Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetické parametry Heritabilita, korelace. primární GP genetický rozptyl prostřeďový rozptyl kovariance sekundární GP heritabilita opakovatelnost genetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetické parametry Heritabilita, korelace. primární GP genetický rozptyl prostřeďový rozptyl kovariance sekundární GP heritabilita opakovatelnost genetické."— Transkript prezentace:

1 Genetické parametry Heritabilita, korelace

2 primární GP genetický rozptyl prostřeďový rozptyl kovariance sekundární GP heritabilita opakovatelnost genetické a prostřeďové korelace

3 Heritabilita = dědivost do jaké míry je znak podmíněný geneticky? do jaké míry je předáván z rodičů na potomky? číselně vyjadřujeme koeficientem heritability h 2 ; nabývá hodnot od 0 do 1;

4 platí pro danou populaci daný čas konkrétní podmínky ! nemá obecnou platnost !

5 hodnota dědivosti závisí na metodě výpočtu struktuře populace podmínkách chovu úrovni užitkovosti úrovni plemenářské práce sezónnosti vlastnosti pohlavním dimorfismu četnosti souboru přesnosti výpočtu meziplemenných rozdílech (užitkovém zaměření)

6 metody podobnost rodičů a potomků rozklad proměnlivosti neparametrické metody selekční experimenty

7 1. podobnost rodičů a potomků regrese potomka na rodiče: h 2 = 2.b xy regrese potomka na průměr rodičů: h 2 = b xy regrese průměru potomků na průměr rodičů: h 2 = b xy korelace mezi sourozenci: h 2 = 2.r xy korelace mezi polosourozenci: h 2 = 4.r xy

8 2. rozklad proměnlivosti z analýzy variance teoreticky vychází z předpokladu podobnosti příbuzných je-li znak dědivý, jsou si příbuzní podobnější náhodní jedinci v populaci

9 žádnástředníúplná 123123123 111221123 222313123 333123123 žádnástřednívysoká střednížádná nízká dědivost mezi uvnitř střední dědivost vysoká dědivost podobnost otec: potomci

10 Analýza variance - jednofaktorová proměnlivostSSdfMS meziSS A df A = p – 1MS A =SS A / df A uvnitřSS E df E = n – pMS E = SS E / df E celkemSS C df C = n – 1-

11 složky MS MS E : proměnlivost uvnitř skupiny je podmíněna působením prostředí: MS E : = V E MS A : proměnlivost mezi skupinami je podmíněna geneticky a vlivy prostředí, ve kterém zvířata produkují: MS A = V E + n 0 V G vážený počet jedinců ve skupině

12 intraklasní korelační koeficient hodnota závisí na tom, jaká je příbuznost (genetická podobnost) porovnávaných jedinců: pokud porovnáváme polosourozence, je jejich genetická podobnost = 0,25 (proto je výsledek roven ¼ h 2 )

13 3. neparametrické metody obtížně měřitelné znaky neznáme fenotyp, známe pořadí korelační koeficient dle Spearmana stanovíme pořadí rodičů a nezávisle pořadí potomků; diference mezi pořadím d i n - počet dvojic

14 4. selekční experiment realizovaná dědivost realizovaná dědivost v genetickém zisku

15 Fenotypové, genetické, genotypové a paratypové korelace vztahy mezi vlastnostmi pozitivní – zvýšením jednoho znaku se zvyšuje i druhý negativní – zvýšením jednoho znaku se snižuje druhý

16 Fenotypová korelace závislost mezi pozorovanými hodnotami P x a P y ; je daná kombinací závislostí genotypových hodnot a účinků prostředí; korelační páry = dvojice měření znaku x a znaku y u téhož jedince; r P r PxPy

17 genotypová a genetická korelace genotypová = závislost mezi genotypovými hodnotami znaků x a y; r G ; r GxGy ; genetická = závislost aditivních hodnot obou znaků – častější; vyjadřuje rozsah, ve kterém dvě měření odrážejí, co je geneticky stejná vlastnost (délka křídel : délka thoraxu = délka těla r = 0,75)

18 paratypová korelace prostřeďová korelace; závislost mezi efekty prostředí; r E ; r ExEy ;

19 GxGx GyGy X hxhx Y ExEx EyEy hyhy exex eyey

20 výpočet korelace zohledňuje variance (rozptyly) obou vlastností a jejich vzájemnou kovarianci: zjednodušeně:

21 vztah na genetické úrovni pleiotropní působení genů = gen ovlivňuje více znaků ve stejném čase vazba genů = geny lokalizovány v jedné vazbové skupině; -čím blíže, tím je vazba silnější; -není stálá – crossing over; -vazba mezi skupinami genů;

22 zavedení genů do populace -dočasné korelace -intenzivní využití vybraných jedinců; -přenos skupin vlastností; -narušení náhodným pářením;

23 metody odhadu metoda korelace křížem analýza variance a kovariance realizovaná genetická korelace na základě výsledku selekce

24 1. korelace křížem známe hodnotu znaku x, y u rodiče a potomka XDXD XMXM YDYD YMYM fenotyp matek fenotyp dcer

25 2. analýza variance a kovariance jednofaktorová dvoufaktorová

26 3. z výsledku selekce z genetického zisku; selekční pokus; selekce v běžných podmínkách;

27 selekční pokus selekční zisk v selektované části populace; selekční zisk v neselektované části populace;

28 selekce v běžných podmínkách provádíme selekci dle jednoho znaku; stanovíme dosažený genetický zisk pro oba znaky; známe-li heritabilitu obou znaků, pak při selekci podle X:

29 korelovaný selekční efekt o kolik se v generaci po selekci na znak X změní znak Y, který nebyl předmětem selekce vlastnosti ve vazbě (skot: mléčné složky)

30 příklady skot r P r A r E produkce mléka : % tuku -0,26 -0,38 -0,18 prod. mléka v 1 : 2 laktaci 0,40 0,75 0,26 prasata přírůstek : hřbetní tuk 0,00 0,13 -0,18 přírůstek : výkrmnost 0,66 0,69 0,64 drůbež hm. těla : hm. vejce 0,33 0,42 0,23 hm. těla : snáška 0,01 -0,17 0,08


Stáhnout ppt "Genetické parametry Heritabilita, korelace. primární GP genetický rozptyl prostřeďový rozptyl kovariance sekundární GP heritabilita opakovatelnost genetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google