Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky Praha,"— Transkript prezentace:

1 Státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky Praha, Gas Business Breakfast 8.12.2006

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Vize Státní energetické koncepce ČR NEZÁVISLOST BEZPEČNOST UDRŽITELNÝ ROZVOJ - na cizích zdrojích energie - na zdrojích energie z rizikových oblastí - zdrojů energie vč. jaderné bezpečnosti - spolehlivost dodávek energie - diverzifikace zdrojů - ochrana životního prostředí - ekonomický a sociální rozvoj

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Cíle Státní energetické koncepce ČR maximalizace energetické efektivnosti zajištění efektivní výše a struktury spotřeby zdrojů energie zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství HLAVNÍ CÍLE Výsledky vyhodnocení potvrzují, že základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle jsou nastaveny správně.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Dlouhodobé cíle SEK do roku 2030  Nepřekročit mezní limity dovozní energetické závislosti  Do roku 2010 maximálně 45 %  Do roku 2020 maximálně 50 %  Do roku 2030 maximálně 60 %  Optimální využití domácích zdrojů  Snížení energetické náročnosti hospodářství  Podpora rozvoje a využití OZE  Podpora alternativních paliv v dopravě

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Dílčí závěry z vyhodnocení SEK Cíl č. 1 – maximalizace energetické efektivnosti souhrnná energetická efektivnost se zlepšuje, splnění indikativního cíle ovlivnilo významně zrychlení růstu HDP Cíl č. 2 – zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ struktura spotřeby zdrojů je diverzifikována, nutnost optimalizace využití domácích zdrojů problémem zůstává malý růst využití OZE a rizika růstu dovozní energetické závislosti Cíl č. 3 - zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí česká legislativa je v souladu s evropskou ekologickou legislativou významného pokroku bylo dosaženo při snižování emisí Dle názoru MPO není v této chvíli na místě provádět změny SEK což podpořila i IEA v Přehledu energetické politiky ČR 2005.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Výzvy, před nimiž stojí SEK  výraznější snižování energetické náročnosti  dlouhodobý cíl poklesu energetické náročnosti 3,0 – 3,5% ročně  výraznější zvýšení úspor energie  dořešení problematiky využívání tuzemských zdrojů  využití tuzemských zdrojů energie (uhlí, uran, OZE) bude pozitivně ovlivňovat dovozní energetickou náročnost ČR  dokončení rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky  SEK počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky  příprava nového jaderného zdroje je mnohaletou záležitostí, proto je nutno rozhodnout o rozvoji v co nejkratší době  problémy s naplňováním cílů v oblasti OZE  SEK využití OZE nadhodnocuje  využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny lze zajistit pouze spoluspalováním s uhlím

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Podíly na spotřebě energetických zdrojů do roku 2030 15,7%3,5%1,9% Obnovitelné zdroje 20,9%14,1% 8,9% Jaderné palivo 12,1%19,9%19,2% Kapalná paliva 20,6%17,2%19,0% Plynná paliva 9,7%14,3%15,4% - z toho černé uhlí 21,0%32,9%37,6% - z toho hnědé uhlí 30,7%47,2%53,0 % Tuhá paliva celkem 2030 SEK2005 skut.2000 skut.

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Podíly na spotřebě PEZ v ČR ČR (2005, SEK)ČR (2005) Plynná paliva 17% Kapalná paliva 19% Jaderné palivo 14% Obnovitelné zdroje 4% Tuhá paliva 47% ČR (2030, SEK)

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Spotřeba zemního plynu v České republice -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 199419961998200020022004 Rok % 0 2 4 6 8 10 12 mld. m3 Meziroční změna % Celková spotřeba

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Plynofikace v České republice 90% obcí nad 2000 obyvatel je plynofikováno z menších sídel je plynofikováno plných 50% obcí s počtem nad 500 obyvatel znamená to, že zemní plyn je k dispozici zákazníkům prakticky ve všech městech a větších obcích

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Otevírání trhu se zemním plynem v ČR Energetický zákon č, 458/2000 sb., § 55 Od 1. ledna 2005, se stali oprávněnými všichni zákazníci s odběrem >15 mil.m3/rok a všichni výrobci elektřiny a tepla z kogeneračních jednotek Od 1. ledna 2006, se stali oprávněnými všichni zákazníci kromě domácností cca 187 000 od 1. ledna 2007, budou oprávněni všichni zákazníci vybrat si svého dodavatele zemního plynu, tj. celkem 2 797 866 zákazníků Vzhledem k rozmístění dostupných zdrojů plynu nelze očekávat podstatné změny na trhu s plynem

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Podpora plynofikace dopravy v ČR Usnesení vlády ČR č. 563/2005 z 11.5.2005 Dobrovolná dohoda o podpoře výstavby plnicích stanic na stlačený zemní plyn 2005 – 11 plnicích stanic 2007 - 17 plnicích stanic 2020 – 100 plnicích stanic Zemní plyn = ekologické a bezpečné palivo pro dopravu Provozní náklady nižší o 40 % Zlepšení životního prostředí

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Postavení plynárenství v ČR Zemní plyn zůstane i v budoucnu spolehlivým zdrojem energie s podílem cca 20 % v energetickém mixu České republiky Plynofikace MHD a komunální dopravy ve městech sníží exhalace a zlepší životní prostředí Diverzifikované zdroje zemního plynu a podzemní zásobníky budou nadále zajišťovat bezpečnost zásobování

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 kontakt www.mpo.cz Děkuji za Vaši pozornost. Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 PRAHA 1 Tel.: 224 853 307 Fax: 224 852 406 E-mail: huner@mpo.cz


Stáhnout ppt "Státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google