Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer červený kohout České Budějovice duben 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer červený kohout České Budějovice duben 2009."— Transkript prezentace:

1 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer červený kohout České Budějovice duben 2009

2 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení SKLEROTIKON Základní důvody proč je toto téma nejenom v ČR aktuální 1. Ovlivnění kvality realizací - tedy požární bezpečnosti 2. Jednotná pravidla hry (základní požadavky) pro dodavatele stavby 3. Jednotná definice (základních požadavků) pro kontrolující orgány stavby 4. Minimalizace rozporů, či různých výkladů – vliv na legislativní prostředí z hlediska vyhlášek a norem

3 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení mnohdy rozpor mezi produktem a stavebním výrobkem V současné době požadavky na výrobce a dodavatele : Geneze produktu ke stavebnímu výrobku – požárně bezpečnostnímu zařízení Příklad tmel, malta, deska, nátěr,....... Výrobce vyrobí podle většinou patentované technologie výrobek. Výrobek (produkt) je certifikován autorizovanou osobou po stránce kvality výroby a je trvale kontrolována (1x ročně shoda s technickými a bezpečnostními listy produktu, kontrola výroby, způsobu prodeje, dokladů jako např. státní zdravotní ústav a podobně). Na základě tohoto „certifikátu produktu je možno produkt prodat a dokladovat tzv. shodu nikoliv však výrobek zabudovat na stavbě.

4 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení mnohdy rozpor mezi produktem a stavebním výrobkem V současné době požadavky na výrobce a dodavatele : Geneze produktu ke stavebnímu výrobku – požárně bezpečnostnímu zařízení To aby mohl být výrobek (produkt) zabudován na stavbě je nutno Výrobce, či třetí osoba odzkouší tento produkt v různých kombinacích podle platných zkušebních norem (u požární odolnosti prostupů EN 1366-3 u spár EN 1366-4) na základě těchto zkušebních protokolů je klasifikován systém – požárně bezpečnostní zařízení a to podle EN 13 501-2. V tomto klasifikačním protokolu je jednoznačně definována přímá popřípadě rozšířená aplikace výrobku – požárně bezpečnostního zařízení. Dle klasifikačního protokolu je povinen výrobce vypracovat shodný technologický postup, podle kterého je realizační firma povinna aplikovat konkrétní produkt a to ve správné skladbě a v souladu s okolními prvky jako jsou požárně dělicí konstrukce (druhy) či druh a dimenze instalací. Povinnosti výrobce či dovozce jsou z 99% ve všech zemích EU dané ze zákona a jsou pod vysokými sankcemi kontrolovány orgány obchodních inspekcí a povinným dohledem autorizovaných osob do fáze produktu. Ve fázi aplikace produktu jako požárně bezpečnostního zařízení se jedná o kontrolní kompetence prevence (MV HZS) a stavebních odborů v rámci předkolaudačních a kolaudačních řízení respektive při periodických kontrolách.

5 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení základní charakteristika dokladů Pokud budeme idealisti tak cíl našich profesních komor by měl být: Požadavek těchto dokladů již od projektanta a následně především od vyššího dodavatele stavby - a ne tak, jak se mnohdy děje: shánění potřebných dokladů 14 dní před kolaudací. Z našeho pohledu je zde nutno zvýšit tlak na kvalitu a potřebu tzv. autorského dohledu projektanta tedy při zvýšení jeho pravomocí i zvýšení jeho zodpovědnosti.

6 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení základní požadavek na projektovou dokumentaci Aby mohly být jednotlivé doklady kontrolovány a měli aktuální validitu: Je nutno již v projektové dokumentaci specifikovat projektem lokalizaci a základní parametry požárně bezpečnostních zařízení v jednotlivých skupinách jako například: Skupiny požárně bezpečnostní zařízení – část pasivní Požárně odolné stěny a příčky nosné i nenosné, prosklené i plné Požárně odolné konstrukce fasády a obvodových konstrukcí bez ohledu na způsob kotvení Požárně odolné obklady stěn a stropů Požární ochrana ocelových a dřevěných prvků ( nosníky, sloupy) Požárně odolné podhledy, stropy a podlahy Požárně odolné a kouřotěsné dveře a uzávěry včetně jejich uzavíracích zařízení a revizních dvířek Požárně odolné uzávěry a sestavy dopravníkových systémů Požárně odolné instalační kanály a šachty Požárně odolné komíny a kouřovody Požárně odolné nátěry,nástřiky a omítkoviny Požárně odolné VZT potrubí včetně izolace Elektrické kabely nehořlavé a se sníženou hořlavostí Výtahy

7 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení příklad navrhovaného seznamu dokladů pro : Požárně odolné stěny a příčky nosné i nenosné, prosklené i plné priorita 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 Určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 Prohlášení o shodě na materiál 2 Certifikát na materiál 2 Katalogový list na použitou skladbu 1 Osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 Zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 Ujištění o zachování funkce při realizovaných rozměrech m 2 a kombinacích s jinými prvky výústky VZT, dilatační spáry (statický výpočet s ohledem na požární bezpečnost a pod.)

8 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení příklad navrhovaného seznamu dokladů pro : EPS priorita 1 Prohlášení o shodě k použitému systému EPS, včetně použitých kabelů pro el rozvody a všech použitých komponentů. 1 Výchozí revize EPS, prohlášení dodavatele o funkčních zkouškách EPS i v návaznosti na SHZ, samočinné odvětrávací zařízení, evakuační výtah, odvětrání chráněných únikových cest a další ovládaná zařízení. 1 Provozní kniha – záznam uvedení EPS do provozu. 1 Uživatelský manuál 1 Proškolení osob zodpovědných za provoz, údržbu a pověřených obsluhou EPS dle ČSN 342710 2 Smlouva o zajištění servisu a revizí 1 Prohlášení o shodě dodavatele EPS, že EPS je namontována v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně oprávnění k projektování, montáži a revizi zařízení EPS

9 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Doklady požadované a předávané na stavbě pro jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení hlavní odůvodnění potřeby této kontroly  Zamezení „dodělávek“ požárně bezpečnostních zařízení na poslední chvíli kdy je jejich technologická realizace velice problematická  Minimalizace narovnání stavu „posudkem“ na něco co bylo v průběhu stavby opomenuto  Odbourání improvizace montážních firem bez řádného proškolení  Montáž pouze takových systémů (požárně bezpečnostních zařízení), které splňují parametry přímé či rozšířené aplikace  Zajištění jednotných pravidel komunikace mezi vyšším dodavatelem stavby, projektantem, jednotlivými subdodavateli a orgány prevence, resp. orgány stavebního řízení  Základní jednotná pravidla pro všechny stavby – která lze u jednotlivých staveb vyššího významu (jaderná energetika, petrochemie,..) rozšířit  Zamezení výskytu úmyslných podvodů, či neúmyslných omylů z hlediska umístění  Zvýšení jistoty koncového uživatele o skutečné bezpečnosti a kvalitě stavby, kterou užívá

10 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer priorita Požárně odolné stěny a příčky nosné i nenosné, prosklené i plné 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných rozměrech qm a kombinacích s jinými prvky výústky VZT, dilatační spáry (statický výpočet s ohledem na požární bezpečnost a pod.)

11 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer priorita Požárně odolné konstrukce fasády a obvodových konstrukcí bez ohledu na způsob kotvení 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ

12 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné obklady stěn a stropů 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ

13 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požární ochrana ocelových a dřevěných prvků ( nosníky, sloupy) 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 3 protokol dodavatele o prováděných měřeních při. popř. po montáži

14 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné podhledy, stropy a podlahy 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných rozměrech qm a kombinacích s jinými prvky svítidla, výústky VZT, dilatační spáry (statický výpočet s ohledem na požární bezpečnost a pod.)

15 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné a kouřotěsné dveře a uzávěry včetně jejich uzavíracích zařízení a revizních dvířek 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizované montáži (kombinace zárubeň vs. křídlo, zárubeň vs. konkrétní typ požárně dělicí konstrukce)

16 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné uzávěry a sestavy dopravníkových systémů 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ

17 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné instalační kanály a šachty 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných detailech kombinacích s jinými prvky prostupy instalací stěnou šachty, výústky VZT, dilatační spáry, nosníky a pod.

18 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné komíny a kouřovody 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných detailech kombinacích počty napojených prvků, kompatibilita se spotřebiči, návaznost na okolní konstrukce a pod

19 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné nátěry,nástřiky a omítkoviny 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ

20 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné VZT potrubí včetně izolace 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných detailech kombinacích s jinými prvky, prostupy VZT požárně dělicími konstrukceni, výústky VZT, kompenzátory, závěsné konstrukce VZT a pod.

21 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Požárně odolné VZT potrubí včetně izolace 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 ujištění o zachování funkce při realizovaných detailech kombinacích s jinými prvky, prostupy VZT požárně dělicími konstrukceni, výústky VZT, kompenzátory, závěsné konstrukce VZT a pod.

22 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Elektrické kabely nehořlavé a se sníženou hořlavostí 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ

23 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Výtahy 1 Doklad o klasifikaci výrobku (EUROCODE, klasifikační protokol) 1 určení místa použití výrobku (nepovinná fotodokumentace) 1 Ujištění o montáži (dle předané projektové dokumentace+ vyjádření shody/odlišnosti s PD) 1 prohlášení o shodě na materiál 2 certifikát na materiál 2 katalogový list na použitou skladbu 1 osvědčení pro dodavatele od výrobce materiálu 1 zařazení do systému periodických kontrol PBZ 1 zkušební protokol funkčnosti

24 Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer Děkujeme za pozornost František KreglVladimír Raušer prezident PKPOvedoucí sekce PBS www.komora-po.cz


Stáhnout ppt "Profesní Komora Požární Ochrany / František Kregl, Vladimír Raušer červený kohout České Budějovice duben 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google