Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 20. listopadu 2013 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

2

3  Polovina 18. století – krize státních financí Příčiny:  Neúroda brambor  Vysoké daně  Velké výdaje na armádu  Nákladný královský dvůr  Král Ludvík XVI. chtěl zvýšit daně  Ministři financí Turgot a Necker navrhli daňovou reformu (to narazilo na odpor šlechty a kněžích)

4

5  Květen 1789 – král svolal generální stavy do Versailles (poprvé od roku 1614)  Požadoval zavedení daní pro privilegované Generální stavy:  První stav – duchovenstvo  Druhý stav – šlechta  Třetí stav – městské a venkovské obyvatelstvo (neprivilegovaní), platí daně

6  Červenec 1789 – zástupci tří stavů se sešli ve Versailles, jednali odděleně  Zástupci šlechty i duchovenstva odmítli zdanění  Třetí stav se prohlásil za Národní shromáždění  NS začalo jednat o ústavě  Král povolal armádu, ale nakonec ji nepoužil  14. červenec 1789 – pařížský lid dobyl Bastilu (královské vězení)  Začátek francouzské revoluce

7

8  Po dobytí Bastily vznik Národních gard  Velitelem generál La Fayette  Král nezasáhl, souhlasil s vypracováním ústavy  symbolem usmíření byla tříbarevná kokarda  Na venkově povstání rolníků proti šlechtě  Národní shromáždění zrušilo poddanství a šlechtická privilegia  Nahradilo je daněmi podle výše příjmů

9

10  Srpen 1789 – Ústavodárné národní shromáždění  Vydalo Deklaraci práv člověka a občana:  Rovnost před zákonem  Právo na osobní svobodu  Právo na soukromé vlastnictví  Svoboda projevu Heslo revoluce: svoboda, rovnost, bratrství

11

12  Říjen 1789 – pařížský lid vtrhl do Versailles  Král s rodinou se musel přestěhovat do Paříže  1791 – vydána ústava  Konstituční monarchie  Moc zákonodárná – poslanci NS  Moc výkonná – král a ministři  Moc soudní – nezávislé soudy  Občanská společnost

13  Král odmítl ústavu podepsat  Červen 1791 – neúspěšný útěk krále s rodinou  Domácí vězení na zámku Tuillerie  NS vyhlásilo Rakousku válku  Srpen 1792 – povstání pařížského lidu, v čele Georges Danton  Král byl zajat a uvězněn v Templu  Po převratu se dostávají k moci girondisté (střední buržoazie)

14 1. Co to byly generální stavy? 2. Kdy byla dobyta Bastila? 3. Kdo byl velitelem Národních gard? 4. Jaké bylo heslo francouzské revoluce?

15 1. Shromáždění zástupců tří stavů 2. Dne 14. 7. 1789 3. Generál La Fayette 4. Svoboda, rovnost, bratrství

16  KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 256 s. Na dlani. ISBN 80-734-6057-2.  ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997, 367 s. ISBN 80- 718-5101-9.  MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1994, 495 s. ISBN 80-710-6098- 4.

17  Útok na Bastilu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bastila  Markýz de La Fayette. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce  Ludvík XVI. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce  Deklarace práv člověka a občana. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4%8Dan a


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google