Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Ekonomický růst

2 Cílem přednášky je analyzovat dlouhodobé produkční schopnosti ekonomiky, neboli zkoumat možnosti ekonomického růstu (růstu potenciálního produktu). Zaměříme se na zdroje (faktory) ekonomického růstu. V rámci různých ekonomických směrů budou vyloženy jednotlivé modely ekonomického růstu. Bude pojednáno o bariérách ekonomického růstu, o veličině udržitelný rozvoj a prorůstové politice státu.

3 Obsah úvod – vymezení cílů definice ekonomického růstu zdroje (faktory) ekonomického růstu ekonomický růst a cenová stabilita (nestabilita) modely ekonomického růstu omezení – bariéry ekonomického růstu prorůstová hospodářská politika státu závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Definice ekonomického růstu růst HDP vs. ekonomický růst = růst potenciálního produktu (schopnost ekonomiky produkovat vyšší výkon, posun PPF směrem doprava nahoru) tempo růstu reálného HDP (G Yt ) a koeficient růstu reálného HDP (g Yt ) tempo růstu nominálního HDP (G YNt ) ekonomická síla, ekonomická úroveň a ekonomický rozvoj HDI = Human Development Index = Index lidského rozvoje – United Nations Development Programme – Rozvojový program OSN, http://hdr.undp.org/en/statistics/http://hdr.undp.org/en/statistics/

5 Zdroje (faktory) ekonomického růstu produkční schopnost ekonomiky je definována produkční funkcí Q = (množství VF, kvalita VF, úroveň technologie) dva typy zdrojů ekonomického růstu: – extenzivní (kvantitativní) zdroje ekonomického růstu → extenzivní ekonomický růst – intenzivní (kvalitativní) zdroje ekonomického růstu → intenzivní ekonomický růst v reálné ekonomice dochází většinou ke kombinaci extenzivního a intenzivního ekonomického růstu; záleží na tom, které zdroje ekonomického růstu převažují

6 Ekonomický růst a cenová stabilita (nestabilita) ideální podmínky: růst potenciálního produktu v podmínkách cenové stability (zakotveno v Zákonu o České národní bance) cenová stabilita není doprovodným efektem ekonomické růstu v podmínkách ekonomického růstu se cenová hladina může zvyšovat, snižovat, případně může zůstat konstantní platí, že se reálný produkt i nadále pohybuje kolem potenciálního produktu z krátkodobého hlediska

7 Ekonomický růst v podmínkách cenové stability – ideální pro ekonomiku 7 P Y LRAS 1 Y1*Y1* AD 1 AD 2 SRAS 1 E1E1 E2E2 Cenová stabilita však není jevem, jenž by ekonomický růst (vždy) doprovázel. P Y2*Y2* SRAS 2 LRAS 2

8 Ekonomický růst při zaostávání agregátní nabídky za agregátní poptávkou 8 P Y LRAS 1 Y1*Y1* AD 1 AD 2 SRAS 1 E1E1 E2E2 Efektem zde je růst cenové hladiny a menší výkon, než je potenciální produkt Y 2 *. P1P1 Y2*Y2* SRAS 2 LRAS 2 P2P2 YSYS

9 Ekonomický růst při zaostávání agregátní poptávky za agregátní nabídkou 9 P Y LRAS 1 Y1*Y1* AD 1 AD 2 SRAS 1 E1E1 E2E2 Efektem zde je pokles cenové hladiny a menší výkon než je potenciální produkt Y 2 *. P1P1 Y2*Y2* SRAS 2 LRAS 2 P2P2 YSYS

10 Modely ekonomického růstu klasické „modely“: T. R. Malthus, D. Ricardo keynesiánské modely – R. F. Harrod, E. D. Domar – první růstové modely (neokeynesiánství) – postkeynesiánství (N. Kaldor, J. Robinsonová) – teorie rozdělování neoklasické modely (teorie exogenního a teorie endogenního růstu) – využívají produkční funkce, růstové účetnictví škola mezí růstu – důraz na omezené zdroje, ohled na životní prostředí, veličina udržitelný rozvoj

11 Omezení – bariéry ekonomického růstu nízký důchod → nízké úspory → nedostatečná zásoba kapitálových statků → nízká vybavenost práce kapitálem (K/L) → nízký důchod = bludný kruh chudoby demografický vývoj – populační exploze únik kapitálu, „únik mozků“ = únik kvalifikované pracovní síly chybějící politické, právní a ostatní institucionální podmínky nedostatečná infrastruktura nedostatečné přírodní zdroje, nepříznivé klimatické podmínky, přírodní katastrofy, války

12 Prorůstová politika stimulace tvorby nových tvůrčích myšlenek, návrhů na inovace, u soukromého i vládního sektoru (teorie endogenního růstu) daňové podněty pro výdaje na výzkum a vývoj nových technologií podpora investic do lidského kapitálu snížení rozpočtových deficitů, které vytěsňují soukromé investice, podpora investic daňovými podněty odstranění nadbytečné regulace ekonomických procesů investice do infrastruktury

13 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I. (pro bakalářské studium). I. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008, 125s. ISBN 978-80-7231-278-8. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I – pro bakalářské studium, II. díl. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 82 s. ISBN 978-80-7231-578-9. Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

14 Internetové odkazy Český statistický úřad. Statistiky. Makroekonomické údaje. Dostupné na WWW:.www.czso.cz Human Development Index. United Nations Development Programme – Rozvojový program OSN. Dostupné na WWW: http://hdr.undp.org.http://hdr.undp.org

15 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Ekonomický růst“: 1.V rozmezí let 1950 – 2000 klesl podíl zaměstnanosti v průmyslové výrobě na celkové zaměstnanosti z 30 % na 16 %. Ovšem produkce v průmyslu rostla slušným tempem, vyšším než celková produkce. Co můžeme na základě těchto fakt říci o produktivitě práce v průmyslové výrobě? Je pokles podílu zaměstnanosti v průmyslu na celkové zaměstnanosti znepokojující? 2.Nechť podíl nákladů kapitálu na produktu je 0,2 a podíl nákladů práce na produktu je 0,8. Kapitál roste tempem 10 % a nabídka práce klesá 4% tempem. Jakým tempem roste (klesá) potenciální produkt? Uvažujte absenci technologického pokroku.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google