Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE."— Transkript prezentace:

1 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

2 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost FRANCIE PŘED REVOLUCÍ Francie v 18. století – Zemědělská země (velká většina obyvatelstva žije na venkově) – Hospodářská vyčerpanost Neustálé války (o španělské dědictví) Přepychový panovnický dvůr a rozmařilý život (Versailles) – Třetí stav (neprivilegovaní) Placení stále větších daní Nespokojenost obyvatel – Absolutistická vláda Trestání odpůrců a posílání do vězení (Bastila v Paříži)

3 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost FRANCIE PŘED REVOLUCÍ Vláda Ludvíka XVI. (1774-1792) – Manželka Marie Antoinetta Dcera Marie Terezie Rozmařilá, pyšná, nenáviděná – Vyhrocení situace

4 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PRVNÍ OBDOBÍ REVOLUCE Ludvík XVI. – 1789 - svolání generálních stavů (francouzský sněm – poradní orgán krále) Zastoupení všech tří stavů Snaha krále o zdanění privilegovaných stavů – Třetí stav získává většinu a prohlašuje se za Národní shromáždění Král se snaží o vojenské potlačení vzniklého odporu – Radikalizace pařížského lidu 14. července 1789 – dobytí Bastily (konec novověku, počátek moderní doby)

5 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PRVNÍ OBDOBÍ REVOLUCE Vláda Národního shromáždění (1789-1791) – Francii řídí Národní shromáždění – Vytváření ozbrojených skupin – Národních gard (markýz La Fayette) – Revoluční heslo: Volnost, rovnost, bratrství – Vydána Deklarace práv člověka a občana (srpen 1789) – 1791 – vydání ústavy – Francie se stává konstituční monarchií Rozhodující roli má parlament

6 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PRVNÍ OBDOBÍ REVOLUCE Konstituční monarchie (1791-1792) – Zhoršování situace v zemi Emigrace šlechty Radikalizace (politické živly požadující zavedení republiky) – Zakládání politických klubů Nejsilnějším klubem – jakobíni (Maximilien Robespierre) – 1792 - evropští panovníci vyhlašují Francii válku (Prusko, Rakousko)

7 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PRVNÍ OBDOBÍ REVOLUCE – Státní převrat zajetí Ludvíka XVI. Do čela Francie se dostává nový parlament – konvent – Girondisté (umírnění) – Jakobíni (radikální) Vyhlášení Francouzské republiky

8 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PRVNÍ OBDOBÍ REVOLUCE Republika (1792-1793) – Vytvořena Revoluční francouzská armáda Špatně vycvičená, špatně organizovaná, ale válčící s nesmírným nadšením Vyhnání nepřátelských vojsk z Francie Nová revoluční píseň Marseillaisa (pozdější státní hymna Francie) – 1793 - poprava krále i jeho manželky Bouřlivá reakce evropských panovníků – Vytvoření širší protifrancouzské koalice – Převrat v Konventu (odstranění girondistů) Jakobíni se ujímají moci ve Francii

9 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost JAKOBÍNSKÝ REVOLUČNÍ TEROR V čele konventu jakobíni (1793-1794) – Zavedení revolučního teroru Vytvoření speciálních výborů pro potlačování všech protivníků – Výbor pro veřejné blaho (na obranu země) » Veden Robespierrem – Výbor veřejné bezpečnosti (proti domácím odpůrcům)

10 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost JAKOBÍNSKÝ REVOLUČNÍ TEROR Každodenní popravy desítek skutečných nebo domnělých nepřátel revoluce – Roajalisté (zastánci monarchie) – Umírnění republikáni – Stoupenci z řad jakobínů (Danton) Rušení katolických kostelů Nástup kultu Rozumu a kultu Nejvyšší bytosti Zaveden revoluční kalendář

11 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost JAKOBÍNSKÝ REVOLUČNÍ TEROR Jakobíni ztrácí své stoupence („jsou unaveni tím, že jakobíni utápí revoluci v krvi“) Převrat 9. thermidoru (27. července) 1794 – Sesazení jakobínské vlády (poprava Robespierra) – Konec nejradikálnější etapy VFR

12 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PŘÍNOS VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE Ohromné změny ve společnosti (konec novověku a začátek moderní doby) – Odstranění privilegií šlechty a duchovenstva – Rovnost všech lidí před zákonem – Svoboda pro všechny lidi – Do popředí se dostávají prvky kapitalistické společnosti – Ovlivnění společnosti v celé Evropě


Stáhnout ppt "Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google