Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 2/2010 19/11/2010 Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Gřondilová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 2/2010 19/11/2010 Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Gřondilová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 2/2010 19/11/2010 Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Gřondilová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko !!! Veškeré materiály naleznete v elektronické pobobě na www.masopavsko.cz v záložce KE STAŽENÍ !!!www.masopavsko.cz

2 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - dle fichí 2.Výběrové řízení 3.Realizace projektů 4.Žádost o proplacení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

3 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - fiche 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko 1. Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu nepředkládá. 2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta – prostá kopie. 3. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

4 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - fiche 2 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta – prostá kopie. 3. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

5 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - fiche 3 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta - prostá kopie. 3. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

6 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - fiche 4 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta – prostá kopie. 3. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

7 Obsah semináře: 1.Dokumenty potřebné k podpisu Dohody - fiche 5 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li žadatelem sdružení, předloží tuto přílohu všichni jeho účastníci. 2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta – prostá kopie. 3. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. Je-li žadatelem sdružení, předloží tuto přílohu všichni jeho účastníci. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

8 2.Výběrové řízení Výzva Zadávání zakázek žadatele do 500 tis. Kč Zadávání zakázek žadatele nad 500 tis. Kč Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

9 3. Realizace projektů Hlášení o změnách (viz. formulář, list o provádění změn) Monitorovací zprávy (!věcné plnění, naplňování kritérií, dokumentace) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

10 4.Žádost o proplacení (ŽoP) Dokumenty k ŽoP - všichni (uce/daň. Doklady, doklad o uhrazení závazku, položkový rozpočet, kupní smlouva, při nákupu strojů a technologií – doklad o shodě; kolaudační souhlas, věcně plnění – stavební deník, rozpočet; dokumentace k zadávacímu řízení, soupisky uce dokladů Žádost o proplacení Soupiska účetních dokladů !!! Samostatný účet analytiky pro dotaci!!!!!! Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

11 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Všechny dokumenty, které odevzdáváte na SZIF mějte vy vždy jedenkrát pro sebe a jedenkrát pro nás. Změnové hlášení může být podáno až před žádostí o proplacení výdajů. Vaší povinností je 3 x pozvat MAS Opavsko k realizaci projektu a to při samotném zahájení, průběhu a při ukončení projektu Je nutné vše fotografovat a mít uložené v PC Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

12 www.masopavsko.cz Mgr. Vladislav Kos E-mail: kos@masopavsko.czkos@masopavsko.cz 736 484 636 Ing. Kateřina Gřondilová E-mail: grondilova@masopavsko.czgrondilova@masopavsko.cz 733 763 010 Ing. Iva Cahelová E-mail: cahelova@masopavsko.czcahelova@masopavsko.cz 731 109 377 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 2/2010 19/11/2010 Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Gřondilová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google