Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE; nákupní ceny elektřiny 23.10.2013 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE; nákupní ceny elektřiny 23.10.2013 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE; nákupní ceny elektřiny Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Luděk Piskač – tajemník SVSE

2 Obsah OZE –vývoj legislativy –expertní skupina MPO –Výsledky dotazníku ke vlivu OZE na průmysl v členění: meziročně absolutně Co se hodí vědět Cenový přehled z dotazníku

3 3 SVSE - představení Členské společnosti ze všech průmyslových odvětví - více než 20% spotřeby ČR (elektřina i plyn) - specializace na energetiku - legislativa a ceny energií Nejsilnější stránka - argumentace založená na číslech Zdroje údajů: - Vlastní dotazníky - cenový (od roku 2002) - vliv OZE na ekonomiku firem (od roku 2010) nutná součinnost jednotlivých společností, respondentům děkujeme! - Dotazníky a informace od IFIEC EUROPE - pro jednání o OZE měly zásadní význam - Eurostat Výsledky slouží celému průmyslu: SP ČR, HK ČR, SCHP, HŽ, sklářský a keramický průmysl, cementáři, papírenství,...

4 4 Podpora OZE - časový průběh; 2005 Zákon 180/2005 Vláda ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU předseda Paroubek MŽP - Ambrozek MPO - Urban princip 15-leté návratnosti ale pan Bursík (poradce ministra ŽP) - do vládního návrhu prosadil omezení meziročního snížení výkupní ceny o 10%. Nejprve bylo 15%, náměstek Pecina ustoupil na 10%, poslankyně Šedivá - PN 5% namísto původních 10% ERÚ - výkupní ceny od 2006 na základě 15-leté návratnosti, pro FVE cca Kč/MWh Návrh zákona obsahoval i provozní podporu tepla, ERÚ se podařilo ze zákona odstranit (teď ji tam máme znovu).

5 5 Podpora OZE - časový průběh; 2006 SVSE upozorňuje na možné cenové důsledky neuvážené podpory OZE v pracovní skupině cenotvorby (regulované ceny služeb v elektroenergetice) při EGÚ Brno. Tato připomínka je od tohoto roku uplatňována opakovaně.

6 6 Podpora OZE - časový průběh; 2007 Prezentace názorů českých a slovenských spotřebitelů v Evropském parlamentu (Brusel). SVSE upozornilo na riziko eskalace ceny energií z důvodů politiky klimatických změn: Vysoké ceny energií => ztráta konkurenceschopnosti průmyslu => ekonomické zaostávání Evropy => pokles životní úrovně obyvatel => sociální nepokoje => rozpad EU Doporučené zásady (od té doby v odpovědích na všechny konzultace): Snahy EU nemohou být osamocené Každé opatření musí posuzováno z hlediska ekonomické efektivnosti eurokomisař Tajani: „Evropa svým donkichotským úprkem za zelenou energií vyhnala náklady elektrické energie na neúnosné úrovně, a evropský průmysl tak přestává být schopen ve světě konkurovat.“

7 7 Podpora OZE - časový průběh; 2008 Vláda koalice ODS + KDU-ČSL + SZ; ( ) předseda Topolánek MŽP - Bursík MPO - Říman Nejtěsnější většina 101/200, místo ODS vládne SZ, skutečným premiérem je Bursík Pokles investičních nákladů FVE, pro rok 2009 by bylo potřeba výrazně snížit podporu, ale omezením je limit snížení o 5% V průběhu roku ERÚ varuje politiky (vládní i opoziční) před rizikem neúměrného rozvoje FVE, v závěru roku ERÚ tlak stupňuje, vláda nereaguje SVSE - prezentace názorů českých a slovenských spotřebitelů v Evropském parlamentu (Štrasburk).

8 8 Podpora OZE - časový průběh; 2009 Zásadní událost: Leden 2009, v rámci českého předsednictví EU mezinárodní konference v Ostravě, varovné vystoupení předsedy Fiřta. Úřednická vláda ( ) předseda Fischer MŽP - Miko, Dusík, Šebesta, Bízková MPO - Tošovský Výrazný pokles investičních nákladů FVE = začátek fotovoltaického boomu. ERÚ nemůže reagovat a snížit výkupní ceny, důrazně žádá politiky o změnu legislativy. Opakovaná důrazná varování ERÚ, Fischerova vláda se snažila přesvědčit poslance o nutnosti změny, ale obě instituce nevyslyšeny.

9 9 Podpora OZE - časový průběh; 2010 Úřednická vláda ( ) Vláda koalice ODS + TOP 09 + Věci veřejné ( ) předseda Nečas MŽP - Drobil (do ), Chalupa ( ) MPO - Kocourek (do ), Kuba (od ) Mediální štvanice na ERÚ, zpochybňování výpočtů a předpokládaných instalovaných výkonů, bagatelizování finančních dopadů, útoky nejen ze strany provozovatelů OZE - falešné informace z jejich strany, ale i ze strany SP ČR (!) V závěru roku se předchozí průběžné propočty ERÚ potvrdily jako výjimečně přesné Zákon 137/2010 ( ) - ERÚ může omezit podporu o více než 5%, pokud návratnost klesne pod 11 let. Pozn: Politická realita, ale logický nesmysl - v úvodu zákon zmiňuje 15- letou návratnost (!!!).

10 10 Podpora OZE - časový průběh; 2010 (2) SVSE: ekonomické rozbory = číselná argumentace 03/ obesláni poslanci + později senátoři: 11/ reakce na výzvu provozovatelů OZE vůči všem zákonodárcům 11/ vystoupení na veřejném slyšení v Senátu (poměr času - obhájci FVE 3 hodiny, odběratelé 3 minuty...) Zákon 330/2010 ( ) - podpora FVE omezena na střešní instalace do 30 kW Zákon 402/2010 ( ) - zavedení příspěvku ze státního rozpočtu, zdroje financování zdanění FVE zdanění povolenek CO 2 zvýšení odvodu za vynětí ze zemědělského půdního fondu Nařízení vlády 418/2010 ( ) - podpora 11.7 mld. Kč => snížení platby z 578 na 370 Kč/MWh

11 11 Podpora OZE - časový průběh; 2011 Příprava zákona o POZE Pozměňovací návrhy 197 PN, paradox: nejdražší od poslanců vládních stran (Dědič, Mencl, Novotný starší,..., k tomu Krátký z ČSSD,...) SVSE: 06/ dopis předsedovi HV panu poslanci Urbanovi 06/ reakce na výzvu vládě a parlamentu; obesláni všichni zákonodárci (PSP + Senát) Prezentace na semináři v parlamentu - předseda Šimeček V závěru roku jednání se senátory Nařízení vlády - podpora 11.7 mld. Kč

12 12 Podpora OZE - časový průběh; 2012 Zákon 165/2012 o POZE ( ) SVSE se do §28, odst. (3) podařilo prosadit možnou diferenciaci. 9/ Nařízení vlády - podpora 9.6 mld. Kč (619 Kč/MWh), 10/ Vítkovická výzva 1, jednotný postoj průmyslu, dopis na premiéra, výrazná aktivita SP ČR Na základě tlaku průmyslu : - přidány 2 mld. Kč (pokles platby na 583 Kč/MWh) - slíbeny 2 mld. Kč na 2013; neuskutečněno (pád vlády) MPO ustavilo expertní pracovní skupinu, která měla za úkol připravit úlevy pro ta odvětví energointenzivního průmyslu, jehož konkurenceschopnost je nejvíce ohrožena. Měl být použit návrh SVSE na rozdělení plateb v pásmech podle spotřeby.

13 Úroveň poplatků za OZE v EU - skutečnost 2012 rok 2012 při 419,22 Kč/MWh 150 GWh1000 GWh Belgium Flanders€ ,4%data nejsou dostupná Belgium Wallonia€ ,6%data nejsou dostupná Czech Republic€ ,0%€ ,0% Denmark€ ,3%data nejsou dostupná Germany€ ,0%€ ,0% Greece€ ,7%data nejsou dostupná Spain€ 00,0%€ 00,0% France€ ,9%€ ,3% Netherlands€ 00,0%€ 00,0% Finland€ 00,0%€ 00,0% Srovnatelný průmyslový podnik platí v roce 2012: při odběru 150 GWh ve Francii 5× méně, náklady má nižší o 49 mil. Kč a 34× méně v Německu, náklady má nižší o 61 mil. Kč při 1000 GWh ve Francii 30× méně, náklady má nižší o 405 mil. Kč a 34× méně v Německu, což představuje rozdíl více než 407 mil. Kč !!! Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu

14 Úroveň poplatků za OZE v EU - skutečnost 2013 Srovnatelný průmyslový podnik platí v roce 2013: při odběru 150 GWh ve Francii 7× méně, náklady má nižší o 74 mil. Kč a 47× méně v Německu, náklady má nižší o 86 mil. Kč při 1000 GWh ve Francii 42× méně, náklady má nižší o 569 mil. Kč a 47× méně v Německu, což představuje rozdíl více než 571 mil. Kč !!! rok 2013 při 583 Kč/MWh 150 GWh1 000 GWh Czech Republic€ ,0%€ ,0% Germany€ ,1%€ ,1% France€ ,7%€ ,4% Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu

15 15 Podpora OZE - časový průběh; 2013 Vítkovická výzva : Stanovení zásad pro diferenciaci Vítkovická výzva : MPO oznamuje problémy s notifikací, druhý dopis na pana premiéra Nečase Vítkovická výzva : SVSE inicializovalo dopis na české europoslance s žádostí o odstranění diskriminace Vítkovická výzva Výsledek společného úsilí - novela zákona o POZE: Strop 495 Kč/MWh, bez diferenciace Optimisté: Je to úspěch! Pesimisté: Je to prohra! Realisté: Zřejmě maximum toho, čeho bylo možno dosáhnout...

16 Pracovní skupina při MPO (řešení od 2014) - návrhy SVSE (1) Úkol: Diferenciace poplatků na OZE Preferované řešení z pohledu SVSE: Pokrytí nákladů na OZE ze státního rozpočtu. Zásadní postoj SVSE: Účelem skupiny bylo vytvořit řešení, které zmírní snižování konkurenceschopnosti průmyslu vlivem plateb na OZE. Všechny návrhy je proto třeba posuzovat z hlediska celkové zátěže průmyslu. Návrhy, které by sice snížily platbu na OZE, ale jen vzaly peníze "z druhé kapsy", jsou nepřijatelné. Možnost přesunutí části poplatku na plyn: SVSE: Nesouhlasné stanovisko k možnosti financování poplatku v ceně plynu.

17 Pracovní skupina při MPO - návrhy SVSE (2) Rekapitulace základní myšlenky technického řešení: Stanovení kritérií - představa z počátku roku 2013: - poměr nákladů na elektřinu ku GVA - Na tomto základě stanovit ohrožená odvětví a pododvětví dle klasifikace ČSÚ. Odběratel patřící do odvětví by měl nárok (při splnění dalších podmínek) automaticky. Odběratel mimo ohrožená odvětví by měl možnost prokázat splnění kritérií individuálně. - roční spotřeba vyšší než cca 10 / 20 GWh - měření typu A a B Následné uplatnění modelu odstupňování plateb podle spotřeby Výsledek: Diferenciace podle EK nepřípustná

18 Pracovní skupina při MPO - návrhy SVSE (3) Návrh SVSE na změnu způsobu úhrad plateb na OZE: Změnou zákona stanovit celkovou sumu, která by byla hrazena odběrateli, např. 20 mld. Kč/rok. Zbývající část by byla hrazena ze státního rozpočtu. Výsledek - částečně akceptováno; podle novely POZE: odběratelé max 495 Kč/MWh, tj. 28 mld. Kč/rok, SR cca 17 mld. Kč/rok Strop (celková suma) by měl odpovídat 15-leté návratnosti při podílu 13,5 % spotřeby z obnovitelných zdrojů. Pokud udělali zákonodárci chybu při schvalování zákonů v roce 2005 a v pozdějších změnách, musí si ji vyřešit v rozpočtu. Další možný postup uvnitř skupiny: V rámci této částky uplatnit diferenciaci plateb, např. následujícími kroky: - obyvatelstvo 619 Kč/MWh - úlevy pro ohrožený průmysl ze základu 420 Kč/MWh - zbývající část průmyslu by platila zbytek, tj. něco mezi, patrně jen o trochu více, než 419 Kč/MWh.

19 Pracovní skupina při MPO - návrhy SVSE (4) Z dalších možností dáváme k diskusi: Pokračovat v uplatnění srážkové daně na FVE i po roce Ústavní soud má k projednání stížnost fyzické osoby, která správně trvá na 15-leté návratnosti FVE. Výsledek - akceptováno. Jiné řešení v daňové oblasti mimo energetiku: a) DPH z platby na OZE nesanovat SR, ale použít na podporu OZE. Hrubý odhad: Ve státním rozpočtu skončí cca 1/4 DPH z OZE (část od neplátců DPH). V roce 2013 by to mělo být něco přes 2 mld. Kč. Navrhujeme provést přesný výpočet a tuto částku snížit platbu na OZE již v roce b) Zavedení "fotovoltaické pětisetkoruny". Výnos "povodňové stokoruny" byl v roce 2011 cca 4 mld. Kč c) Úprava daně z příjmu právnických osob. Pokud by tato daň byla zvýšena o 2% a výnos byl použit ve prospěch velkoodběratelů, bylo by možno snížit základní platbu pod 400 Kč/MWh. Poznámka: 2% zvýšení pro všechny je minimální v porovnání s tím, že energointenzivní průmysl nyní na OZE odvádí více než 50% zisku před zdaněním.

20 20 Důsledky podpory OZE (1) ročník dotazníku vliv platby na OZE na hospodaření průmyslových společností Kritérium hodnocení - podíl: meziročně (v grafech modře) Pokles nákladů z titulu platby za OZE (2014/2013) Zisk před zdaněním za rok 2013 (2012) absolutně (v grafech červeně) Celková platba za OZE Fiktivní zisk před zdaněním za rok 2013 (2012) Fiktivní zisk 2013 = zisk platba na OZE 2013 (jakoby platba OZE byla v roce 2014 poprvé)

21 21 Důsledky podpory OZE (2) Pozor: Výsledky uvedené v tomto souboru vycházejí z dotazníku Jsou odlišné od odhadu zpracovaného v 08/2013, soubor _svse_oze_420_495_583_ceny.pptx vycházel z dotazníku 2012 a pro rok 2014 je matematickou fikcí - byla uvažována pouze změna platby na OZE. V roce 2014 dochází k poklesu výše odebraného zisku (při stejné platbě na OZE): ,46 %platba 583 Kč/MWh (skutečnost z 2012) ,93 %platba 583 Kč/MWh (přepočet z 2013)

22 22 Důsledky podpory OZE (3) Důvody (řazeno podle důležitosti): 1) Ekonomické oživení 2) Realizované úspory 3) Jiná skladba respondentů Výsledky pro rok 2014 při platbě 495 Kč/MWh (absolutně): odebraný zisk: 16,92 % nárůst ceny díky OZE: 28,01 % podíl OZE z ceny: 23,49 % OZE jsou příčinou ztráty: 6%

23 23 Důsledky podpory OZE (4)

24 Důsledky podpory OZE (5) meziročně 24 Vliv poklesu příspěvku na OZE mezi lety 2014 a 2013 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Platba na OZE 2013 (Kč) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 495,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Snížení platby mezi lety 2014 a 2013 (Kč) Pokles příspěvku na OZE mezi lety a 2013 (%) -15% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku odstraní ztrátu 2% Procento vráceného zisku -3,76% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku sníží ztrátu 20% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn-3,74% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn-4,17% Podíl vráceného zisku (snížení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Snížení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů %67%7%4%0% 2%20%

25 Důsledky podpory OZE (6) meziročně 25 Vliv poklesu příspěvku na OZE mezi lety 2014 a 2013 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Platba na OZE 2013 (Kč) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 420,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Snížení platby mezi lety 2014 a 2013 (Kč) Pokles příspěvku na OZE mezi lety a 2013 (%) -28% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku odstraní ztrátu 2% Procento vráceného zisku -6,96% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku sníží ztrátu 20% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn-6,94% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn -7,72% Podíl vráceného zisku (snížení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Snížení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů %53%15%11%0% 2%20%

26 Důsledky podpory OZE (7) meziročně 26 Vliv poklesu příspěvku na OZE mezi lety 2014 a 2013 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Platba na OZE 2013 (Kč) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 250,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Snížení platby mezi lety 2014 a 2013 (Kč) Pokles příspěvku na OZE mezi lety a 2013 (%) -57% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku odstraní ztrátu 4% Procento vráceného zisku -14,22% Podíl podniků, kterým snížení příspěvku sníží ztrátu 20% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn-14,17% Pokles celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn-15,77% Podíl vráceného zisku (snížení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Snížení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů %38%15%18%5%2% 20%

27 Důsledky podpory OZE (8) meziročně 27

28 Důsledky podpory OZE (9) meziročně 28

29 Energeticky intenzivní průmysl V oborech těžkého průmyslu – chemie, hutnictví, sklo a keramika dojde k vrácení 7 – 9% odebraného zisku Důsledky podpory OZE (10) meziročně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 495 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatní Počet respondentů Zisk 2013 (2012); (Kč) Snížení nákladů za OZE (Kč) Procento vráceného zisku-3,76%-7,81%-9,31%-2,30% -7,15%-1,70%

30 Energeticky intenzivní průmysl V oborech těžkého průmyslu – chemie, hutnictví, sklo a keramika by došlo k vrácení 13 – 17% odebraného zisku Důsledky podpory OZE (11) meziročně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 420 OdvětvíCelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatní Počet respondentů Zisk 2013 (2012); (Kč) Snížení nákladů za OZE (Kč) Procento vráceného zisku-6,96% - 14,47%-17,24%-4,26%-4,25%-13,24%-3,15%

31 Energeticky intenzivní průmysl V oborech těžkého průmyslu – chemie, hutnictví, sklo a keramika by došlo k vrácení 27 – 35% odebraného zisku Důsledky podpory OZE (12) meziročně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 250 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatní Počet respondentů Zisk 2013 (2012); (Kč) Snížení nákladů za OZE (Kč) Procento vráceného zisku-14,22%-29,56%-35,22%-8,71%-8,69%-27,05%-6,44%

32 Důsledky podpory OZE (13) meziročně

33 Důsledky podpory OZE (14) absolutně 33 Vliv příspěvku na OZE v roce 2014 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Příspěvek ze SR = 0 Kč Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 791,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 7% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)47% Procento odebraného zisku - suma 27,05% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 15% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 62% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 44,77% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn 51,73% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 37,54% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn 41,05% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů % 16%22%25%15%5%2%15%

34 Důsledky podpory OZE (15) absolutně 34 Vliv příspěvku na OZE v roce 2014 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Příspěvek ze SR = 11,7 mld. Kč Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 583,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 5% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)38% Procento odebraného zisku - suma 19,93% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu15% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 53% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn32,99% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn 38,13% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 27,67% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn30,25% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů % 20%27%25%7%4%2%15%

35 Důsledky podpory OZE (16) absolutně 35 Vliv příspěvku na OZE v roce 2014 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Příspěvek ze SR = 16,684 mld. Kč Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 495,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 6% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)35% Procento odebraného zisku - suma 16,92% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 15% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 49% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn28,01% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn32,37% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 23,49% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn 25,69% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů % 25% 24%5%4%2%15%

36 Důsledky podpory OZE (17) absolutně 36 Vliv příspěvku na OZE v roce 2014 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Příspěvek ze SR = 20,917 mld. Kč Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 420,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 5% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)31% Procento odebraného zisku - suma 14,36% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 15% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 45% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 23,77% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn27,47% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 19,93% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn 21,80% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů % 38%16%24%2%4%2%15%

37 Důsledky podpory OZE (18) absolutně 37 Vliv příspěvku na OZE v roce 2014 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2013): Počet respondentů 55 Celková spotřeba (MWh) Příspěvek ze SR = 30,511 mld. Kč Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2014 (Kč/MWh) 250,00 Platba na OZE 2014 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 5% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)15% Procento odebraného zisku - suma 8,55% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 15% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 29% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 14,15% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn16,35% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 11,87% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn 12,97% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2013 (2012)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů % 51%20%9%0%4%2%15%

38 38 Důsledky podpory OZE (19) absolutně

39 39 Důsledky podpory OZE (20) absolutně

40 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (21) absolutně

41 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (22) absolutně

42 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (23) absolutně

43 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (24) absolutně

44 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (25) absolutně

45 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (26) absolutně

46 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (27) absolutně

47 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (28) absolutně

48 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (29) absolutně

49 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (30) absolutně

50 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (31) absolutně

51 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (32) absolutně

52 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (33) absolutně

53 Ostatní průmysl Důsledky podpory OZE (34) absolutně

54 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2014 dosáhla ekvivalentu 44 – 52 (241)% zisku Důsledky podpory OZE (35) absolutně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 791,00Ze SR (mld.Kč)0,000 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatníPapírenství Počet respondentů Fiktivní zisk 2013 (Kč) Platba za OZE (Kč) Procento odebraného zisku 27,05%46,27%51,75%17,95%17,91%43,60%13,75%241,41%

55 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2014 dosáhla ekvivalentu 32 – 38 (178)% zisku Důsledky podpory OZE (36) absolutně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 583,00 Ze SR (mld. Kč) 11,700 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatníPapírenství Počet respondentů Fiktivní zisk 2013 (Kč) Platba za OZE (Kč) Procento odebraného zisku 19,93%34,10%38,14%13,23%13,20%32,14%10,13%177,93%

56 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl v roce 2014 dosáhne ekvivalentu 27 – 32 (151)% zisku Důsledky podpory OZE (37) absolutně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 495,00 Ze SR (mld. Kč) 16,684 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatníPapírenství Počet respondentů Fiktivní zisk 2013 (Kč) Platba za OZE (Kč) Procento odebraného zisku 16,92%28,96%32,39%11,24%11,21%27,29%8,60%151,07%

57 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2014 dosáhla ekvivalentu 23 – 28 (128)% zisku Důsledky podpory OZE (38) absolutně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 420,00 Ze SR (mld. Kč) 20,917 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatníPapírenství Počet respondentů Fiktivní zisk 2013 (Kč) Platba za OZE (Kč) Procento odebraného zisku 14,36%24,57%27,48%9,53%9,51%23,15%7,30%128,18%

58 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2014 dosáhla ekvivalentu 14 – 17 (76)% zisku Důsledky podpory OZE (39) absolutně Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 250,00 Ze SR (mld. Kč) 30,511 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatníPapírenství Počet respondentů Fiktivní zisk 2013 (Kč) Platba za OZE (Kč) Procento odebraného zisku 8,55%14,62%16,36%5,67%5,66%13,78%4,34%76,30%

59 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (40) absolutně

60 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (41) absolutně

61 Co se hodí vědět 2013 (1) Celková cena pro průmysl narostla od roku 2004 do 2013 o: 120% - vyjádřeno v € 79% - vyjádřeno v Kč (dotazník SVSE 2013) Ceny 2012 (Eurostat 11/2012) - porovnání s průměrem EU Průmysl - o 11% vyšší Domácnosti - o 20% nižší Z loňska - aktualizace bude v listopadu 2013 OZE při platbě 495 Kč/MWh: Meziročně: Vrácený zisk - 3,76%, pokles ceny o -3,74% Absolutně: Odebraný zisk 16,92%, nárůst ceny o 28%, OZE = 24% z ceny Povinný meziroční eskalačního faktor OZE = 2% (tj. v %) Náklady na POZE v roce: 2014: 44,62 mld. Kč 2030: 55 mld. Kč; celkem do 2030 cca 940 mld. Kč

62 Co se hodí vědět 2013 (2) Cena pro průmysl vvn + vn (Kč/MWh): : silová 1258 (-10%), celková 2350 (+1%), : silová 1128 (-10%), celková 2107 (-10%) : silová 1042 (-8%), celková 1978 (-6%) 1 mld. Kč v elektroenergetice = cca 18 Kč/MWh Průměrné osobní náklady na zaměstnance = cca Kč/rok tj. 1 mld. Kč odebraná z průmyslu potenciálně ohrožuje cca 2000 pracovních míst Častý názor: Průmysl požaduje zvýhodnění a podporu Skutečnost: Nechceme podporu, pouze odstranění diskriminace! Průmysl je zcela soběstačný, nepotřebuje dotace, platí daně do SR. Nelze mu ale sebrat úplně všechno a učinit z něj jediného plátce politických rozhodnutí (podpora OZE, EU ETS, REACH,...)

63 63 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku

64 Kam směřovat další úsilí? Cíl: Odstranit významnou konkurenční nevýhodu v cenách elektřiny 1) Výše platby na OZE (aktuálně 24% celkové ceny) 495 Kč/ je strop, vláda jej může snížit příspěvkem ze SR Oprávněnost požadavku: Podpora OZE je výhradně politickým rozhodnutím, k financování politických rozhodnutí mají sloužit daňové výnosy státu. 2) Regulované složky ceny - ERÚ (aktuálně 21%) Síťová odvětví by měla mít k dispozici dostatek prostředků pro provoz a obnovu svých zařízení, včetně nových investic. Současně s tím by však měla být vystavena důsledné kontrole oprávněnosti nákladů a tlaku, který povede k maximálně efektivnímu využití finančních prostředků vybraných od zákazníků. 3) Minimalizace dalších přirážek - EU ETS v ceně silovky (cca 14% celkové ceny), spotřební daň (1%), emise, atd.,...

65 Nutno rozmyslet 4) Temelín - CFD mechanismus (contract for difference) Cíl: Zajistit ČEZ návratnost investice Riziko: při nízké ceně silovky další platba navíc Jak se k tomu postavíme? Nedávná minulost: od 2006 energetické firmy realizují „windfall“ profit, na naši snahu o dlouhodobé kontrakty „cost+“ byla odpověď „...co byste chtěli, to je přece trh“ Jedna z možností (osobní názor): JETE patrně bude skutečně potřeba, pro ČR by mohla být konkurenční výhodou. Směr: Souhlas s CFD za podmínky, že stát si kompletně převezme platby za OZE Důvod: OZE - výhradně politické rozhodnutí v neprospěch odběratelů JETE - potenciálně ve prospěch odběratelů

66 66 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Luděk Piskač

67 67 Připravujeme seminář SVSE CENY REGULOVANÝCH SLUŽEB V R VÝSLEDKY DOTAZNÍKU K CENÁM ELEKTŘINY NA ROKY 2013 A 2014 VELCÍ SPOTŘEBITELÉ ENERGIE V LETECH 2013 A 2014 (náplň obdobná jako u bývalých seminářů AEM - komentáře k CR ERÚ) Přednášející: ERÚ - Ing. Krčová, Ing. Grigelová, Ing. Jan MPO - Ing. Šolc ENA - Ing. Gavor/Ing. Štěpán SP ČR - Mgr. Vít SVSE - Ing. Šimeček, Ing. Vaca, Ing. Piskač Středa , Praha - Novotného lávka

68 68 Výsledky cenového dotazníku 2013 (2012) Regulované ceny výpočet SVSE: Pro vvn: poplatky komplet 2013: 921 Kč/MWh reg složka bez OZE: 338 Kč/MWh pokles poplatků pro 2014: 11,4 % Pro vn: poplatky komplet 2013: 1233 Kč/MWh reg složka bez OZE: 650 Kč/MWh pokles poplatků pro 2014: 9,8 % Pro vvn + vn: poplatky komplet 2013: 1110 Kč/MWh reg složka bez OZE: 527 Kč/MWh pokles poplatků pro 2014: 10,3 %

69 69 dotazník 2012

70 70 dotazník 2012

71 71

72 72 dotazník 2012

73 73

74 74

75 75 dotazník 2012

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Luděk Piskač


Stáhnout ppt "1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE; nákupní ceny elektřiny 23.10.2013 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00."

Podobné prezentace


Reklamy Google