Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÁ EKONOMIE a VEŘEJNÝ SEKTOR Co je jeho náplní a jak velký má být?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÁ EKONOMIE a VEŘEJNÝ SEKTOR Co je jeho náplní a jak velký má být?"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÁ EKONOMIE a VEŘEJNÝ SEKTOR Co je jeho náplní a jak velký má být?

2 PŘEDNÁŠEJÍCÍ Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. KE, č. dveří 100 tel.: 973 443153 e-mail: ales.olejnicek@unob.cz

3 OSNOVA PŘEDNÁŠKY VEŘEJNÁ EKONOMIKA

4 Osnova přednášky n Úvod n Základní pojmy n Vymezení veřejného sektoru n Rozsah veřejného sektoru (kvantifikace) a zahraniční srovnání n Závěr

5 Zkouška (Informativně)  zkouška ústní - dvousemestrální  2 otázky – každá minimálně na 50 %  Bezpodmínečná znalost teorie statků a teorie potřeb definice, struktury veřejného sektoru a příčin jeho existence podmínek a faktorů efektivnosti veřejného sektoru definice a vymezení veřejné správy % hodnoceníZnámka u zkoušky 90 – 100A 80 – 89B 70 – 79C 60 – 69D 50 – 59E 0 – 49F

6 Literatura n STRECKOVÁ, Y. MALÝ, I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer press, 1998. 214s. ISBN 80-7226-112-6 n HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80- 7357-301-0 n Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. s. 309. ISBN 978- 80-86929-29-3. n STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997. 664 s. n ČSÚ, OECD, Eurostat n Časopis Ekonom, Euro, Veřejná správa, Moderní obec atd.

7 PODKLADY PRO STUDIUM VEŘEJNÁ EKONOMIKA

8 Podklady

9

10 ZÁKLADNÍ POJMY VEŘEJNÁ EKONOMIKA

11 Základní pojmy n Veřejná ekonomie n Ekonomie veřejného sektoru n Ekonomika veřejného sektoru n Veřejná ekonomika n Veřejný sektor

12 Veřejná ekonomie Je vědní disciplína zkoumající strukturu, fungování a efektivnost té části NH, která má neziskový charakter a je financována z přerozdělovacích procesů. Yvonne Strecková (1998) Jde o zkoumání vztahů mezi ekonomickými aktivitami veřejného sektoru a chováním firem, domácností a jednotlivci se zřetelem ke státním výdajům a zdaňování a politickému rozhodování Nemec, Lawson (1992)

13 Veřejná ekonomie Se mimo jiné zabývá hledáním odpovědí na následující otázky:  Proč existuje veřejný sektor?  Proč vláda zastává funkce, které zastává?  Proč veřejný sektor tenduje k neefektivnosti?  Jaké jsou příčiny selhání trhu?  Jaké jsou příčiny selhání vlády?  apod. REKTOŘÍK Jaroslav (2002)

14 Veřejná ekonomie n Teoretické otázky struktury, fungování a efektivnosti VS n Teoreticko praktické otázky způsobů financování VS n Teoreticko praktické otázky jednotlivých odvětví VS n Teoreticko praktické otázky fungování jednotlivých institucí veřejného sektoru

15 Ekonomie veřejného sektoru Studuje účinky veřejných výdajů a daní na ekonomiku, na celé národní hospodářství. Zjišťuje např.: n Jaké funkce by měla zastávat vláda? n Jak by se mělo rozhodovat o tom, kolik veřejných výdajů se bude realizovat? n Co je příčinou veřejných výdajů? nebo n Zda veřejný sektor alokuje zdroje mezi své činnosti efektivně? REKTOŘÍK Jaroslav (2002)

16 Ekonomika veřejného sektoru Bere v úvahu daná alokační pravidla a alokační procesy a zjišťuje, jak při využívání těchto principů fungují jednotlivá odvětví veřejného sektoru. REKTOŘÍK Jaroslav (2002)

17 VYMEZENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU VEŘEJNÁ EKONOMIKA

18 Veřejný sektor Je ta část ekonomiky, která se nachází ve veřejném a nikoli soukromém vlastnictví. Veřejný sektor je tudíž vymezen s ohledem na charakter vlastnictví. Macmillanův slovník moderní ekonomie (1995)

19 Veřejný sektor Je část národního hospodářství, která je financována z veřejných financí, řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní na základě veřejné volby a podléhá systému veřejné kontroly Yvonne Strecková (1998)

20 Volba kritérií pro vymezení VS n Odvětvové n Sektorové n Vlastnictví n Financování provozu a rozvoje

21 Členění NH dle kriteria vlastnictví

22 Členění NH dle kriteria financování

23

24 Členění NH dle kriteria vlastnictví a financování NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ziskový sektor Státní sektor Neziskový sektor Obecní sektor Krajský sektor Soukromý sektor Státní sektor Obecní sektor Krajský sektor Soukromý sektor Pramen: Vlastní

25 Členění NH dle kriteria vlastnictví a financování

26 ROZSAH VEŘEJNÉHO SEKTORU (KVANTIFIKACE) A ZAHRANIČNÍ SROVNÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA

27 Rozsah veřejného sektoru UKAZATELE Poměrové finančníPoměrové věcné VV HDP VP HDP VV HDP PVS CPO PVS PNH

28 Celkové vládní výdaje jako % HDP Zdroj: OECD in figures 2005,2008

29 Celkové vládní příjmy jako % HDP Zdroj: OECD in Figures 2005, 2008

30 Rozsah veřejného sektoru nebo jeho segmentů, muže být též vyjádřen např.: n počtem obcí n počtem škol, učitelů n počtem zdravotnických zařízení, lékařů, lůžek n počtem sportovišť, tělovýchovných zařízení n počtem kulturních zařízení n atd. Vždy je však nutné tyto veličiny vztahovat k určitému základu.

31 ZÁVĚR VEŘEJNÁ EKONOMIKA

32 Závěr Veřejný sektor má poměrně zásadní vliv na fungování společnosti a národní ekonomiky. Veřejná ekonomie umožňuje porozumět zákonitostem fungování veřejného sektoru. Základním problémem je nalezení vhodné míry vlivu státu na chod ekonomiky a což ve skutečnosti znamená určení velikosti veřejného sektoru. Znalost objektivních a subjektivních příčin existence veřejného sektoru je pro dosažení vhodné kombinace veřejného a soukromého sektoru v národní ekonomice rozhodující.


Stáhnout ppt "VEŘEJNÁ EKONOMIE a VEŘEJNÝ SEKTOR Co je jeho náplní a jak velký má být?"

Podobné prezentace


Reklamy Google