Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká francouzská revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká francouzská revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Velká francouzská revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Velká francouzská revoluce přelomová událost evropských dějin – svrhla absolutismus, usilovala o nastolení spravedlivé občanské společnosti Předrevoluční Francie: nejlidnatější, nejmocnější stát na kontinentě Vláda Ludvíka XV. (1715 – 1774) = konec převahy Francie v západní Evropě (porážka v sedmileté válce (1756-1763) - ztráta Kanady, části Louisiany, většiny držav v Indii) Vláda Ludvíka XVI. (1774 – 1792) - zhroucení státních financí (rozmařilý život královského dvora, nákladné války) Marie Antoinetta dcera Marie Terezie, neoblíbená, pyšná

3 80. léta – neúroda, katastrofální nedostatek potravin - osvícenci kritizují absolutismus i církev Obyvatelstvo rozděleno do tří stavů: 1. duchovenstvo, 2. šlechta → privilegované stavy – výsady, podíl na státní moci 3. bohatí měšťané, úředníci, podnikatelé, obchodníci museli odvádět vysoké daně, požadovali zrušení všech privilegií, občanské svobody, omezení absolutismu

4 I. fáze revoluce (1789-1792) – období monarchie Národní shromáždění (+ část duchovních a šlechty) – snaha omezit moc krále vypracování nové ústavy Národní shromáždění z 20. června 1789

5 Král se chystal národní shromáždění násilně rozehnat. Povstal pařížský lid 14. 7. 1789 – dobytí Bastily = pařížské vězení – symbol absolutismu

6 La Fayette přísahá věrnost státu, zákonu a králi. Národní garda – ozbrojené oddíly měšťanů k udržení veřejného pořádku, v čele markýz de La Fayette (vznikla na obranu revoluce) Heslo revoluce: „ Volnost! Rovnost! Bratrství!“ Symbol smíření s králem – trikolora. Bílá = barva královského rodu; červená + modrá = barvy Paříže.

7 Král souhlasil s vypracováním nové ústavy. Deklarace práv člověka a občana (podle vzoru amerického Prohlášené nezávislosti) - základní myšlenky: - rovnost svobodných občanů před zákonem - svoboda slova, tisku, shromažďování, vyznání, - právo na svobodné podnikání - nedotknutelnost soukromého majetku 1791 Francie konstituční monarchií: přijata nová ústava, zajišťovala občanům práva z Deklarace; oddělila trojí moc: výkonná (král) zákonodárná (Zákonodárné shromáždění) soudní (soudci)

8 1791 pokus krále o útěk z Francie - král zatčen a odvezen zpět do Paříže

9 Vítězství a evropský ohlas revoluce znepokojení panovníků absolutistických monarchií 1792 válka s Pruskem, Rakouskem - snaha potlačit revoluci X oddíly dobrovolníků ze všech částí Francie Marseillaisa = hymna revoluce (zpívali ji dobrovolníci z Marseille) Ludvík XVI. - jako zrádce národa sesazen z trůnu a zajat

10 Srpen 1792 zřízen Národní konvent – nový parlament, nejvýrazněji se projevovaly dvě politické skupiny: girondisté (podle departementu Gironde, odkud někteří pocházeli) – hájili spíše zájmy průmyslníků a obchodníků (umírnění) jakobíni (scházeli se v kostele sv. Jakuba) – opírali se o lidové vrstvy, byli velmi radikální Před zahálením první schůze Konventu zvítězili francouzští vojáci v bitvě u Valmy nad intervenčními pruskými vojsky.

11 II. fáze revoluce (1792 – 1794) – vyvrcholení revoluce Heslo: „Vítězství, nebo smrt.“ Období girondistického Konventu (září 1792 – červen 1793) Francie – republikou. Sázení stromu svobody bylo ve Francii symbolem počátku nové doby. Obvykle bylo spojeno s lidovou slavností.

12 Leden 1793 – na nátlak jakobínů popraven Ludvík XVI. „Umírám nevinen a odpouštím svým nepřátelům.“

13 Na podzim popravena i Marie Antoinetta. Francii vypověděly válku i další státy: Velká Británie, Holandsko, Španělsko.

14 Povstalci byli známi pod jménem sans-cullotes (sansculoti) neboli „bez kalhot“, místo krátkých aristokratických kalhot ke kolenům nosili dlouhé nohavice jako dělníci. Symbol svobody = červená čapka se špičkou ohnutou dopředu. Spory mezi girondisty a jakobíny → vítězí jakobíni Na stranu jakobínů se přidal především prostý lid, dělníci a maloměšťáci.

15 Období jakobínského Konventu (červen 1793 – červenec 1794), jakobínská diktatura, teror – konec svobody, hrůzovláda, jakobínská diktatura Výbor veřejného blaha – v čele Maximilien Robespierre - dohled na opatření vlády - popravy nepřátel revoluce (zemřelo 40 000 lidí, 300 000 zatčeno) - přijat nový revoluční kalendář (církevní zrušen) -postupně dochází k vzájemným sporům mezi jakobíny, revoluční teror se obrací do vlastních řad

16 Symbol teroru - gilotina Dobová karikatura revoluční lůzy

17 Pokus jakobínské diktatury odstranit křesťanství - většina duchovních vyhnána z farností -místo bohoslužby zaveden kult Nejvyšší bytosti – spojeno s lidovými slavnostmi svobody Kult svobody a rozumu - spojen s novými svátky, měly charakter velkolepého divadla

18 Revoluční kalendář - letopočet začínal rokem 1792 (vyhlášení republiky) - den měl 10 hodin po 100 minutách - názvy měsíců zdůrazňovaly charakter období (září = vinobraní, říjen = mlha, listopad = mráz, prosinec = sníh atd.)

19 Další osobnosti Velké francouzské revoluce : Georges Jacques Danton – vůdčí osobnost rané fáze revoluce "Robespierre, popraviště tě volá... Půjdeš za mnou!"...

20 Jean-Paul Marat - francouzský politik, lékař a publicista, předseda jakobínů, zavražděn roajalistkou Marií Annou Charlottou Corday d´Armont

21 1794 převrat v Konventu - Robespierre popraven Thermidor (horký měsíc) – stádium revoluce, kdy umírnění příslušníci revoluce likvidují jádro revolučního vedení

22 III. fáze revoluce (1794 – 1799) – sestupná fáze Období thermidoriánského Konventu (červenec 1794-říjen 1795) - politická moc je v rukou majetných vrstev, jakobínský klub zrušen Období direktoria (říjen 1795 – listopad 1799) - Francie zůstala republikou - důležitá úloha armády- pokračují boje se zahraničními armádami - zájem o „vládu silné ruky“ – strach z nové revoluce – z Egypta povolán schopný generál Napoleon Bonaparte 1799 státní převrat – k moci Napoleon Bonaparte (konec Velké francouzské revoluce)

23 Eugène Delacroix: Svoboda vedoucí lid na barikády

24 Seznam použitých pramenů: Čurda, Jan: Nejslavnější revoluce v dějinách. Živá historie červenec-srpen 2009, str. 8-11 Hlavačka, Milan: Dějepis (Novověk – pro 8. ročník ZŠ a 3. ročník osmiletého gymnázia). SPN, Praha 2002 Hroch, Miroslav: Dějiny novověku. SPL-PRÁCE, Praha 1999 Sochrová, Marie:Dějepis v kostce II. Fragment, Praha 1998 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Calendrier-republicain-debucourt2.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce Velká francouzská revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Velká francouzská revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google