Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva osob se zdravotním postižením v prostředí sociálních služeb Z poznatků veřejného ochránce práv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva osob se zdravotním postižením v prostředí sociálních služeb Z poznatků veřejného ochránce práv."— Transkript prezentace:

1 Práva osob se zdravotním postižením v prostředí sociálních služeb Z poznatků veřejného ochránce práv

2 Obsah  působnost ochránce  prostředí zákona o sociálních službách  humanizace sociálních služeb  tematizace práv osob s postižením  aktuální výzvy

3 Veřejný ochránce práv zákon č. 349/1999 Sb., zákon č. 349/1999 Sb., 13. rok činnosti JUDr. Pavel Varvařovský JUDr. Pavel Varvařovský Údolní 39, 602 00 Brno Údolní 39, 602 00 Brno stížnosti na úřady stížnosti na úřady systematické návštěvy systematické návštěvy právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací sledování zajištění cizinců a výkonu vyhoštění sledování zajištění cizinců a výkonu vyhoštění

4 Vyřizování podnětů osob Počet podnětů doručených ochránci 20082009201020112012 7 0517 3216 3096 9878 388 Ochrana osob před jednáním vyjmenovaných úřadů a institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností.

5 Vyřizování podnětů osob ANO ministerstva ministerstva správní úřady správní úřady veřejné zdravotní pojišťovny veřejné zdravotní pojišťovny Policie ČR částečně Policie ČR částečně územní samospráva při výkonu státní správy územní samospráva při výkonu státní správy vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení ochranná a ústavní výchova ochranná a ústavní výchovaNE vláda vláda prezident prezident parlament parlament orgány činné v trestním řízení orgány činné v trestním řízení soudy soudy samospráva samospráva soukromoprávní vztahy soukromoprávní vztahy

6 Systematické návštěvy  místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě  veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči,  s cílem posílit jejich ochranu před tzv. špatným zacházením.  mezinárodní závazek ČR  plán, výjimečně stížnost  veřejné souhrnné zprávy  www.ochrance.cz

7 Systematické návštěvy V oblasti sociální…  5 zařízení pro dospělé s fyzickým postižením (2006)  51 zařízení sociálních služeb pro seniory (2007-08)  8 psychiatrických léčeben, tj. 30 oddělení (2008)  7 následných návštěv PL (2009)  25 zařízení pro osoby s postižením (2009)  3 domovy pro seniory (2012)  2013: zařízení, kde jsou především léčeni senioři

8 I. Zákon o sociálních službách

9 Nové pojmy cílová skupinacílová skupina individuální plánindividuální plán standardy kvality; (2008 výkladový sborník pro poskytovatele)standardy kvality; (2008 výkladový sborník pro poskytovatele) opatření omezující pohybopatření omezující pohyb zvláštní režimzvláštní režim smlouva o poskytnutí sociální službysmlouva o poskytnutí sociální služby

10 Projevy (auto)agrese § 89: zákaz používání opatření omezujících pohyb§ 89: zákaz používání opatření omezujících pohyb pokuta až 250 000 Kčpokuta až 250 000 Kč Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.

11 Projevy (auto)agrese Hledání spouštěče, rozpoznávání povahy agrese či autoagrese pro odstranění jejích příčin, rozpoznání případného psychického onemocnění; volba vhodného opatření.Hledání spouštěče, rozpoznávání povahy agrese či autoagrese pro odstranění jejích příčin, rozpoznání případného psychického onemocnění; volba vhodného opatření. Cíl opatření: chránit osobu samotnou a její okolí, zabránit eskalaci jednání, jež by zničilo emocionální a sociální svět agresora.Cíl opatření: chránit osobu samotnou a její okolí, zabránit eskalaci jednání, jež by zničilo emocionální a sociální svět agresora.

12 Projevy (auto)agrese Nejlepší prevence: analýza předešlých případůanalýza předešlých případů úprava prostředí a způsobu poskytování službyúprava prostředí a způsobu poskytování služby Rušení síťových lůžek: úprava životního prostoru, programuúprava životního prostoru, programu zavedení osobních asistentůzavedení osobních asistentů

13 Práce s rizikem jako součást individuálního plánováníjako součást individuálního plánování identifikace rizik, posouzení, rizikový plán, vyhodnocení plánu; důraz na prevenciidentifikace rizik, posouzení, rizikový plán, vyhodnocení plánu; důraz na prevenci Ne odstranit riziko, ale hledat cestu, jak může uživatel sociální služby tyto situace prožít bezpečným způsobem.Ne odstranit riziko, ale hledat cestu, jak může uživatel sociální služby tyto situace prožít bezpečným způsobem. Asociace průvodců v problematice rizikového chování (2006)Asociace průvodců v problematice rizikového chování (2006)

14 Výzkum Psychiatrická medikace ve vybraných ústavech sociální péče Středočeského krajePsychiatrická medikace ve vybraných ústavech sociální péče Středočeského kraje http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/003/00 0421.pdfhttp://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/003/00 0421.pdfhttp://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/003/00 0421.pdfhttp://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/003/00 0421.pdf nejvyšší dávky neuroleptik v zařízeních s nejvyšším počtem klientůnejvyšší dávky neuroleptik v zařízeních s nejvyšším počtem klientů úzký kontakt s psychiatrem je nutnostíúzký kontakt s psychiatrem je nutností

15 Zjištění ochránce formální přístup k povinnostem a požadavkům zákona a standardůformální přístup k povinnostem a požadavkům zákona a standardů (stížnosti, střet zájmů, porušení základních lidských práv) nenaplnění povinností dle § 88nenaplnění povinností dle § 88 omezování pohybu klienta mimo zařízeníomezování pohybu klienta mimo zařízení dlouhodobé používání mechanických omezení v pohybudlouhodobé používání mechanických omezení v pohybu

16 Zjištění ochránce někteří klienti stále jen v lůžkáchněkteří klienti stále jen v lůžkách omezení ve volném pohybu bez předchozího vyčerpání možných alternativomezení ve volném pohybu bez předchozího vyčerpání možných alternativ DOP: Informovat zřizovatele služby, že za stávajících podmínek nemůže poskytovatel zajistit službu bez nelegálního omezování.

17 II. Humanizace sociálních služeb

18 individuální potřeby – konkrétního člověka, ale i lidí s určitým typem hendikepuindividuální potřeby – konkrétního člověka, ale i lidí s určitým typem hendikepu Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (MPSV, 2009)Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (MPSV, 2009)

19 Humanizace jako součást prevence přátelské a bezpečné prostředípřátelské a bezpečné prostředí aktivityaktivity denní pobytdenní pobyt managementmanagement počet pracovníkůpočet pracovníků postoje pracovníkůpostoje pracovníků(APPRCH)

20 Principy normality „normalizace“ života lidí s postižením„normalizace“ života lidí s postižením běžný průběh dne a týdneběžný průběh dne a týdne sféra práce, bydlení a volného časusféra práce, bydlení a volného času možnost prožívat běžný roční rytmusmožnost prožívat běžný roční rytmus vývojové fáze člověkavývojové fáze člověka život ve světě obou pohlavíživot ve světě obou pohlaví žít v běžných životních podmínkáchžít v běžných životních podmínkách(Šelner)

21 Zabránění násilí vůči klientům menší zařízení jsou otevřenějšímenší zařízení jsou otevřenější podpora individuálního přístupupodpora individuálního přístupu kvalifikace a sociální kompetence personálukvalifikace a sociální kompetence personálu vyřešit nedostatek personáluvyřešit nedostatek personálu téma agrese a násilí odtabuizovattéma agrese a násilí odtabuizovat komunikovat s klienty i rodinamikomunikovat s klienty i rodinami (Šelner (Šelner)

22 Opatrovnictví 2011: 26 tis. osob zbavených, 5 700 osob omezených2011: 26 tis. osob zbavených, 5 700 osob omezených přímé spojení mezi způsobilostí a možností realizace svých právpřímé spojení mezi způsobilostí a možností realizace svých práv

23 Ombudsman kritizuje Ombudsman kritizuje V případech, kdy dobrý poskytovatel sociální služby musí vidět podstatný rozdíl mezi způsobilostí k právním úkonům stanovenou rozhodnutím soudu a způsobilostí faktickou, je na místě aktivně přispět k navrácení alespoň části způsobilosti. Omezení způsobilosti v míře, která přesahuje potřebu vyplývající z mentálního deficitu postiženého, jej závažně poškozuje. Doporučuje kriticky zhodnotit aktuální úpravu způsobilosti u dospělých klientů domova a aktivně působit k navrácení, kde je toho zapotřebí.

24 III. Tematizace práv osob s postižením

25 „Práva lidí s MP“ dle Šelnera sebeurčení a samostatné rozhodovánísebeurčení a samostatné rozhodování dělat chybydělat chyby nebýt diskriminován, uznání autonomienebýt diskriminován, uznání autonomie partnerství a sexualitapartnerství a sexualita dostat rovnocennou šancidostat rovnocennou šanci participace a integraceparticipace a integrace právo na životprávo na život

26 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/12010 Sb.č. 10/12010 Sb. obecné zásady nediskriminace, plného a účinného zapojení a začlenění do společnostiobecné zásady nediskriminace, plného a účinného zapojení a začlenění do společnosti právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnostiprávo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti právo na respektování soukromíprávo na respektování soukromí právo na zachování fyzické a duševní integrityprávo na zachování fyzické a duševní integrity právní způsobilost na rovnoprávném základě s ostatnímiprávní způsobilost na rovnoprávném základě s ostatními

27 Příklad  stravování pouze centrálně, žádný nácvik přípravy pokrmů  vratka za stravu pouze v případě nepřítomnosti v domově  nejsou příležitosti, důvody opouštět domov, krom mimořádných  individuální vycházky s doprovodem personálu nejsou zvykem  klienti, kteří běžně činí řadu právních úkonů, mají lehký stupeň postižení, jsou zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům  vedení nevěří úspěchu návazných služeb  personál neumí jiné než slovní způsoby komunikace

28 Právo na život v komunitě „Ústavy ze své podstaty produkují nutnost používat klece.“ (Johnová, QUIP, 2008) trvalé nenaplňování základních lidských potřeb,trvalé nenaplňování základních lidských potřeb, nutnost podřídit se pravidlům kolektivního soužití,nutnost podřídit se pravidlům kolektivního soužití, absence dovedností používat funkční metody komunikace na straně personálu i klientů.absence dovedností používat funkční metody komunikace na straně personálu i klientů.

29 IV. Aktuální výzvy

30 nárok na sociální službunárok na sociální službu Podpory tolik, kolik je nutné, a tak málo, jak je jen možné. zajištění i specializovaných sociálních služebzajištění i specializovaných sociálních služeb snadné zneužití psychiatriesnadné zneužití psychiatrie smlouva o poskytnutí sociální službysmlouva o poskytnutí sociální služby

31 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Lukasová www.ochrance.cz lukasova@ochrance.cz


Stáhnout ppt "Práva osob se zdravotním postižením v prostředí sociálních služeb Z poznatků veřejného ochránce práv."

Podobné prezentace


Reklamy Google