Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 23. října 2013 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

2

3 Konstantin Veliký

4 Konstantin  Syn Constantia (augusta na západě římské říše)  306 - Konstantin provolán armádou, obdržel titul august  312 – bitva u Mulvijského mostu  Konstantin x Maxentius, vítězství Konstantina  Před bitvou nařídil vojákům, aby si na štíty namalovali křesťanský symbol (Kristův řecký monogram)  Provolán římským císařem se souhlasem senátu

5 Edikt milánský  313 vyhlášen císařem Konstantinem v Miláně  Zákon o zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími  Křesťané získali přístup ke státním úřadům  Císař hmotně podporoval křesťanské náboženství (dary, peníze a pozemky na výstavbu kostelů)  Konstantinova idea: křesťanství jako jednotící prvek římské říše

6 Nikajský církevní sněm  325 Konstantinem svolán sněm do maloasijské Nikaie Císař požadoval:  vytvoření jednotné církve  stanovení základních článků víry (dogmat) Dva odlišné křesťanské směry:  Ariánství – směr uznávající božskou podstatu Boha Otce  Katolictví – směr uznávající božskou podstatu Boha Otce, Syna i Ducha svatého  vítězství katolictví, ariánství a jiné směry označeny za kacířské

7 Konstantinopol  330 - 336 výstavba Konstantinopole (Konstantinova města)  Nové hlavní město na Bosporu (místo Říma)  Na místě původní řecké osady Byzantion  Křesťanské město s bazilikami a kostely  Císařský palác a hippodrom  V čele městské správy byl městský prefekt  Cařihrad (slovanské pojmenování města)  Istanbul (turecké pojmenování města od 15. století)

8 Konstantinovy reformy Kolonát – nový typ hospodaření  Nájemci půdy (kolóni) obdělávali pronajatou půdu  Nájem platili v penězích  Kolóni dědičně připoutáni k půdě  Důvod: nedostatek otroků  Hospodářská reforma - řemeslníci sdružováni do výrobních spolků, dědičnost řemesel  Měnová reforma (zlatý solidus)  Reforma zákonodárství (úprava rodinného a trestního práva)

9 Křesťanský císař  Konstantin přijal křest až před smrtí v roce 337  Církví nazýván Velikým za podporu křesťanství  Považován za prvního křesťanského císaře

10 Portrét Konstantina Velikého (mozaika)

11 Konstantinovy lázně v Trevíru

12 Mince s portrétem Konstantina

13 Otázky 1. Co se stalo roku 313? 2. Proč císař Konstantin svolal nikajský církevní sněm? 3. Kdo to byli kolóni?

14 Klíč 1. Konstantin vydal edikt milánský, který zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími 2. Císař požadoval vytvoření jednotné církve a stanovení základních článků víry (dogmat) 3. Rolníci (nájemci půdy), kteří obdělávali pronajatou půdu a nájem platili v penězích

15 Zdroj literatury  KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 256 s. Na dlani. ISBN 80-734-6057-2.  SOUČEK, Jan. Dějiny pravěku a starověku: učebnice pro střední školy. 4. vyd. Úvaly: Albra, 2002, 184 s. Učebnice pro střední školy (SPL - Práce). ISBN 80-862-8755-6.  MICHOVSKÝ, Václav. Dějepis: pravěk a starověk pro základní školy. Vyd. 4., v Práci 2. Praha: Práce, 1995, 92 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-208-0338-6.  ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997, 367 s. ISBN 80-718-5101-9.  ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, 277 s., [8] s. obr. příl. Historica (Vyšehrad). ISBN 80-702-1386-8.

16 Zdroj obrázků  Mramorová busta Konstantina ze 4. století. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD  Portrét Konstantina Velikého na mozaice v chrámu Hagia Sofia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD  Veřejné lázně postavené Konstantinem v Trevíru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD  Zlatá mince z roku 313 znázorňující Konstantina se slunečním bohem. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013- 10-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google