Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM"— Transkript prezentace:

1 NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM
ČSN obytné budovy

2 BYTOVÉ DOMY legislativa
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby prostor pro ukládání směsného komunálního odpadu prostor pro úklid a skladování úklidových prostředků hlavní domovní schodiště musí být osvětleno denním světlem 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území stavbou pro bydlení - bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m Na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytovného domu a dále stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení.

3 BYTOVÉ DOMY legislativa
501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

4 BYTOVÉ DOMY legislativa
501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například technickou infrastrukturu. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

5 BYTOVÉ DOMY legislativa
501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb legislativa Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například technickou infrastrukturu.

6 BYTOVÉ DOMY legislativa VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze - NEPLATNÉ Pražské stavební předpisy - NEPLATNÉ bytový dům - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení; přitom do posuzovaných ploch se nepočítá plocha společných prostor, jako jsou např. chodby, schodiště, půda, prostory domovního vybavení - např. kočárkárna, prádelna, sušárna, úklidová komora, vzájemné odstupy staveb Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. doprava v klidu Stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídajícím velikosti, funkci a umístění stavby.

7 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy musí mít
domovní schránky umístěné mimo uzamykatelný prostor prostor pro ukládání kočárků, kol, invalidních vozíků místnosti pro uskladňování předmětů prostory pro vytápění prostor pro ukládání komunálního odpadu odstavné a parkovací plochy obytné místnosti musí mít vyhovující denní osvětlení a vizuální spojení s vnějším prostorem

8 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy mohou mít
místnost pro údržbu domu úklidovou komoru sušárnu, prádelnu, apod úpravu plochých střech pro rekreační účely

9 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy technická zařízení
vnitřní kanalizace a vodovod vytápění větrání plynová odběrná zařízení elektrické rozvody ochrana před bleskem výtahy elektrická požární signalizace elektrická zabezpečovací signalizace

10 BYTOVÉ DOMY ČSN 73 4301 Obytné budovy proslunění obytných místností
do součtu podlahových ploch z jedné strany prosluněných obytných místností se nezapočítávají plochy , které leží za hranicí hloubky rovné 2,3 násobku světlé výšky h 2,6 h 0,3h h ~ 6,0 m

11 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

12 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

13 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů schodišťový

14 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

15 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

16 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

17 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů bodový

18 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů chodbový

19 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů chodbový

20

21 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů chodbový

22 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů chodbový

23 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

24 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

25 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

26 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

27 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

28 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

29 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

30 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů pavlačový, bariérový

31 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

32 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

33 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

34 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

35 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

36 BYTOVÉ DOMY hlavní typy bytových domů terasový

37 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

38 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

39 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

40 BYTOVÉ DOMY obytné soubory

41 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NBU2 LS2015 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM"

Podobné prezentace


Reklamy Google