Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské cykly ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské cykly ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Hospodářské cykly ekonomiky
Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Hospodářské cykly ekonomiky
Teorie hospodářského cyklu se zabývá kolísáním skutečného produktu kolem úrovně potenciálního produktu. Potencionální produkt je maximálně udržitelný výstup ekonomiky za jinak neměnných podmínek („ceteris paribus“). V průběhu cyklu rozlišujeme 2 základní vývojové tendence – vrchol a sedlo – odtud se odvozují fáze hospodářského cyklu.

3 Průběh cyklu – má vliv na trh práce (zaměstnanost, nezaměstnanost), na sociální podmínky ve společnosti, omezení výroby, pokles ziskovosti. Příčiny cyklického kolísání – mohou to být politické příčiny, které mají vliv na cykly, hospodářská politika vlády – centrální banky. Hlavní příčina, na které se shodují ekonomové, je ve vývoji poptávky a nabídky.

4 Obecně platí, že v období vrcholu je hospodářská aktivita vysoká, sedlo je nejnižší úroveň hospodářské aktivity. Dochází-li k poklesu skutečného produktu, mluvíme o kontrakci – ovlivňuje pokles poptávky po investicích. Pokud délka překročí 6 měsíců, mluvíme o recesi, pokud pokles trvá delší dobu, mluvíme o depresi .

5 Expanze je fáze cyklu vyznačující se vzestupem úrovně skutečného produktu.
Ekonomika se navrací na úroveň potenciálního produktu a mluvíme o obnově, zotavení, oživení ekonomiky (konjunktura, boom, rozmach) . Následuje fáze recese až po sedlo (dno). Vrchol – maximální úroveň skutečného produktu, vrchol expanze. Dno – nejnižší úroveň výkonu, po jeho dosažení se ekonomika obrací na vzestupnou dráhu, skutečný výkon se opět přibližuje potenciálnímu produktu.

6 Autor © Dagmar Kostrhůnová

7 Graf hospodářského cyklu
Vertikální osa – výstup (výkon) ekonomiky Horizontální osa – čas (t) Uprostřed potenciální produkt (trend) Okolo osciluje hospodářský cyklus ekonomiky (sedlo, vrchol) 7

8 Ekonomický růst je růst skutečného (reálného) produktu nebo-li tempo růstu produktu.
Ekonomická úroveň je účinnost využívání disponibilních zdrojů měřených pomocí úrovně výstupu na 1 obyvatele, měříme pomocí HDP (hrubý domácí produkt). HDP – slouží k měření výkonu ekonomiky, je to tržní hodnota finální produkce za 1 rok vyrobená na území státu, měří se na 1 obyvatele (tzv. HDP na hlavu).

9 ÚKOLY Žák zdůvodní, proč dochází k cyklickému kolísání ekonomiky
zakreslí a popíše graf hospodářského cyklu se zamyslí nad fází ekonomiky, ve které se nachází Česká republika v současnosti definuje rozdíl mezi ekonomickým růstem a ekonomickou úrovní se zamyslí, ve které fázi hospodářského cyklu dochází ke zvýšení nezaměstnanosti

10 LITERATURA STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha : Ekopress, s.r.o., ISBN FUCHS, Kamil. Makroekonomie. Brno : ESF, ISBN FUCHS, Kamil. Pojmy a osobnosti ekonomie ve vzájemných souvislostech. Brno : Tisk OL Print, ISBN X.


Stáhnout ppt "Hospodářské cykly ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google