Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace ve Francii před revolucí  byla největší evropskou mocností  vládl jí absolutistický král  společnost byla rozdělena na tři stavy:  první stav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace ve Francii před revolucí  byla největší evropskou mocností  vládl jí absolutistický král  společnost byla rozdělena na tři stavy:  první stav."— Transkript prezentace:

1

2 Situace ve Francii před revolucí  byla největší evropskou mocností  vládl jí absolutistický král  společnost byla rozdělena na tři stavy:  první stav tvořilo duchovenstvo (asi 1%)  druhý stav tvořila šlechta (asi 2%)  první a druhý stav byl privilegované  neplatili daně  třetí stav tvořili všichni ostatní (dělníci, buržoazie, inteligence, řemeslníci, chudina,…)

3 Ludvík XVI. (1774 – 1792)  za jeho vlády se zhoršuje ekonomická situace státu:  zvyšuje se zadluženost (válka v Americe)  nákladný způsob života u dvora  cechovní monopoly a vnitřní cla  důsledky  dochází k úpadku absolutismu  hroutí se dosavadní opory panovníka (armáda, úřednický aparát, církev)

4  nastává všeobecná nespokojenost  dochází ke snaze o daňovou reformu  ministr financí Jacques Necker navrhuje zdanit první a druhý stav  problém  toto opatření mohou uzákonit jen generální stavy  panovník je nesvolal již od roku 1614

5  na květen 1789 svolal král generální stavy do Versailles  vznikl spor o způsob hlasování  podle stavů (3 hlasy) nebo podle hlav zúčastněných

6  17. června 1789 se třetí stav prohlásil za Národní shromáždění  o pár dní později se přidal i první a druhý stav  9. července 1789 se z Národního shromáždění stalo Ústavodárné národní shromáždění  cíl: přijmout ústavu a ukončit absolutismus  král předstíral souhlas a tajně chystal protiúder  do okolí Versailles a Paříže se začalo stahovat vojsko

7  vrcholem pro Pařížany bylo, když byla děla z Bastily namířena do dělnických čtvrtí  Bastila = věznice politických vězňů a symbol absolutismu  14. července 1789 Pařížané zaútočili na Bastilu a po čtyřech hodinách ji dobyli

8

9 PRVNÍ FÁZE REVOLUCE (1789 – 1791)  král odvolal vojska a přijal trikolóru za symbol revoluce  za královské úředníky převzaly moc vzniklé komuny = obecní rady  na venkově vypukla selská válka proti feudálům  docházelo k vypalování jejich obydlí a vraždění  poddaní odmítali plnit své povinnosti a odvádět daně

10  vznikaly Národní gardy  ozbrojení dobrovolníci připraveni prosadit ústavu  vůdcem byl Markýz de La Fayette (hrdina Americké revoluce)  docházelo k emigraci šlechty  v srpnu 1789 Národní shromáždění zrušilo feudalismus  zrušena daňová privilegia  rovnost před zákonem  zrušena robota za výkup  zrušena odúmrť,…

11  26. srpna 1789 byla přijata Deklarace práv člověka a občana (vzor: Montesquie, Rousseau, americká ústava)  zaručovala svobodu, rovnost před zákonem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví  prosazovala zásadu, že lid má nárok na odpor proti vládě  král musel podepsat deklaraci a přesídlit do Paříže

12

13  docházelo k problémům se zásobováním Paříže  ty vyústily v pochod pařížských žen do Versailles  v letech 1789 - 1791 Národní shromáždění přijímá různé zákony  přetrvávaly ekonomické problémy a náboženské spory  v červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil o útěk  byl však poznán a vrácen do Paříže  radikálové chtějí krále sesadit, umírnění se chtějí dohodnout na kompromisu

14  v září 1791 byla přijata ústava  Francie se stala konstituční monarchií  politická moc byla rozdělena na výkonnou  král, zákonodárnou  Národní shromáždění a soudní  volení soudci  Ludvík XVI. musel přísahat věrnost ústavě  na politické scéně se objevilo několik politických klubů:  Jakobíni  Cordeliéři  Girondisté

15 JAKOBÍNI  vůdcem Maxmilián Robespierre  název podle kostela sv. Jakuba, ve kterém se společně scházeli  radikální inteligence a střední buržoazie CORDELIÉŘI  vůdci byli Jean Paul Marat a Georges Danton  vydávali noviny nazvané Přítel lidu  zastánci konstituce

16 GIRONDINI  přívrženci republiky  liberální buržoazie, obchodníci, finančníci a průmyslníci  politické kluby spolu soupeřily o moc v Národním shromáždění  mezitím v emigraci byla za podpory Rakouska a Pruska přijata Pilnická deklarace  cílem emigrace je obnovit ve Francii monarchii, a to i vojenskou silou

17 DRUHÁ FÁZE REVOLUCE (1792 – 1793)  na jaře roku 1792 Francie vyhlásila Rakousku válku  vzniká první protifrancouzská koalice  Rakousko, Anglie a Španělsko  v srpnu 1792 v Paříži vypuklo povstání v jehož čele byl Georges Danton  král byl sesazen a zajat  konec monarchie  moc převzala komuna = revoluční výbor  byly vyhlášeny volby do Národního konventu

18  postup interventů byl 21. září 1792 zastaven u Valmy  velkou roli zde sehrála Marseillaisa [Marsejéza], „píseň od Rýna“, kterou vymyslel voják v porýnských oddílech (Rouget de Lisle)  v čele republiky stáli Girondisté  byli neschopní řešit vnitřní problémy a ve Vendée vypukly protirevoluční vzpoury  Girondisté začali řešit problémy revolučním terorem  na počátku roku 1793 se rozhořel spor mezi Girondisty a Jakobíny

19  král byl odsouzen k trestu smrti a 21. ledna 1793 byl sťat gilotinou  koncem roku byla popravena i královna Marie Antoinetta

20 TŘETÍ FÁZE REVOLUCE (1793 – 1794)  v červnu 1793 byli povstáním Girondisté svrženi  zatčeno a popraveno 29 představitelů  období jejich vlády se říká Jakobínská diktatura:  zavádějí výbory a komise:  Výbor pro veřejné blaho  Výbor veřejné bezpečnosti  Robespierre udržoval ovzduší strachu

21  zavedli reformy:  zrušena feudální práva a povinnosti bez náhrady  zavedena všeobecná maxima cen zboží denní potřeby (potraviny)  zavedena i všeobecná maxima mezd  Jakobíni podali také návrh na novou ústavu  nebyla realizována  došlo k pokusu o odstranění křesťanství  byla vyhlášena všeobecná branná povinnost

22  na červenec 1794 chystal Robespierre další vlnu poprav  odpůrci v Konventu odhlasovali jeho zatčení a popravu gilotinou  následně byl zrušen jakobínský klub a vše, co Jakobíni zavedli

23 VLÁDA DIREKTORIA (1794 – 1799)  k moci se dostala buržoazie, která zbohatla za revoluce (Bahno, Girondisté).  roku 1795 byla přijata ústava  volební právo bylo závislé na výši majetku  výkonná moc přešla do rukou pětičlenného direktoria  zákonodárnou moc tvořila Rada pětiset a Rada starších  tvořily KONVENT  direktorium nemělo oporu v lidu  moc se udržovala pouze pomocí armády a policie

24 Zahraniční politika v období direktoria  vojska vítězila, což vládě dodávalo prestiž  vrchním velitelem armády se roku 1796 stal Napoleon Bonaparte  Francie anektovala budoucí Belgii, ovládla břeh Rýna a začala válčit proti Itálii  vznikly tzv. dceřinné republiky  roku 1797 byla v Campo Formiu podepsána mírová smlouva mezi Itálií a Francií

25  posledním protivníkem Francie zůstala Anglie  Napoleon podnikl tažení do Egypta a Sýrie  nejprve zvítězil v bitvě „pod pyramidami“  pak začaly problémy (podnebí, nemoci,…)  Napoleon přivezl do Egypta také vědeckou expedici  objevena ROSETTSKÁ DESKA  Francouzi byli poraženi v bitvě u Akry a námořní bitvě u Abukíru  admirál Nelson  9. listopadu 1799 provedl generál Bonaparte v Paříži za pomoci armády státní převrat


Stáhnout ppt "Situace ve Francii před revolucí  byla největší evropskou mocností  vládl jí absolutistický král  společnost byla rozdělena na tři stavy:  první stav."

Podobné prezentace


Reklamy Google