Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teoretické principy šlechtění a selekce Tomáš Kopec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teoretické principy šlechtění a selekce Tomáš Kopec."— Transkript prezentace:

1 Teoretické principy šlechtění a selekce Tomáš Kopec

2 Cíl šlechtění Genetický zisk - ∆G Dosahován selekcí zvířat pro tvorbu následující generace Výběr jedinců dle genetického založení - neznáme

3 Vlivy působící na vlastnosti Užitkovost (100%) Chovatel(60%)Zvíře(40%) náhodné prostředígenetické založení (30%) (10%)

4 Odhad genetického založení Kontrola užitkovosti odhad PH Využití molekulární genetiky genomické PH

5 Vývoj odhadu PH z KU metoda matky - dcery dánská staniční (50. léta) CC test (contemporary comparison) ICC -improved, MCC -modified BLUP - sire model (otcovský model) BLUP - animal model (model jedince) TDM – test day model (model kontrolního dne)

6 Konvenční PH je ODHAD genetického založení jedince pro odchylku v užitkové vlastnosti od průměru vrstevníků odhadem rozumíme proces odstranění (korekce) všech nežádoucích negenetických faktorů z naměřené užitkovosti nejdůležitější pro PH je aditivní účinek genů Zohlednění příbuznosti všech jedinců vstupujících do modelu Kvalita odhadu zavisí na kvalitě vstupních informací

7 Konvenční PH PH

8 Publikování Odhad PH pro téměř 40 vlastností PH jsou bázovány na určitý ročník narození (zohlednění genetického trendu v populaci) RPH - Všechny PH převedeny na průměr 100 se směrodatnou odchylkou 12 Dílčí selekční indexy (IMU, IML....)

9

10 Spolehlivost – PH kg bílkovin 35 kg SpolehlivostRozpětí 0,3010,2 - 59,8 0,7518,2 - 51,9 0,8521,9 - 48,1 0,9024,3 - 45,7 0,9931,6 - 38,4

11 Plemenné hodnoty = působení mnoha genů PH zvířete 125 100

12 Genomické PH

13 Využití genomických informací Do odhadu PH vstupují informace molekulární genetiky, konkrétně polymorfismus nukleotidů

14 Polymorfismus… 93 % 99,5 % 98,6 % 99,9 %

15 Kroky 2-krokové g-selekce Referenční soubor zvířat známé údaje o užitkovosti pokud možno všechny znaky zlepšovatelé i „mínus “ varianty Odvození efektů SNP Odhad gPH 2. Skupina zvířat s neznámými údaji o užitkovosti (kandidátní jedinci) typizace, odhad gPH selekce podle stanovených gPH

16 Spolehlivost genomických PH Gen. PH v porovnání s konvenčními PH Max spolehlivost PH původdG PH Mléko33% 75% Exteriér29% 69% Dlouhověkost23% 61% Plodnost24% 57% Býk KrávapůvoddG PH Mléko33% 75% Exteriér29% 69% Dlouhověkost23% 61% Plodnost24% 57%

17 Genomická selekce Vyžaduje pro validní předpověď genetického založení jedince dostatečně velkou populaci Populace českého strakatého skotu: 135 000 krav v PK 65 býků v inseminaci Nedostatečná velikost

18 DAC odhad Dostatečný rozsah populace pro GS zpřesnění konvenčních PH Interakce genotyp x prostředí

19 Spolehlivost PH masa

20 cca 480 km cca 650 km Bohmanová et al 2008 cca 2300 km cca 5000 km

21 Korelace prostředí "Pokud hodnota genetické korelace mezi dvěma podmínkami prostředí dosahuje hodnotu vyšší než 0.8, je interakce genotyp x prostředí biologicky nevýznamná„ Robertson, A. (1959): The sampling variance of the genetic correlation coefficient. Biometrics 15: 469 – 485.

22 Výběr na základě více vlastností Kombinovaný skot Chovatelský cíl: mléko : maso : fitnes Kombinovaný užitkový profil charakteristický pro plemeno

23 Selekce na více znaků Tandemová selekce Selekce dle nezávislých výběrových úrovní Simultánní selekce - SI

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Teoretické principy šlechtění a selekce Tomáš Kopec."

Podobné prezentace


Reklamy Google