Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa na přelomu 18. a 19. století. V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Již počátkem vlády Ludvíka XVI. sílí hospodářská krize  Země zadlužena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa na přelomu 18. a 19. století. V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Již počátkem vlády Ludvíka XVI. sílí hospodářská krize  Země zadlužena."— Transkript prezentace:

1 Evropa na přelomu 18. a 19. století

2 V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Již počátkem vlády Ludvíka XVI. sílí hospodářská krize  Země zadlužena neustálými vojenskými akcemi v zahraničí – poslední kapkou podpora boje Američanů za nezávislost  Nepřehledný celní systém

3 Evropa na přelomu 18. a 19. století V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Aktivní společnost rozdělena do tří stavů_ šlechta, církev a buržoazie  Rozmáhá se podnikatelský stav – buržoazie – tzv. Třetí stav: ten je však daňově znevýhodněn, je jediným plátcem daně  Vzorem třetího stavu je Anglie a USA

4 Evropa na přelomu 18. a 19. století V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Slabý král příliš podléhá konzervativním silám, ale uvědomuje si nutnost změn  Příchod švýcarského bankéře Neckera na min.financí – příprava daňové reformy  Principy: zvýšení daní nutnost zdanění všech stavů  Květen 1789 volby a svolání tzv. generálních stavů (parlamentu)  Šlechta i církev odmítají zrušení privilegií  Debaty o hlasovací proceduře (po stavech či po jménech

5 Evropa na přelomu 18. a 19. století Národní shromáždění  17. června – Třetí stav odchází u jednání a prohlašuje se Národním shromážděním  Argument: zastupuje nejvíce voličů  Přidávají se někteří kněží z venkova a podnikatelská šlechta  Král ustupuje a souhlasí se zrušením privilegií

6 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu  Následuje měsíc jednání a nadějí  Základní požadavek: rovná práva pro všechny stavy – král nevyhověl

7 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu  Povstání v Paříži vrcholí 14. července 1789 útokem na Bastilu – považováno za počátek revoluce  Dvě roviny revoluce: parlamentní jednání – Národní shromáždění se stává Ústavodárným: příprava Ústavy po americkém (a polském!) vzoru

8 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu 1789-91  Mezitím se zapojují stále širší vrstvy obyvatelstva: špatná úroda vede k radikalizaci venkova i měst  Chléb základní potravinou, jeho cena roste (8—16, mzdy stagnují cca 20-40) První konflikty: snaha monarchistů zavést po britském (a americkém) vzoru dvoukomorový parlament

9 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu (1789)  Vyvlastnění církevního majetku připoutalo k revoluci množství lidí  Deklarace lidských a občanských práv (preambule ústavy): svobody si dává národ sám (rozdíl proti USA!) Deklarace lidských a občanských právrozdíl proti USA  Problematický vztah ke králi, pro většinu společnosti je nedotknutelný a jakoby neodpovědný  Viněna je královna – cizinka  Podzim – vrcholí potravinová krize, král přinucen opustit Versailles a přesídlit do Paříže (den trhovkyň)

10 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu (1790)  Rok 1790 ve znamení opojení z revoluce, zásobování se zlepšilo, Paříž se „modernizuje“  V červenci mohutné oslavy výročí pádu Bastily  Rozpad jednoty v otázce církve – pojem tolerance neznámý!  Občanský zákoník – církev pod dozor státu, kněží státní zaměstnanci (viz Josef II.)  289 hlav, které je třeba stít, aby bylo možno provést reformy

11 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu (1791)  1791 – od počátku přituhuje ve vztahu parlament – král: jde o Ústavu a revoluční zákony  Rakousko s Pruskem připravují invazi do revoluční Francie: záchrana tradičních hodnot a oslabení tradičního rivala, přidává se Anglie  Parlament se chystá na válku, současně se pře s králem o Ústavu a mezi sebou o to, jak moc revoluční zákony lze schválit (viz zákon o emigraci - uzavření hranic)

12 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu (1791)  Snaha umírněných (Mirabeau, La Fayette) o dohodu s králem – přijmi Ústavu bez výhrad!  Umírnění: revoluce končí přijetím Ústavy  Proti radikálové - kordiliéři: Marat (Přítel lidu), Danton - jakobíni: Robespiérre  Červen: král dopaden při pokusu o útěk do Rakouska (Varennes), úplná ztráta prestiže

13 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od pádu Bastily po Ústavu (1791)  Červenec: oslavy výročí se zvrhly na krvavé běsnění na Martově poli  Srpen: Nóta Rakouska a Pruska: obnovte práva feudality!  13. září král pod nátlakem schvaluje Ústavu

14 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od Ústavy po Republiku (1791)  Volby do Zákonodárného shromáždění, snížení volebního (daňového) censu  Stávající poslanci nevolitelní, mají čestnou funkci  Věkový průměr zvolených 26 let

15 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od Ústavy po Republiku (1791)  Posílení umírněných republikánů z oblasti Gironde (girondini)  Posílení radikálních městských intelektuálů – jakobíni a kordiliéři (tzv. Hora)  Hlavní postavy: Brissot (G), Robespiérre (J), Danton ( C )

16 Evropa na přelomu 18. a 19. století

17

18 Od Ústavy po Republiku 1791-92  Znehodnocování majetku – šlechta prchá za hranice a rozprodává majetky: nová „revoluční“ šlechta  Tlak ze zahraničí sílí: obnovte majetková práva!

19 Evropa na přelomu 18. a 19. století

20

21 Od Ústavy po Republiku (1792)  Jaro 92 – ostrá debata o přípravě na válku: Gironda prosazuje preventivní úder, Hora proti (shoda Girondy s králem, rozdíl v motivech!)  Na podporu války 600 tisíc dobrovolníků do Paříže (Marseillaisa)  Král podezírán ze zrady, v květnu útok na královský palác  Červen: král zatčen  Srpen: mohutné povstání v Paříži vedeno republikány - masakr, král sesazen a 10. srpna vyhlášena republika

22 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od vyhlášení republiky po jakobínský teror (1792)  Nové volby: posilují radikálové Hory  Revoluční teror vede k vybíjení skutečných i údajných nepřátel revoluce, cizí vojska se blíží k Paříži  Září: bitva u Valmy – spojenci odraženi

23 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od vyhlášení republiky po jakobínský teror (1792)  21. září – první zasedání parlamentu – přejmenování na Konvent (745 členů), Danton ministrem spravedlnosti, policie i vnitra  Říjen 92 – první náboženská vzpoura ve Vendeé  Schválen revoluční kalendář, zřízeno nové náboženství: kult Nejvyšší bytosti  Prosinec: proces s králem

24 Evropa na přelomu 18. a 19. století

25 Od vyhlášení republiky po jakobínský teror (1793)  Tři otázky: vina, referendum, trest  15. ledna 1793 vynesen rozsudek smrti, 21. popraven

26 Evropa na přelomu 18. a 19. století Od vyhlášení republiky po jakobínský teror (1793)  Březen – Danton iniciuje vznik parlamentních výborů – veřejná kontrola vlády: Výbor pro obecné blaho a Výbor pro veřejnou bezpečnost, rychle sílí jejich moc  Revoluční tribunál  Po popravě krále padají poslední zábrany: sílí teror, snaha „zachránit revoluci“  V červnu zásadní střet mezi dosavadními spojenci – Gironda versus Hora

27 Evropa na přelomu 18. a 19. století Revoluce požírá své děti (1793)  Jakobínský převrat znamená zatčení vůdců Girondy a „vyprázdnění“ parlamentu, poprava 30 poslanců Girondy  Nová ústava: každoroční všeobecné volby, rozprodej šlechtické půdy (státní korupce), stanovení maximálních cen

28 Evropa na přelomu 18. a 19. století Revoluce požírá své děti (1793)  Veškerá moc Výborům  V září zákon o podezřelých: klíčový zákon diktatury: rozpory uvnitř Hory (Jakobíni versus Kordiliéři – Robbespiere vs. Danton  Občanská válka: royalistický jihozápad, teror ve Vendeé

29 Evropa na přelomu 18. a 19. století Revoluce požírá své děti (1793)  V červenci zavražděn Marat  Poprava královny  Danton odmítá pokračovat v teroru (odtud označení Shovívaví) a odjíždí na venkov  Vítězství armády na severu

30 Evropa na přelomu 18. a 19. století

31 Revoluce požírá své děti (1794)  = teror staví proti revoluci i dosavadní spojence  Protiargument: revoluce bez teroru padne  Role C. Desmoulinse  Duben 94 popraven Danton a jeho spojenci  Červenec 94 vzpoura mlčenlivé většiny v parlamentu – poprava Robespierra a spol.

32 Evropa na přelomu 18. a 19. století Thermidor (1794)  Konec teroru a revoluce: jde o to, co bude zachováno – základní práva, rovnost před zákony, nedotknutelnost vlastnictví, uvolnění cen a zrušení regulací, potvrzení nezávislosti na zahraničí a zachování republiky  vláda tzv. Direktoria  Ohrožení zleva (jakobíni) i zprava (monarchisté)  Pokus o vzpouru monarchistů 1796 potlačil mladý důstojník dělostřelectva Bonaparte…


Stáhnout ppt "Evropa na přelomu 18. a 19. století. V předvečer revoluce V předvečer revoluce  Již počátkem vlády Ludvíka XVI. sílí hospodářská krize  Země zadlužena."

Podobné prezentace


Reklamy Google