Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov rozdáno bylo 35 dotazníků, návratnost 16 dotazníků (45,7 %)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov rozdáno bylo 35 dotazníků, návratnost 16 dotazníků (45,7 %)"— Transkript prezentace:

1 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov rozdáno bylo 35 dotazníků, návratnost 16 dotazníků (45,7 %) www.zsamslichnov.eu

2 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov ANONE O nabídce mimoškolních aktivit jsem obeznámený 141 Škola nabízí dostatek mimoškolních aktivit 1122nevím Informace o dění ve škole sleduji na webových stránkách školy 510 O škole na veřejnosti hovořím210nevyjadřuji se

3 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov 14 Vyučující jsou vstřícní k problémům rodičů a dětí 934 27161,688 21 Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu 9421 27161,688 2Školní zahrada je vybavená9411129161,813 17 Zajištění preventivního vyšetření výslovnosti dětí v mateřské škole 63 2125122,083

4 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov 7Dětem se podává vhodná a pestrá strava1031123151,533 24Celkovou činnost školy hodnotím …87125161,563 Avšak průměrná známka ze všech odpovědí byla 1,397 !!!

5 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov 5 Budova mateřské školy je uklizena15 1,000 1Třídy jsou útulné a vybavené142 18161,125 9 Režim školy vyhovuje mým potřebám132 17151,133 10 Provozní doba mateřské školy mi vyhovuje1411 19161,188 11 Zaměstnanci školy se mnou jako se zákonným zástupcem jednají taktně a vstřícně 123 18151,200 6 Využívání tělocvičny ve škole je na72 1191,222 15 Mateřská škola nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou1321 20161,250 12O výchovně vzdělávacím programu v mateřské škole jsem informován1231 21161,313 18Moje dítě chodí domů spokojené115 21161,313 20 Mám dojem, že dítě je díky docházce do mateřské školy více samostatné 115 21161,313 3Budova a okolí školy jsou esteticky upraveny1141 22161,375 13 Vyučující se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě1141 22161,375 22 Jak hodnotíte akce školy pro rodiče (besídky,….)1141 22161,375 23 O dění v mateřské škole jsem informován1141 22161,375 4 Školní zahrada je využívaná96 21151,400 8 Dětem se podává dostatečné množství jídla a nápojů1122 21151,400 19 Výchovně vzdělávací proces hodnotím známkou96 21151,400

6 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov konkrétní postřehy Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce: Nejzajímavější: Hodiny s paní uč. Mártonovou. Nástěnky. Děti. Nejraději má paní učitelku Mártonovou, k ní se těší. Tvoření různých výrobků. Nejoblíbenější: p. uč. Dana. Hodiny s paní uč. Mártonovou. Tvoření výrobků a tělocvična. Vyrábění různých výrobků, kreslení a zpívání. Kamarádi. P. Mártonová. Kamarádi Nepříjemné: hodiny s paní _________. Chování některých dětí vůči mému dítěti. Pomazánky na svačinky. Nechce se mi tu spát. Problematické: Nevycházím s paní __________. Cizí jazyk Besídky jsou pěkné, ale mohly by být častěji Neinformuje se o úrazech dětí ve školce Chybí tam barbínky nebo malé panenky Tímto dotazníkem se nic k lepšímu nezmění. Katastrofa

7 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov

8 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Celkové hodnocení (organizace, vybavení, spolupráce …) 21Práci školní družiny hodnotím na 1,09 6Školní družina je vybavena 1,28 1Třídy jsou útulné a vybavené 1,35 4Budova a okolí školy jsou esteticky upraveny 1,35 20Jak hodnotíte akce školy pro rodiče s dětmi (besídky, jarmark, drakiáda) 1,36 2Odborné učebny jsou vybavené a útulné 1,42 17Způsob organizace třídních schůzek mi vyhovuje 1,43 16 V rámci vzdělávacího procesu vyučující nabízí dostatek aktivit a akcí k rozvoji dítěte (např. divadlo, kino, knihovna, sportovní soutěže, výlety, bruslení, plavecký a lyžařský výcvik apod.) 1,47 9Zaměstnanci školy se mnou jako se zákonným zástupcem jednají taktně a vstřícně. 1,55 18Škola se věnuje protidrogové prevenci 1,57 3Tělocvična je vybavená, čistá a vytopená 1,57 14Informace o vzdělávání našeho dítěte škola poskytuje na 1,59 7Obědy jsou pestré a dostačující 1,62 15Škola je vstřícná k problémům rodičů a dětí 1,71 10Vyučující se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě 1,73 8Nabídka bufetu je na 1,73 13Škola má na dítě přiměřené nároky (čím větší známka, tím nepřiměřenější nároky) 1,74 12Mé dítě je ve škole spokojeno 1,84 5Lehkoatletický areál a tenisový kurt jsou využívány 1,89 19Škola se věnuje žáků se specifickými poruchami učení 1,91 11Mám možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti 2,40

9 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Celkové hodnocení (organizace, vybavení, spolupráce …) O škole na veřejnosti hovořímkladnězáporněnevyjadřuji sejak kdy 416251 Informace o dění ve škole sleduji na webových stránkách školy 3439 anonenevím O nabídce mimoškolních aktivit jsem obeznámený629 Škola nabízí dostatek mimoškolních aktivit391619

10 Se synem (dcerou) mluvím o vyučovacích předmětech Zajímají mě: Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

11 Myslím si, že ve škole syn (dcera) S výkony syna (dcery) jsem spokojen Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

12 Příprava do školy syna (dcery) Těší se dítě do školy? Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

13 Má dítě obavy ze školního hodnocení? Vzbuzuje škola v dítěti zájem o učení a vědění? Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

14 Jaká je informovanost o vašem dítěti ze strany školy? Mám pocit, že se mohu na učitele, nebo na vedení školy obrátit s případnými problémy? Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

15 Činnost školy je celkově Domníváme se, že učitelé jsou důslední Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

16 Dítě věnuje domácí přípravě do školy příliš mnoho času Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu rodičů)

17 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) Rodiče se mnou mluví o výsledcích vzdělávání Rodičům sděluji, co se ve vyučování děje

18 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) Doma známky sděluji S mými výkony jsou rodiče spokojení

19 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) S rodiči řeším problémy Se svými výkony jsem spokojen

20 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) Do školy se připravuji, učím, píši úkoly

21 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) – 1. stupeň Poradí ti paní učitelka (učitel), když potřebuješ? Třídního učitele bych ohodnotil známkouJakou známkou bys ohodnotil (a) školu? Baví tě, o čem se ve škole učíte?

22 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) – 1. stupeň Zaškrtni všechno, čeho se bojíš

23 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) – 2. stupeň Jsi rád, že můžeš chodit do této školy? Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k vyučujícím? Obhajuješ učitele mezi spolužáky, rodiči? Na jakou známku bys ohodnotil své chování vůči vyučujícím?

24 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) – 2. stupeň Máš pocit, že vyučující je tvůj kamarád? Vyučovací hodiny jsou pro tebe zajímavé, pestré. Spolupracuješ s vyučujícími ve výuce? Vyhovuje ti nabídka volitelných předmětů?

25 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky ZŠ Lichnov Vztah: rodiče – dítě – škola (z pohledu žáků) – 2. stupeň Čeho (koho) si ve škole nejvíce vážíš? Baví tě, o čem se ve škole učíte? Jakou známkou bys ohodnotil (a) školu?

26 Závěrem – několik konkrétních citací Zlepšit kvalitu vyučujících, výsledky absolventů na velice nízké úrovni větší nároky ze strany vyučujících v hodinách Větší nároky na vzdělávání a jejich chování k učitelům Větší důraz na chování dětí mezi sebou Více práce na doma Uvítala bych elektronickou žákovskou knížku Nesouhlasím s vedením školy Výběr školních a hlavně mimoškolních aktivit pro naše děti téměř žádný Větší angažovanost a zapojení ze strany učitelů Zhoršování své pověsti nejen v nejbližším okolí Lze dostatečně rozpoznat závažné nedostatky Vybavení školy ne poměrně na nižší úrovni, než jakou bych od naší ZŠ očekával Uvítal bych chutnější obědy Zpřístupnění školní knihovny – delší otevírací doba Výměna ředitele školy i některých pedagogů Nebudu se vyjadřovat je to prostě hrúza a děs Taková blbost, kdo to vymyslel


Stáhnout ppt "Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí MŠ Lichnov rozdáno bylo 35 dotazníků, návratnost 16 dotazníků (45,7 %)"

Podobné prezentace


Reklamy Google