Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_04-17 N á zev š koly Středn í průmyslov á š kola stavebn í, Resslova 2, Česk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_04-17 N á zev š koly Středn í průmyslov á š kola stavebn í, Resslova 2, Česk."— Transkript prezentace:

1 Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_04-17 N á zev š koly Středn í průmyslov á š kola stavebn í, Resslova 2, Česk é Budějovice Autor Ing. Věra Čechov á Tematický celekChemie Ročn í k 1. Datum tvorby17.7.2012 Anotace - srozumitelněj ší, přehledněj ší a n á zorněj ší výklad názvosloví kyselin a zásad Metodický pokynPrezentace určená k výkladu názvosloví včetně procvičení Pokud nen í uvedeno jinak, použitý materi á l je z vlastn í ch zdrojů autora

2 NÁZVOSLOVÍ 2 anorganických slou č enin – kyseliny - hydroxidy NÁZVOSLOVÍ 2 anorganických slou č enin – kyseliny - hydroxidy

3 Opakování – najdi 5 chyb 1) Oxidační číslo je náboj prvku v atomuv chem. vazbě sloučeniny 3) Oxid. č. volných prvků (např. Fe, Cl 2 ) jsou rovny jednénule 2) Elektronegativita je schopnost prvků přitahovat protonyelektrony 4) FeO je oxid železitýželeznatý 5) Oxid sírový má vzorec SO 3 6) MgO je oxid hořečnatý 7) Oxid arseničný má vzorec At 2 O 5 As 2 O 5

4 KYSELINY Kyselina – částice (molekula, ion) schopná odštěpovat proton (atom vodíku) - dvou nebo tříprvkové sloučeniny (H, kation, O) bezkyslíkaté kyslíkaté kyseliny Názvosloví bezkyslíkatých kyselin: - binární sloučeniny vodíku s nekovy - HF, HI, H 2 S název prvku + vodíková kyselina (fluorovodíková, jodovodíková, sirovodíková kyselina) Názvosloví kyslíkatých kyselin : kyselina + přídavné jméno (podle oxid. čísla základního prvku) H 2 SO 3, H 2 SO 4 kyselina siřičitá, kyselina sírová

5 kyslíkaté – H, prvek, O -počet vodíků závisí na hodnotě oxid. č. (liché – 1 vodík, sudé - 2 vodíky), základní prvek je vždy jen jeden atom př. kys. dusičná: - dusík je v oxid. st. 5, tedy lichý, proto tam bude jen 1 vodík; když napíšeme prvky vedle sebe, tak máme HNOx............ H I N V O -II x x = (1+5) : 2 = 3 → HNO 3 kys. křemičitá: Tvorba vzorců a názvů kyselin bezkyslíkaté – obsahují pouze vodík + prvek (halogen nebo síru) a) halogeny (F. Cl, Br, I) zde jsou v oxid. stupni – I → vzorce HF, HCl, HBr, HI názvy: kyselina fluorovodíková, chlorovodíková, bromovodíková, jodovodíková b) síra – oxid. stupeň – II → H 2 S kyselina sulfanová (sirovodíková) Si - ox. stupeň 4, tedy sudý, budou 2 vodíky H 2 SiO x x = (2+4)/2 = 3 →H 2 SiO 3

6 Tvorba názvů kyselin: - u bezkyslíkatých jen z názvu zákl. prvku a vodíku (kys. chlorovodíková) - u kyslíkatých dopočítáme oxid. č. základního prvku a podle něj vytvoříme název např. H 2 CO 3 : víme: H I, O -II C x : 2 + x - (2*3) = 0 x = 4 (-ičitý) kyselina uhličitá Sytnost kyselin (= počet vodíků) - určuje schopnost nahrazovat jeden nebo několik atomů vodíku v molekule kyselin kovem. Jednosytná kyselina je například kyselina chlorovodíková HCl, dvojsytná kyselina sírová H 2 SO 4, trojsytná kyselina fosforečná H 3 PO 4 Pokud má kyselina větší počet vodíku než je ze stechiometrie, musíme to říci v názvu: např. kys. trihydrogenboritá H 3 BO 3. Pokud je v molekule více atomů téhož zákl. prvku ve stejném oxid. čísle, vyjádříme i jejich počet řeckou číslovkovou předponou H 2 Si 2 O 5 - kyselina dihydrogendikřemičitá Číslovkové předpony: mono (1) – zpravidla se vynechává, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka…poly (n)

7 HYDROXIDY, ZÁSADY, LOUHY tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové aniony (OH) - vázané na kationy kovu (popř. amonný ion NH 4 + ); je-li třeba, je OH v závorce název : hydroxid (hydrogenium + oxygenium) + prvek s koncovkou určující oxid. číslo příklady: Na I OH hydroxid sodný Ca II (OH) 2 hydroxid vápenatý Fe III (OH) 3 hydroxid železitý NH 4 OH hydroxid amonný

8 vzorecnázev kyselina selenová HF kyselina fosforná H 5 IO 6 hydroxid amonný (čpavek) H 2 Cr 2 O 7 H 2 SeO 4 HPO NH 4 OH kyselina fluorovodíková kys. pentahydrogenjodistá kys. (dihydrogen)dichromová Doplň do tabulky

9 Použité zdroje obrázků: - galerie Microsoft office


Stáhnout ppt "Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_04-17 N á zev š koly Středn í průmyslov á š kola stavebn í, Resslova 2, Česk."

Podobné prezentace


Reklamy Google