Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozlišují kandidátní geny pacienty s poruchou autistického spektra od pacientů s hyperkinetickou poruchou (ADHD) a existuje vliv látkové závislosti (na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozlišují kandidátní geny pacienty s poruchou autistického spektra od pacientů s hyperkinetickou poruchou (ADHD) a existuje vliv látkové závislosti (na."— Transkript prezentace:

1 Rozlišují kandidátní geny pacienty s poruchou autistického spektra od pacientů s hyperkinetickou poruchou (ADHD) a existuje vliv látkové závislosti (na tuto rozlišovací schopnost kandidátních genů)?

2  Pervazivní vývojové poruchy  Narušený interpersonální kontakt  Odmítání změn prostředí  Abnormální zaujatost předměty  Zvýšená citlivost na stimuly – zvuk, bolest  Nadměrné a akutní reakce anxiózního charakteru na změny  Poruchy řeči – echolálie, osobitní intonace  Poruchy motoriky – hyper/hypoaktivita, stereotypie  Nerovnoměrné výsledky při vyšetření intelektu  Trias: sociální interakce – komunikace – představivost, zájmy  Dětský autismus, Apergerův syndrom, Rettův syndrom, desintegrační porucha, atypický autismus

3  10% dětské populace, chlapci více  Začátek v dětství, 50% perzistuje i v dospělosti  Nedostatečná vytrvalost v činnostech – problémy s koncentrací  Dezorganizovaná, nadměrná aktivita  Sociální desinhibice  Specificky opožděný vývoj řeči, motoriky  Ztrácení předmětů, zapomínání  Emoční labilita  Nízká frustrační tolerance (děti)  Často + specifické poruchy učení  Trias: hyperaktivita – porucha pozornosti – impulzivita

4  Pokles mentální flexibility  Deficit koncentrace – ADHD-like deficity u autismu  Narušené exekutivní funkce: o nízká kontrola impulzů (response inhibice) o zhoršená pracovní paměť o neschopnost plánovat  Temperament And Character Inventory –  typ harm avoidance (HA) – nadměrné obavy, strach z neznámé situace, stydlivost, zvýšená únavnost  HA spojeno se serotoninergní aktivitou, serotonin transporter gen  ETIOLOGIE: dědičná  Geneticky se ADHD a poruchy autistického spektra (ASD) překrývají  AVŠAK látková závislost způsobuje nejistotu- není jasno, zda není příčinou obtížného rozlišení ADHD a ASD na úrovni genetiky

5  Alkohol  Metadon  Bezodiazepiny  Kokain  Heroin  Amfetaminy  Kanabis  Jejich kombinace  Gambling  Subjekty měly zneužívání těchto látek (Substance Use Disorder-SUD) v anamnéze

6  Rozlišení ASD a ADHD, obzvláště za podmínek SUD  Test 5 genů  Dopamin D2 receptorový gen DRD2 (asoc. S ADHD)  Kontaktin asociovaný gen pro adhezi neuronů CNTNAP2 (ASD)  Gen pro adhezi neuronů CDH13 (ADHDH, SUD)  Gen pro tryptofan hydroxylázu TPH2 (syntéza serotoninu, ADHD)  Serotonin transporter gen SLC6A4/5-HTT (ASD, ADHD, SUD)

7  110 subjektů  61 ASD – z toho 43 nemělo látkovou závislost v anamnéze  49 ADHD - 21 nemělo látkovou závislost  IQ všech nad 80  DNA z krve  Genotypizace  Real-Time PCR  Regresní analýza dat

8  ADHD a ASD byly rozlišitelné na základě polymorfizmů v genech CNTNAP2 (více u ADHD), TPH2 (ASD), serotonin transporter genu (ASD)

9  Tři geny pozitivně diferencující ASD a ADHD  Neprokázal se vliv látkové závislosti  Výsledky je nutné testovat na větší vzorce

10  Sizoo B., Van Den Brink W., Franke B., Vasquez A.A., Van Wijngaarden-Cremers A., Van Der Gaag R.J., 2010, Do candidate genes discriminate patients wih an autism spectrum disorder from those with attention deficit/hyperactivity disorder and is there an effect of lifetime substance use disorders?, The World Journal Of Psychiatry, 2010;11(5):699-708

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Rozlišují kandidátní geny pacienty s poruchou autistického spektra od pacientů s hyperkinetickou poruchou (ADHD) a existuje vliv látkové závislosti (na."

Podobné prezentace


Reklamy Google