Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy. Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy. Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá."— Transkript prezentace:

1 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy

2 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní a podkroví

3 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Sklon schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci nesmí být větší než 35°; nepřesáhne-li konstrukční výška 3000 mm, je možno zvýšit sklon schodišťových ramen až na 41°. V jednom rameni smí být nejvýše 18 schodišťových stupňů. U hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejmenší podchodná výška 2100 mm a nejmenší průchodná šířka 900 mm; u pomocných schodišť je nejmenší průchodná šířka 750 mm.

4 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Pozemky staveb pro bydlení Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m. Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. Na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytovného nebo rodinného domu a dále stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení.

5 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Obecné požadavky na umisťování staveb Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace.

6 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické architektonické životního prostředí hygienické veterinární ochrany povrchových a podzemních vod státní památkové péče požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany požadavky na denní osvětlení a oslunění zachování kvality prostředí.

7 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Vzájemné odstupy staveb Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například technickou infrastrukturu. Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. Vnější hrany pochozí plochy rodinného domu, jako jsou terasa nebo balkon, která je nad přilehlým terénem výše než 2 m, musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace. Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

8 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů rodinný dům izolovaný – samostatně stojící dvojdům řadový dům atriový dům terasový dům

9 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů rodinný dům izolovaný soukromí orientace ke světovým stranám volnost návrhu architektury plocha pozemku ekonomie provozní nároky komunikace a inženýrské sítě

10 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný

11 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný

12 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný

13 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný

14 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný

15 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Rodinný dům Buš, Markéta Cajthamlová

16 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Kamil Mrva, RD Dolany

17 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Kamil Mrva, RD Dolany

18 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Kamil Mrva, RD Dolní Bečva

19 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Jan Jehlík, Přerov

20 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Jan Jehlík, Přerov

21 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Jan Jehlík, Budyně nad Ohří

22 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům izolovaný Jan Jehlík, Budyně nad Ohří

23 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů dvojdům využitelnost pozemku ekonomika rodinného domu volnost návrhu architektury plocha pozemku provozní nároky komunikace a inženýrské sítě orientace ke světovým stranám

24 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůdvojdům

25 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůdvojdům

26 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů řadový rodinný dům využitelnost pozemku ekonomika rodinného domu energetická náročnost soukromí dispoziční řešení architektura orientace ke světovým stranám infrastruktura

27 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůřadový rodinný dům

28 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůřadový rodinný dům

29 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůřadový rodinný dům

30 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůřadový rodinný dům Kamil Mrva, Obytný soubor Sl.Ostrava

31 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů terasový rodinný dům využitelnost pozemku ekonomika domu energetická náročnost soukromí dispoziční řešení orientace ke světovým stranám infrastruktura

32 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůterasový rodinný dům Pavel Hnilička, Praha Košíře

33 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůterasový rodinný dům Pavel Hnilička, Praha Košíře

34 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůterasový rodinný dům Pavel Hnilička, Praha Košíře

35 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů atriový rodinný dům využitelnost pozemku soukromí energetická náročnost ekonomie infrastruktura architektura, dispozice

36 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůrodinný dům atriový Rodinný dům EGGO, Ateliér 69

37 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůatriový rodinný dům Ateliér 69, Terasy Unhošť

38 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůatriový rodinný dům

39 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůatriový rodinný dům

40 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůobytný soubor Na Krutci, Praha

41 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůobytný soubor Na Krutci, Praha

42 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domů obytný soubor Stará Boleslav

43 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy typologické druhy rodinných domůobytný soubor

44 Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy. Rodinné domy 03/2015 Rodinné domy základní charakteristika Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá."

Podobné prezentace


Reklamy Google