Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bydlení 5 NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM ČSN 73 4301 obytné budovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bydlení 5 NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM ČSN 73 4301 obytné budovy."— Transkript prezentace:

1 1 Bydlení 5 NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM ČSN 73 4301 obytné budovy

2 2 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY legislativa 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby prostor pro ukládání směsného komunálního odpadu prostor pro úklid a skladování úklidových prostředků hlavní domovní schodiště musí být osvětleno denním světlem 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území stavbou pro bydlení - bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m Na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytovného domu a dále stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení.

3 3 Bydlení 5 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. BYTOVÉ DOMY legislativa

4 4 Bydlení 5 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například technickou infrastrukturu. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace. BYTOVÉ DOMY legislativa

5 5 Bydlení 5 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například technickou infrastrukturu. BYTOVÉ DOMY legislativa

6 6 Bydlení 5 VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze - NEPLATNÉ Pražské stavební předpisy - NEPLATNÉ bytový dům - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení; přitom do posuzovaných ploch se nepočítá plocha společných prostor, jako jsou např. chodby, schodiště, půda, prostory domovního vybavení - např. kočárkárna, prádelna, sušárna, úklidová komora, vzájemné odstupy staveb Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. doprava v klidu Stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídajícím velikosti, funkci a umístění stavby. BYTOVÉ DOMY legislativa

7 7 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy musí mít -domovní schránky umístěné mimo uzamykatelný prostor -prostor pro ukládání kočárků, kol, invalidních vozíků -místnosti pro uskladňování předmětů -prostory pro vytápění -prostor pro ukládání komunálního odpadu -odstavné a parkovací plochy -obytné místnosti musí mít vyhovující denní osvětlení a vizuální spojení s vnějším prostorem

8 8 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy mohou mít -místnost pro údržbu domu -úklidovou komoru -sušárnu, prádelnu, apod -úpravu plochých střech pro rekreační účely

9 9 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy technická zařízení -vnitřní kanalizace a vodovod -vytápění -větrání -plynová odběrná zařízení -elektrické rozvody -ochrana před bleskem -výtahy -elektrická požární signalizace -elektrická zabezpečovací signalizace

10 10 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy proslunění obytných místností do součtu podlahových ploch z jedné strany prosluněných obytných místností se nezapočítávají plochy, které leží za hranicí hloubky rovné 2,3 násobku světlé výšky h h h 0,3h 2,6 ~ 6,0 m

11 11 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

12 12 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

13 13 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

14 14 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

15 15 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůbodový

16 16 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

17 17 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

18 18 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů chodbový

19 19 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůchodbový

20 20 Bydlení 5

21 21 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůchodbový

22 22 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůchodbový

23 23 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

24 24 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

25 25 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

26 26 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

27 27 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

28 28 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

29 29 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

30 30 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůpavlačový, bariérový

31 31 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

32 32 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

33 33 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

34 34 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

35 35 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

36 36 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domůterasový

37 37 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

38 38 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

39 39 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

40 40 Bydlení 5 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

41 41 Bydlení 5 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Bydlení 5 NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM ČSN 73 4301 obytné budovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google