Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika podpory vědy a výzkumu Politika ochrany spotřebitele Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika podpory vědy a výzkumu Politika ochrany spotřebitele Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Politika podpory vědy a výzkumu Politika ochrany spotřebitele Mgr. Oldřich Hájek

2 Politika podpory vědy a výzkumu Aktuální situace ve světě: Aktuální situace ve světě: Roste konkurence i na poli vědy Roste konkurence i na poli vědy Vědecký náskok má reálný dopad na ekonomiku Vědecký náskok má reálný dopad na ekonomiku Bez podpory budou odcházet talenty Bez podpory budou odcházet talenty Aktuální situace v EU: Aktuální situace v EU: Podpora od 80. let Národní roztříštěnost výzkumu Duplicita projektů Finanční náročnost velkých projektů Zaostávání prioritních oborů ve srovnání s USA a Japonskem IT Biotechnologie Nové materiály

3 Politika podpory vědy a výzkumu Hlavní směry aktivit: Hlavní směry aktivit: projekt Společných výzkumných středisek projekt Společných výzkumných středisek Vyhlašování grantových projektů a programů na území Společenství Vyhlašování grantových projektů a programů na území Společenství Koordinované a podpůrné akce výzkumu Koordinované a podpůrné akce výzkumu Dokumenty: Dokumenty: JEA JEA Maastrichská smlouva Maastrichská smlouva

4 Politika podpory vědy a výzkumu Hlavní projekty EU: Hlavní projekty EU: Galileo Galileo Venus express Venus express ITER ITER Rámcové programy: Rámcové programy: Snížení energetické náročnosti Snížení energetické náročnosti IT IT Doprava Doprava Ekonomie Ekonomie Vzdělávací programy: Vzdělávací programy: Socrates Leonardo PHARE Cíl: Cíl: Aby na vědu a výzkum šlo alespoň tolik, kolik jde na zemědělskou politiku

5

6

7 Politika ochrany spotřebitele Dokumenty: Dokumenty: Maastrichská smlouva Maastrichská smlouva Instituce: Instituce: GŘ pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele GŘ pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele dále: dále: Evropská agentura pro léčiva Evropská agentura pro léčiva Výbor spotřebitelů Výbor spotřebitelů Sdružení evropských spotřebitelů Sdružení evropských spotřebitelů Normy: Normy: Hlavní závazné normy dle článků 95 a 153 SES č. 95 – harmonizace domácího práva členů v souladu s vnitřním trhem č. 153 – vytváří monitorovací programy pro dohled politiky ve státech

8 Politika ochrany spotřebitele Stanovení standardů pro jakost a bezpečnost výrobků Stanovení standardů pro jakost a bezpečnost výrobků Technická harmonizace Technická harmonizace Cíle: Cíle: Odstranit překážky pro distribuci na vnitřním trhu Odstranit překážky pro distribuci na vnitřním trhu Zajistit jistou kvalitativní úroveň Zajistit jistou kvalitativní úroveň RAPEX – systém rychlé výměny informací RAPEX – systém rychlé výměny informací Směrnice v této oblasti: Směrnice v této oblasti: elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS) jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) hračky (88/378/EHS) stavební výrobky (89/106/EHS) otázky elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS) osobní ochranné prostředky (89/686/EHS) váhy s neautomatickou činností (90/384/EHS) aktivní implantáty (90/385/EHS) spotřebiče plynných paliv (90/396/EHS) horkovodní ohřívače (92/42/EHS) výbušniny pro civilní použití (93/15/EHS) zdravotnické prostředky (93/42/EHS) zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (94/9/ES) rekreační plavidla (94/25/ES) výtahy (95/16/ES) tlaková zařízení (97/23/ES) strojní zařízení (98/37/ES) zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES) radiové a telekomunikační přístroje (99/5/ES) lanovky pro přepravu osob (2000/9/ES)

9 Politika ochrany spotřebitele Právní ochrana spotřebitele Právní ochrana spotřebitele Poskytovatel zboží je obvykle silnější než spotřebitel Poskytovatel zboží je obvykle silnější než spotřebitel Snaha o vyrovnání tohoto nepoměru Snaha o vyrovnání tohoto nepoměru Ochrana pomocí směrnic Ochrana pomocí směrnic Směrnice: Směrnice: o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS) směrnice o komplexních zájezdech (90/314/EHS) směrnice o smlouvách uzavřených mimo prodejnu (85/577/EHS) směrnice o distančním prodeji (97/7/ES) směrnice o spotřebitelském úvěru (87/109/EHS) směrnice o sdíleném užívání nemovitosti (94/47/ES)

10 Politika ochrany spotřebitele Regulace reklamy Regulace reklamy reklama na vybrané výrobky a služby (léky, alkohol, tabákové výrobky, potraviny) reklama na vybrané výrobky a služby (léky, alkohol, tabákové výrobky, potraviny) reklama ve vybraných médiích (televize) reklama ve vybraných médiích (televize) klamavá reklama klamavá reklama srovnávací reklama srovnávací reklama Ochrana výrobků s geografickým určením Ochrana výrobků s geografickým určením Směrnice: Směrnice: reklama na léky (směrnice č. 92/28/EHS) u tabákových výrobků směrnice (98/43/ES) o klamavé reklamě (84/450/EHS) údaje, které musí obsahovat balení potravin (79/112/EHS)


Stáhnout ppt "Politika podpory vědy a výzkumu Politika ochrany spotřebitele Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google