záměr modul SS – strategie společnosti (BSC) BNS - AB modul MP – souhrnný finanční a investiční rozpočet modul HV – obchodní plán modul IA – investiční akce modul IN - investice

31 4. BNS SX – podnikatelský záměr

32

33 4. BNS AB – souhrnný finanční a investiční rozpočet

34

35 4. BNS – postup implementace, přínosy (stav 2009) Postup: - zapracování hierarchie do modulu PZ a naplnění (dle PZ 2010) - zahájení zkušebního provozu - první reporty - zahájení rutinního provozu - pravidelná práce s BNS-SX (hodnocení plnění strategie) Přínosy: - dynamické porovnávání plnění operativních plánů s PZ - efektivní hodnocení odchylek a reportování (kvalita podkladů rozhodování) - řízení změn plnění operativních plánů - možnost variantní práce na strategické úrovni (efekty změn) - vhodné prostředí pro přípravu následujícího PZ

36 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic

37 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic “Koloběh majetku“ MAJETEK Provoz Obnova likvidace nový majetek životnost Provoz teoretická praktická zhodnocení, opravy m.

38 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic Rozsah majetku ČOV (205) ÚV (51) ČSOV (352)ČS (589) spotřebiště zdroj voda (458) povrchová zdroj voda podzemní VDJ (1034) Vodovody 8 645 km Kanalizace 3 747 km ?! výběr rekonstrukcí ?!

39 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic Skupiny majetku vodovody („nekonečný“ počet prvků) vodojemy (konečný počet prvků) úpravny vod (konečný počet prvků) čerpací stanice (konečný počet prvků) kanalizace („nekonečný“ počet prvků) kanalizační výusti (konečný počet prvků) čerpací stanice odp.vod (konečný počet prvků) čistírny odpadních vod (konečný počet prvků)

40 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic

41 ZADÁVACÍ LIST INVEST. ZÁMĚR IP ČINNOST REALIZACE PRVOTNÍ ZÁMĚR SčVK TECHNICKÁ KOMISE SčVK STRATEGICKÁ KOMISE INVESTIČNÍ KOMISE INVESTIČNÍ PLÁN Multikriteriální nástroje pro hodnocení, priorizaci a výběr staveb 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic “Princip násypky“

42 Postup: - vytvoření nástrojů (různý harmonogram dle skupin majetku) - zahájení zkušebního provozu - zahájení rutinního provozu - případné úpravy na základě provozních zkušeností - údaje v GIS - údaje v BNS Přínosy: - efektivní využití inv.prostředků na obnovu majetku - možnost priorizace opatření v rámci skupin majetku - usnadnění rozhodování při výběru - relativně objektivní a srovnatelná informace o technické potřebnosti navrhovaných opatření 5. Nástroje hodnocení – podpora pro výběr investic Postup implementace (stav 2009), přínosy

43 6. Závěr - shrnutí poznatků

44

45 Děkuji za pozornost! * * * www.svs.cz david.votava@svs.cz www.svs.cz


Stáhnout ppt "TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI Hospodářská fakulta přednáška 5.5.2011 Zpracoval: David VOTAVA květen 2011 Informační podpora strategického řízení a investičního."

Podobné prezentace


Reklamy Google