Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON. PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON. PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON

2 PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno pod hrozbou postihu soubor pravidel a předpisů - písemná podoba má tuto strukturu: 1) DISPOZICE – pravidlo chování (vyjádření příkazu, zákazu, dovolení nebo nároku), např. „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi.“ 2) HYPOTÉZA – podmínka pro uplatnění, např. „Každý je povinen ztracenou věc, kterou nalezl, vydat vlastníkovi.“ 3) SANKCE – následky nesplnění, právní postih

3 MORÁLNÍ (ETICKÉ) NORMY vznikají přirozeně soubor nepsaných pravidel, které nám říkají, že nemáme hledět jen na svůj prospěch, ale brát ohled i na ostatní při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, ale je to otázka našeho svědomí hlavní morální zásady – takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem

4 PRÁVNÍ NORMA / MORÁLNÍ NORMA

5 PŮSOBNOST PRÁVNÍ NORMY 1. osobní - zodpoví otázku „kdo?“, koho se norma týká, kdo je jejím adresátem 2. věcná - vymezuje předmět, okruh věci, skutkové podstaty právních norem 3. časová - určuje, kdy nebo odkdy dokdy bude právní norma působit 4. místní - zodpovídá otázku, kde bude právní norma působit, zpravidla se jedná o území daného státu

6 VZNIK PRÁVNÍCH NOREM a) cesta zvyku – zvykové, obyčejové (nepsané) právo, řídily se jím např. barbarské kmeny v době stěhování národů b) cesta rozhodování nestranného soudce – soudcovské (precedentní) právo, angloamerický systém c) cesta smlouvy – dohoda, hlavní pramen mezinárodního práva d) cesta zákonů – normativní, kodexové (sepsané) právo, evropské kontinentální právo

7 EVROPSKÉ KONTINENTÁLNÍ PRÁVO -nejrozšířenější typ práva na světě -vyvinul se v Evropě na přelomu 18. a 19. století pod vlivem římské právní tradice -zákon = prvotní právní pramen -dualismus práva - veřejné a soukromé -soud právo nalézá -dělí se: 1.okruh francouzský/napoleonský 2.germánský okruh 3.skandinávský okruh

8 ANGLOAMERICKÉ PRÁVO -anglosaské, soudcovské právo -vzniklo ve středověké Anglii -právní systém založený na obecném právu -právo je tvořené soudci skrze precedenty -soubor precedentů = „common law“ – je závazný pro budoucí rozhodnutí, pokud již byl podobný spor rozřešen v minulosti, je soud povinen následovat logiku předchozího rozhodnutí (pokud však soud shledá, že současný spor se zásadně liší od všech předchozích případů, má soudce pravomoc a povinnost precedent vytvořit - rozhodnutí se potom stane „případem zakládajícím precedent“ a bude závazným pro budoucí případy)

9 NÁBOŽENSKÉ PRÁVO právní systém založený na náboženských přikázáních 1) židovské právo – halacha, založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mojžíšovi, pramenem je posvátná kniha Tóra, řídí se jím některé komunity v Izraeli 2) křesťanské právo – kanonické právo, založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Ježíšovi, pramenem je posvátná kniha Bible, řídí se jím samotné církve a Vatikán 3) islámské právo – šaría, založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mohamedovi, pramenem je posvátná kniha Korán, řídí se jím mnoho zemí, je třetím nejrozšířenějším právním systémem na světě 4) hinduistické právo - založeno na textu Zákoník Manuův, od založení sekulární Indické republiky ztratilo na významu

10 ZÁKONY soubory právních norem, které mají psanou podobu obecně závazné předpisy přijaté parlamentem porušení je trestné jsou nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), ale podřízeny Ústavě, ústavním zákonům a mezinárodním smlouvám KAŽDÝ MŮŽE ČINIT, CO NENÍ ZÁKONEM ZAKÁZÁNO, A NIKDO NESMÍ BÝT NIKÝM NUCEN DĚLAT NĚCO, CO NEUKLÁDÁ ZÁKON. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!

11 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ - např. Pracovní právo, Rodinné právo, Občanské právo, Trestní právo PRÁVNÍ PŘEDPIS - např. Zákoník práce, Zákon o rodině, Občanský zákoník, Trestní zákoník PRÁVNÍ NORMA - např. Právo na odměnu za odvedenou práci, Vznik manželství, Dědictví, Druhy trestů a ochranných opatření

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A070911_092230_ln_praha_hlm http://ona.idnes.cz/odhalte-manipulatora-vyjadruje-se-neurcite-a-tvrdi-ze-ma-cestne- umysly-13z-/vztahy-sex.aspx?c=A100519_125505_ona_vztahy_ves http://ona.idnes.cz/odhalte-manipulatora-vyjadruje-se-neurcite-a-tvrdi-ze-ma-cestne- umysly-13z-/vztahy-sex.aspx?c=A100519_125505_ona_vztahy_ves http://drogy-info.inup.cz/?zakon,31 http://ius.tulacek.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A9_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_pr%C3%A1vo https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFsobnost_pr%C3%A1vn%C3%AD_normy https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1ln%C3%AD_evropsk%C3%A9_pr%C3 %A1vo https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1ln%C3%AD_evropsk%C3%A9_pr%C3 %A1vo https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON. PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google