Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Lenka Katolická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Lenka Katolická."— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Lenka Katolická

2 VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ

3 FRANCIE PŘED REVOLUCÍ Francie byl na konci 18. století nejlidnatějším státem: 26 milionů obyvatel Francie byl na konci 18. století nejlidnatějším státem: 26 milionů obyvatel 3 stavy: 1. stav – duchovenstvo (1 % obyvatel) 2. stav - šlechta (kolem 400 000) 3 stavy: 1. stav – duchovenstvo (1 % obyvatel) 2. stav - šlechta (kolem 400 000) 3. stav - městské a venkovské obyvatelstvo - 97 % obyvatelstva - povinnost platit daně a desátky - lidové bouře za zrušení privilegovaných stavů 3. stav - městské a venkovské obyvatelstvo - 97 % obyvatelstva - povinnost platit daně a desátky - lidové bouře za zrušení privilegovaných stavů

4 LUDVÍK XVI. MARIE ANTOINETTA

5 LUDVÍK XVI. na trůn nastoupil v roce 1774 prohloubení finanční krize - účast Francie ve válce za svobodu amerických osad - přepychový život královského dvora nevole vůči manželce Marii Antoinettě neúspěch daňových reforem jednotlivých ministrů: A. R. Jacques Turgot, Charles Calonn, Jacques Necker - odpor privilegovaných vrstev Jacques Necker

6 PŘÍČINY REVOLUCE nelibost vůči královskému absolutismu nelibost vůči královskému absolutismu nezaměstnanost a hladomor nezaměstnanost a hladomor finanční krize finanční krize daňová nerovnoprávnost daňová nerovnoprávnost vzestup osvícenství vzestup osvícenství merkantilismus merkantilismus

7 1.FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ 17. 6. 1789 – 3. stav se prohlásil za Národní shromáždění - přidala se i část šlechty  9.7.1789 ÚSTAVODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 17. 6. 1789 – 3. stav se prohlásil za Národní shromáždění - přidala se i část šlechty  9.7.1789 ÚSTAVODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ - v čele: Mirabeau a Sieyés -úkolem: vytvoření ústavy, zrušení absolutismu, rozdělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní 5. 5. 1789 - svolání generálních stavů do Versailles - schválení nových daní i pro privilegované vrstvy - 3. stav žádá zavést rovnost mezi lidmi a odstranit absolutismus - spor o způsob hlasování 5. 5. 1789 - svolání generálních stavů do Versailles - schválení nových daní i pro privilegované vrstvy - 3. stav žádá zavést rovnost mezi lidmi a odstranit absolutismus - spor o způsob hlasování

8 MIRABEAU SIEÝÉS

9 Svolání generálních stavů ve Versailles

10 Mirabeau při promluvě o zrušení absolutismu

11 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ král se brání a pokouší se zasáhnout vojensky král se brání a pokouší se zasáhnout vojensky vytvořeny národní gardy - v čele markýz La Fayette 14. 7. 1789 – dobyta Bastila vytvořeny národní gardy - v čele markýz La Fayette 14. 7. 1789 – dobyta Bastila král uznal ÚS a souhlasil s vypracováním ústavy král uznal ÚS a souhlasil s vypracováním ústavy bouře pokračují i v dalších oblastech: Bordeaux, Lyon, Troyes… bouře pokračují i v dalších oblastech: Bordeaux, Lyon, Troyes… zrušen sociální systém starého režimu (poddanství a privilegia) zrušen sociální systém starého režimu (poddanství a privilegia) M. J. La FAYETTE

12 Dobytí bastily Marseillaisa

13 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ Deklarace práv člověka a občana - rovnost a svoboda před soudem, právo na soukromé vlastnictví, osobní svoboda Deklarace práv člověka a občana - rovnost a svoboda před soudem, právo na soukromé vlastnictví, osobní svoboda decentralizace: 83 departementů decentralizace: 83 departementů 3. 9. 1789 - ÚSTAVA - Francie konstituční monarchií - oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní - hlavní moc: Zákonodárné shromáždění - volební cenzus 3. 9. 1789 - ÚSTAVA - Francie konstituční monarchií - oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní - hlavní moc: Zákonodárné shromáždění - volební cenzus

14 Ludvík XVI. 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ červen 1791 - král se pokusil o útěk (zadržen v Lotrinsku) červen 1791 - král se pokusil o útěk (zadržen v Lotrinsku) 1. protifrancouzská koalice - Rakousko + Prusko - září 1792 - u Valmy zastavena pruská vojska 1. protifrancouzská koalice - Rakousko + Prusko - září 1792 - u Valmy zastavena pruská vojska 10. srpna 1792 – založena revoluční komuna - král zajat a uvězněn - obžalován z velezrady 10. srpna 1792 – založena revoluční komuna - král zajat a uvězněn - obžalován z velezrady Národní konvent - zvolen všeobecným hlasovacím právem - 22. 9. 1792 - zřízena republika Národní konvent - zvolen všeobecným hlasovacím právem - 22. 9. 1792 - zřízena republika

15 Zajetí krále

16 Bitva u Valmy

17 POLITICKÉ KLUBY JAKOBÍNI – radikálové Maxmilien Robespierre, Mirabeau, Sieyés JAKOBÍNI – radikálové Maxmilien Robespierre, Mirabeau, Sieyés CORDELIÉŘI – nejradikálnější – přívrženci republiky J. P. Marat, C. Desmoulis, G. J. Danton CORDELIÉŘI – nejradikálnější – přívrženci republiky J. P. Marat, C. Desmoulis, G. J. Danton GIRONDINI – umírnění J. P. Brissot GIRONDINI – umírnění J. P. Brissot FEUILLANTI – přívrženci konstituční monarchie La Fayette, A. P. Barnave FEUILLANTI – přívrženci konstituční monarchie La Fayette, A. P. Barnave

18 Robespierre La Fayette Brissot Danton

19 2. FÁZE heslo: VÍTĚZSTVÍ NEBO SMRT KONVENT - u moci: GIRONDISTÉ - úkol: vypracování republikánské ústavy - bez zastoupení rolnictva KONVENT - u moci: GIRONDISTÉ - úkol: vypracování republikánské ústavy - bez zastoupení rolnictva 21. 1. 1793 – Ludvík XVI. popraven gilotinou 21. 1. 1793 – Ludvík XVI. popraven gilotinou 2. protifrancouzská koalice - VB, Španělsko, Prusko, Bavorsko, Rakousko - blokáda francouzských přístavů 2. protifrancouzská koalice - VB, Španělsko, Prusko, Bavorsko, Rakousko - blokáda francouzských přístavů Občanská válka na východě (roajalisté x republikáni) - povstání rolníků ve Vendeé - 2. 6. 1793 Občanská válka na východě (roajalisté x republikáni) - povstání rolníků ve Vendeé - 2. 6. 1793 Poprava Ludvíka XVI.

20 Povstání ve Vendeé

21 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA povstání proti girondistům - červen 1793 – 29 nejznámějších girondistů zatčeno a popraveno povstání proti girondistům - červen 1793 – 29 nejznámějších girondistů zatčeno a popraveno zavražděn J. P. Marat – zahájení všeobecného boje proti nepřátelům revoluce zavražděn J. P. Marat – zahájení všeobecného boje proti nepřátelům revoluce Výbor pro všeobecné blaho - v čele M. Ropbespierre – řídí obranu země, zahraniční politiku Výbor pro všeobecné blaho - v čele M. Ropbespierre – řídí obranu země, zahraniční politiku Výbor veřejné bezpečnosti – boj s odpůrci revoluce Výbor veřejné bezpečnosti – boj s odpůrci revoluce

22 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA Zákon o všeobecném maximu – určeny nejvyšší ceny všeho zboží Zákon o všeobecném maximu – určeny nejvyšší ceny všeho zboží 1793 – sepsána demokratická ústava – nevešla v platnost 1793 – sepsána demokratická ústava – nevešla v platnost symbol doby : gilotina symbol doby : gilotina jaro 1794 – popraveni vůdci cordeliérů : G. J. Danton a C. Desmoulins jaro 1794 – popraveni vůdci cordeliérů : G. J. Danton a C. Desmoulins

23 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA koncem roku 1793 odražen zahraniční vpád (Napoleon Bonaparte) - vítězství nad Rakušany u Fleurus koncem roku 1793 odražen zahraniční vpád (Napoleon Bonaparte) - vítězství nad Rakušany u Fleurus vyhlášena všeobecná mobilizace vyhlášena všeobecná mobilizace 26. 7. 1794 – popraven Robespierre 26. 7. 1794 – popraven Robespierre THERMIDORSKÝ PŘEVRAT – ukončil jakobínský teror THERMIDORSKÝ PŘEVRAT – ukončil jakobínský teror

24 THERMIDORSKÝ PŘEVRAT Poprava Maxmiliena Robespierra

25 3. FÁZE u moci majetné vrstvy, zbohatlíci revoluce u moci majetné vrstvy, zbohatlíci revoluce zrušena komuna, pronásledování jakobínů zrušena komuna, pronásledování jakobínů četná vítězství francouzské armády - mír s Rakouskem a Pruskem četná vítězství francouzské armády - mír s Rakouskem a Pruskem 1795 – ÚSTAVA - zachována republika, zrušení všeobecného hlasovacího práva 1795 – ÚSTAVA - zachována republika, zrušení všeobecného hlasovacího práva výkonná moc: DIREKTORIUM - 5 členný orgán - jmenováno Radou starších a kontrolováno Radou pěti set výkonná moc: DIREKTORIUM - 5 členný orgán - jmenováno Radou starších a kontrolováno Radou pěti set

26 3. FÁZE vláda direktoria závislá na armádě vláda direktoria závislá na armádě ochráncem republiky jmenován Napoleon Bonaparte - zakročil proti roajalistickému povstání v Paříži ochráncem republiky jmenován Napoleon Bonaparte - zakročil proti roajalistickému povstání v Paříži vytvořeny dceřinné republiky v Itálii (Cisalpinská, Ligurská…) vytvořeny dceřinné republiky v Itálii (Cisalpinská, Ligurská…)

27 3. FÁZE 9. 11. 1799 – svržení direktoria - Napoleon Bonaparte - ministr zahraničí Talleyrand - ministr policie Fouché 9. 11. 1799 – svržení direktoria - Napoleon Bonaparte - ministr zahraničí Talleyrand - ministr policie Fouché vláda 3 konzulů, Napoleon se stal 1. konzulem vláda 3 konzulů, Napoleon se stal 1. konzulem rovnost občanů před zákony, svoboda podnikání, dohled státní policie rovnost občanů před zákony, svoboda podnikání, dohled státní policie pořádek ve státní správě pořádek ve státní správě

28 NAPOLEON BONAPARTE vojenské úspěchy: - porážka rakouského vojska u Marenga - mír s Velkou Británií - zisk území na levém břehu Rýna vojenské úspěchy: - porážka rakouského vojska u Marenga - mír s Velkou Británií - zisk území na levém břehu Rýna r. 1802 – plebiscitem udělena doživotní hodnost konzula r. 1802 – plebiscitem udělena doživotní hodnost konzula 3. protifrancouzská koalice - Rakousko, Rusko, Anglie, Švédsko 3. protifrancouzská koalice - Rakousko, Rusko, Anglie, Švédsko r. 1804 - prohlášen císařem Francouzů r. 1804 - prohlášen císařem Francouzů Code civil - občanský zákoník Code civil - občanský zákoník

29 VÝZNAM REVOLUCE přeměna stavovské společnosti v občanskou přeměna stavovské společnosti v občanskou rovnost občanů před zákonem rovnost občanů před zákonem politicky a ekonomicky sjednotila zemi politicky a ekonomicky sjednotila zemi otevřela síly tržní ekonomice otevřela síly tržní ekonomice

30 Použitá literatura Hlavačka, M. Dějepis: SPN, Praha 2001, 1. vydání, ISBN 80-7235-172-9 Hlavačka, M. Dějepis: SPN, Praha 2001, 1. vydání, ISBN 80-7235-172-9 www.musee-revolution-francaise.fr www.musee-revolution-francaise.fr www.musee-revolution-francaise.fr www.fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise www.fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise www.fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise www.revolution.1789.free.fr www.revolution.1789.free.fr www.revolution.1789.free.fr www.home.nordnet.fr/blatouche/revolution.html www.home.nordnet.fr/blatouche/revolution.html www.home.nordnet.fr/blatouche/revolution.html www.chnm.gmu.edu/revolution www.chnm.gmu.edu/revolution www.chnm.gmu.edu/revolution www.herodote.net/motrevolution1.htm www.herodote.net/motrevolution1.htm www.herodote.net/motrevolution1.htm www.rjgeib.com/thoughts/french/french.html www.rjgeib.com/thoughts/french/french.html www.rjgeib.com/thoughts/french/french.html www.pm.lasseron.free.fr/rev89/ie/rev00.htm www.pm.lasseron.free.fr/rev89/ie/rev00.htm www.pm.lasseron.free.fr/rev89/ie/rev00.htm


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Lenka Katolická."

Podobné prezentace


Reklamy Google