Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Věra Kolmerová vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT konference projektu UNIV 3 Nesuchyně, 22. 2. 2013 Aktuální situace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Věra Kolmerová vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT konference projektu UNIV 3 Nesuchyně, 22. 2. 2013 Aktuální situace."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Věra Kolmerová vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT konference projektu UNIV 3 Nesuchyně, 22. 2. 2013 Aktuální situace v oblasti DV Procesy uznávání a rekvalifikace

2 Demografie, snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání: Demografie, snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání: ✓ výrazné snížení počtu žáků ✓ výrazné snížení počtu žáků ✓ hrozba uzavírání některých oborů, slučování škol ✓ hrozba uzavírání některých oborů, slučování škol Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech Stále nízké zapojení dospělých do dalšího vzdělávání Stále nízké zapojení dospělých do dalšího vzdělávání Veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV, k zapojení se do procesů uznávání Veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV, k zapojení se do procesů uznávání

3

4

5  Stimulovat poptávku po DV, rozšířit nabídku DV a zajistit jeho dostupnost  Propojit PV a DV  Rozvinout systém uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace  Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce  Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání  Rozvíjet oblast poradenství  Posílit koordinační řízení a metodickou podporu DV na národní a regionální úrovni Strategie CŽU – strategické směry v oblasti DV

6 Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení uznávání výsledků neformálního vzdělávání i informálního učení Právní: Zákon 179/2006 Sb., o uznávání výsledků DV Systémová: NSK Procesní: vytvoření uceleného systému (návaznost PV) 3 roviny, ve kterých je tento cíl rozvíjen

7

8 cca 1,3% ekonomicky aktivní populace ČR již absolvovalo zkoušku PK nyní diskuse nad plánem tvorby NSK na rok 2013 příprava oborových skupin – propojení NSK s PV (RVP) spuštění ISKA pro AOr i AOs

9

10

11

12

13 Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D

14

15 Existuje pro danou pracovní činnost PK? (PK uvedené na www.narodni-kvalifikace.cz)www.narodni-kvalifikace.cz - ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) - NE =1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4)

16 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK = zkouška dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace Rekvalifikační kurzy připravují na jednotlivé profesní kvalifikace

17 kvality rekvalifikací Zvýšení kvality rekvalifikací (závěrečné zkoušky jsou veřejné a dozorované ze strany autorizujících orgánů) Srovnatelnostobsahů rekvalifikací jednocení znalostí a dovedností standardizace Srovnatelnost obsahů rekvalifikací v celé ČR ( + dle požadavků zaměstnavatelů - SR); sjednocení znalostí a dovedností absolventů kurzů standardizace kvalita vzdělávacích institucí- úspěšnost jejich absolventů Jasně měřitelná kvalita vzdělávacích institucí - úspěšnost jejich absolventů u závěrečných zkoušek) – toto kritérium lze zohlednit při výběrových řízeních Cena rekvalifikací??? Nové PK x veřejné zakázky Obsah, rozsah PK x rekvalifikace?

18

19

20 Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání  1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %)  1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %)  57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %) Návratnost 40,6 %

21 Způsob financování Realizovaných rekvalifikačních programů

22 Zaměření realizovaných rekvalifikačních programů Oborv % obchod, finance, řízení, a administrativu (účetnictví a daně) 26,07 osobní služby (péče o vlasy a vzhled)24,42 počítače14,22 strojírenství, elektrotechnika, energetika a chemie 8,82 zemědělství, lesnictví a rybářství5,66

23 Absolutní provázanost s NSK  Existuje profesní kvalifikace – Existuje zájem ÚP Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu PK  Umožnit realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán)  Umožnit jen realizace zkoušek  Nutná diagnostika, kvalitní poradenství

24 Příprava Strategie vzdělávání 2020 Příprava nového programovací období 2014-2020 Usnesení vlády o uplatnění zákona č. 179/2006 Sb. Užší provazování PK s RVP (propojování PV a DV) Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. ???

25 Vera.Kolmerova@msmt.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PaedDr. Věra Kolmerová vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT konference projektu UNIV 3 Nesuchyně, 22. 2. 2013 Aktuální situace."

Podobné prezentace


Reklamy Google