Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obytný soubor Za Školkou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obytný soubor Za Školkou"— Transkript prezentace:

1 Obytný soubor Za Školkou
Vývoj od roku 2008

2 Obytný soubor Za Školkou
2008 – studie na vybudování obytného souboru na území městské části Praha-Satalice 2010 – schváleno zvýšení koeficientu zastavěnosti s tím, že bude respektována případná výstavba kruhového objezdu a odkup pozemku za tímto účelem (k jehož realizaci nedošlo)

3 Obytný soubor Za Školkou 2010

4 Obytný soubor Za Školkou 2010

5 Obytný soubor Za Školkou 2010

6 Obytný soubor Za Školkou 2013
2013 – úprava projektu – původní verze prošla tzv. modifikací (rovné střechy, rozestavění budov) – bylo dohodnuto: max. počet obyvatel 350, zajištění prostor pro komerční využití (obchod, služby), vybudování hřiště, kompenzace na dobudování infrastruktury 4,5 mil.

7

8 Obytný soubor Za Školkou – jednání od prosince 2014
od prosince 2014 probíhala další jednání s investorem o úpravě projektu zejména s ohledem na zajištění dostatečných odstupů od stávající zástavby a výstavby podzemních garážových stání, která by byla prodávána zároveň s bytovými jednotkami, aby se zamezilo parkování v ulicích zároveň byla zjišťována možnost soudního napadení zvýšení koeficientu – vzhledem k promlčené lhůtě na možnost odvolání toto však nebylo možné

9 Obytný soubor Za Školkou 2014
byl odeslán dopis na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s nesouhlasným stanoviskem, že plánovaná zástavba by neměla kontrastovat se stávajícím charakterem zdejší zástavby a z důvodu umístění stavby na volné parcele nepovažujeme rovněž za odůvodněné využívat výjimek pro zajištění parkovacích míst na povrchu, bez zajištění garáží

10 Obytný soubor Za Školkou 2015
trvali jsme nutnosti upravit projekt za účelem zajištění dostatečných odstupů od stávající zástavby, řešení dopravního propojení a výstavby podzemních garážových stání, která by byla prodávána zároveň s bytovými jednotkami, aby se zamezilo parkování v ulicích, a dohodnuty byly další změny – viz následující strany

11

12 Obytný soubor Za Školkou 2015
VZDÁLENOST VILADOMŮ OD STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY 21,1 m až 22,8 m (posunutí o cca 3 m) PARKOVÁNÍ PODZEMNÍ GARÁŽE – MÍSTA VÁZANÁ KE KAŽDÉMU BYTU (mezistupeň – byla navržena krytá parkovací místa ve formě garážových věží – zamítnuto ze strany MČ) PARKOVACÍ MÍSTA PRO NÁVŠTĚVNÍKY LÉKAŘŮ – 8 MÍST (vybuduje investor na vlastní náklady) DVA DOPRAVNÍ VSTUPY DO SÍDLIŠTĚ (jednosměrný vstup z křižovatky Trabantská x Budovatelská x Za Školkou, obousměrný vstup a výstup z území na nově vzniklém propojení komunikace) PARKOVACÍ MÍSTA V ZÁSTAVBĚ SÍDLIŠTĚ (místo plánovaných na pozemku MČ podél silnice, zůstane zelený pás) PARKOVÁNÍ PŘED RODINNÝMI DOMY GARÁŽ A PARKOVACÍ MÍSTA (omezení parkování na vozovce) POSLEDNÍ PODLAŽÍ JAKO USTUPUJÍCÍ HŘIŠTĚ V PARKU BUDOVATELSKÁ (finanční částka pro investora na vybudování ,- Kč) MÍSTA PRO KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

13

14

15

16

17 Obytný soubor Za Školkou 2015
výše uvedené úpravy projektu upravuje Rámcová dohoda s investorem, kterou zastupitelstvo schválilo v září 2015 na základě dohody byl vydán souhlas s napojením podzemních garáží a komunikací v ulici Za Školkou a uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí

18 Obytný soubor Za Školkou 2016
Oznámení zahájení společného územního řízení a řízení o povolení výjimky ze ve věci umístění stavby nazvané „Obytný soubor Za Školkou, Praha-Satalice“ Na základě stanovisek jednotlivých komisí starostky městské části bylo formulováno usnesení – viz bod 2/15/2016 z mimořádného zasedání Důvodem nesouhlasného stanoviska k výše uvedenému územnímu řízení je nemožnost napojení obytného souboru na kanalizační síť do doby zkapacitnění čistírny odpadních vod Kbely.

19 Obytný soubor Za Školkou 2016
Řízení o povolení výjimky – výjimka se týká vzdálenosti garáží od kraje komunikace, která je v projektu 2,6 metru, z toho 2 m tvoří chodník; není tak zajištěna dostatečná rozhledová vzdálenost pro řidiče vyjíždějícího z garáže (tzn. garáž by měla být posunuta do bezpečné vzdálenosti od kraje vozovky tak, aby byl zabezpečen dostatečný rozhled řidičům při výjezdu vozidel z garáží a nemohlo dojít ke kolizi vozidel s chodci)


Stáhnout ppt "Obytný soubor Za Školkou"

Podobné prezentace


Reklamy Google