Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Náklady podniky 2.Výnosy podniku 3.Hospodářský výsledek podniku 4.Použití zisku z hlediska podniku 5.Použití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Náklady podniky 2.Výnosy podniku 3.Hospodářský výsledek podniku 4.Použití zisku z hlediska podniku 5.Použití."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Náklady podniky 2.Výnosy podniku 3.Hospodářský výsledek podniku 4.Použití zisku z hlediska podniku 5.Použití zisku z hlediska státu 6.Řešené úlohy 7.Zdroje Hospodaření podniku

2 1. Náklady podniku Peněžní vyjádření spotřeby práce, kapitálu a ostatních hospodářských prostředků. Příklady:  spotřeba materiálu,  opotřebení strojů a budov,  výplata mezd zaměstnancům,  spotřeba energie.

3 Náklady podniku ČLENĚNÍ NÁKLADŮ: Dle charakteru:Dle sféryDle spotřebovanéDle vztahu vzniku: práce:k výkonům: provozní, finanční, náklady výroby, věcné, fixní, mimořádné. náklady služeb. osobní. variabilní.

4 2. Výnosy podniku Ocenění výkonů podniku (peníze získané prodejem výrobků, zboží, služby apod.). ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Realizační Nerealizační Vznikají prodejem Vznikají jiným způsobem výkonů podniku. než prodejem výkonů podniku.

5 Výnosy podniku ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DLE CHARAKTERU Provozní Finanční Mimořádné Tržby za prodané výrobky, Tržby z prodeje CP, Prodej odepsaného HM, aktivace vlastních výkonů. úroky z vkladů.zúčtování rezerv.

6 3. Hospodářský výsledek podniku Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady. HV = V – N Může být dvojího typu: ZISKVýnosy jsou větší než náklady. ZTRÁTANáklady jsou větší než výnosy.

7 Hospodářský výsledek podniku Snaha podniku o snižování nákladů a zvyšování výnosů:  materiální, energetické a mzdové úspory,  zavedení dokonalejší techniky a technologie,  zlepšování organizace práce. Snaha podniku o snižování nákladů a zvyšování výnosů:  materiální, energetické a mzdové úspory,  zavedení dokonalejší techniky a technologie,  zlepšování organizace práce.

8 4. Použití zisku z hlediska podniku  Platba daně z příjmu.  Výplata podílů ze zisku společníkům.  Příděl do fondů podniku.  Splacení dlouhodobých úvěrů.  Nákup dlouhodobého majetku.  Investice podniku.  Platba daně z příjmu.  Výplata podílů ze zisku společníkům.  Příděl do fondů podniku.  Splacení dlouhodobých úvěrů.  Nákup dlouhodobého majetku.  Investice podniku.

9 5. Použití zisku z hlediska státu Daně z příjmu se soustřeďují ve státním rozpočtu, který je určen k přerozdělování peněz v národním hospodářství.  Příspěvky státním neziskovým organizacím (školství, zdravotnictví, kultura, věda).  Policie.  Obrana státu.

10 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Co rozumíme pod pojmem náklady podniku? 2.Uveďte příklady nákladů. 3.Členění nákladů dle charakteru. 4.Členění nákladů dle sféry vzniku a vztahu k výkonům. 6. Řešené úlohy Peněžní vyjádření spotřeby práce, kapitálu a ostatních hospodářských prostředků. Spotřeba materiálu, opotřebení strojů a budov, výplata mezd zaměstnancům, spotře- ba energie. Provozní, finanční a mimořádné náklady. Náklady výroby a náklady služeb. Náklady fixní a variabilní.

11 5.Co rozumíte pod pojmeme výnosy podniku? 6.Členění výnosů dle charakteru. 7.Základní členění výnosů. 8.Jak zjistíme hospodářský výsledek podniku? Oceněné výkony podniku, peníze získané prodejem výrobků, zboží, služby apod. Provozní, finanční a mimořádné výnosy. Výnosy realizační a nerealizační. Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku.

12 9.Dva typy hospodářského výsledku podniku. 10. Uveďte možnosti snižování nákladů. 11. Použití zisku z hlediska podniku. 12. Použití zisku z hlediska státu. Zisk – v případě, že výnosy jsou větší než náklady. Ztráta – v případě, že výnosy jsou menší než náklady. Zisk – v případě, že výnosy jsou větší než náklady. Ztráta – v případě, že výnosy jsou menší než náklady. Materiální, energetické a mzdové úspory, zavedení dokonalejší techniky a technologie, zlepšování organizace práce. Platba daně z příjmu, výplata podílů ze zisku společníkům, příděl do fondů podniku, splacení dlouhodobých úvěrů, nákup dlouhodobého majetku, investice podniku. Příspěvky státním neziskovým organizacím (školství, zdravotnictví, kultura, věda), policie, obrana státu.


Stáhnout ppt "Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Náklady podniky 2.Výnosy podniku 3.Hospodářský výsledek podniku 4.Použití zisku z hlediska podniku 5.Použití."

Podobné prezentace


Reklamy Google