Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 1789 - 1799. Příčiny nespokojenosti lidí, která vedla k propuknutí revoluce Nespokojenost s vládou Ludvíka XVI. (1774 – 1792)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 1789 - 1799. Příčiny nespokojenosti lidí, která vedla k propuknutí revoluce Nespokojenost s vládou Ludvíka XVI. (1774 – 1792)"— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 1789 - 1799

2 Příčiny nespokojenosti lidí, která vedla k propuknutí revoluce Nespokojenost s vládou Ludvíka XVI. (1774 – 1792) – absolutismus, ochraňoval staré feudální výsady šlechty a církve, vládl prostřednictvím policie, katolické církve, cenzury. Úpadek hospodářství – drahé zemědělství, neúroda, cechy brzdí rozvoj průmyslu, velké množství vnitřních cel, klesá vývoz. Rozmařilý život šlechty a krále – hrozí státní bankrot. Sociální nerovnost – 1. a 2. stav neplatí daně, 3. stav nemá žádná práva. Vznikla opozice proti režimu, v čele buržoazie a inteligence, vzor v americké revoluci. Cíl = odstranit nerovnost, feudalismus, nastolit občanské svobody.

3 …předrevoluční události (1789) 1.5.1789 král svolává po dlouhé době 1. zasedání generálních stavů (po 175 letech), protože chce kvůli hrozícímu bankrotu rozšířit a zvýšit daně 3. stav chce ale naopak projednávat a hlavně zavést placení daní privilegovaného 1. a 2. stavu (šlechtě a duchovenstvu) a nastolit nové společenské reformy 3.stav požaduje, aby se generální stavy staly hlavním zákonodárným orgánem země Církev a šlechta ale za podpory krále (Ludvíka XVI.) reformy odmítá – nechce ztratit své výsady

4 Ludvík XVI.

5 VZNIK NÁR. SHROMÁŽDĚNÍ 17.6. 1789 – 3.stav se odtrhl od parlamentu a prohlásil se za zástupce lidu - Národní shromáždění Vůdce: markýz La Fayette Vytváří program, kterým chtějí zajistit: Zmírnění daní Zrušení privilegií vyšších vrstev Zrušení nevolnictví a poddanství Svoboda slova, podnikání, náboženství Král nepřijímá, požaduje rozpuštění NS

6 Markýz Lafayette

7 VZPOURA 3.STAVU 3.stav shání zbraně (vl.výroba, přepadávání skladů) Lidé jdou na barikády Vůdce stále Lafayette 14.7. 1789 – dobývají sklad zbraní, pevnost BASTILLU

8 Dobytí Bastilly

9 FÁZE VFR: I.14.7. 1789 – 1792 II.1792 – 1793 III.1793 – 1794 IV.1794 - 1799

10 I.FÁZE (14.7. 1789 – 1792) vítězství revoluce Vůdčí organizace = NÁR.SHROMÁŽDĚNÍ 4.8. 1789 – vydání „srpnových zákonů“ Zrušen feudalismus Zrušena privilegia šlechtě a duchovním Zrušena robota, nevolnictví, poddanství (vykoupením) Nové soudy Zrušeny cechy, staré celní poplatky

11 Vydána DEKLERACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA Má 17 bodů Základ pro ústavu (vydána 20.7. 1791) VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ – heslo VFBR

12 ÚSTAVA Přejmenování NS na ZÁKONODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ Nedotknutelnost soukromého majetku Volební právo mají jen majetní Král – zákon VETA  Nejchudší se bouří  ZS vydává LE CHAPELIERŮV ZÁKON = zákaz demonstrací (pod pohrůžkou přísných trestů)  Povstání SAUSCULOTŮ na Markovo poli (potlačeno) ZS ruší kláštery (  emigrace kněží) a úřady

13 Nespokojenost Ludvíka XVI. 22.6.1791 – pokus o útěk z Francie do Rakouska  chycen, domácí vězení v Tuillerie manželka Marie Antoineta, rak.král (Leopold II.) a pruský král (Fr.Vilém IV.) slibují pomoc

14 Tuillerie

15 Marie Antoinetta

16 Leopold II.

17 II.Fáze (1792-1793) vláda Girondistů V NS převaha DIRONDISTŮ (pravice) Vznik JAKOBÍNŮ (nová revoluční levicová skupina) – název podle místa častých setkání = knihovna zaniklého kostela sv.Jakuba Inteligence, střední vrstva, novináři (4.stav) Chtějí svrhnout krále Nastolit republiku

18 9. – 10.8. 1792 – převrat Jakobínů  zajímají krále – prohlášen za sesazeného, uvězněn  ujímají se vlády  ruší ZS  nové shromáždění = KONVENT - složen z: jakobínů (levice) a girondistů (pravice)  22.9. 1792 – vyhlášena republika (20.9. 1792 – bitva u Valmy – poražení Prusů a Rakušanů)

19 Bitva u Valmy

20 III. FÁZE (1793 – 1794) Jakobíni Únor 1793 – Anglie, Španělsko a Nizozemsko se přidávají do války X Francii Konvent odsuzuje Ludvíka XVI. k trestu smrti (21.1. 1793 gilotinou) Následně popravena i Marie Antoinneta Léto 1793 – JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA „rudý teror“ = vláda za pomoci násilí Povinná branná povinnost pro muže 18-25let 300tis. lidí uvězněno / 40tis. popraveno

21 V čele jakobínů HORA Vůdce: Maximilien Robespierre Jean Paul Marat Georges Danton M. Robespierre = vůdce jakobínské diktatury

22 Desmoulins byl společně s Dantonem a řadou dalších 5. dubna 1794 popraven. Na gilotině zvolal: „Toto je odměna prvnímu apoštolovi svobody. Stvůry, které touží po mé krvi mě dlouho nepřežijí“. Jeho 23 letá manželka, která na popravu svého manžela následně podala stížnost, byla popravena o 14 dní později.

23 Georges Danton (popraven s Desmoulinem)

24 Jean Paul Marat (zabit v lázni)

25 JAKOBÍNI ŘÍDÍCÍ ORGÁNY: Výbor pro obecné blaho (obrana země, válečné zásobování) – M. Robespierre Výbor veřejné bezpečnosti (proti domácí opozici) – M. Robespierre NOVÁ ÚSTAVA: Rovnoprávnost můžů a žen Bezplatné lékařské ošetření Uzákonění republiky 27.7. 1794 - poprava Roberpierra (konec II. fáze)

26 IV. FÁZE (1794 – 1799) Konec levicové vlády – poprava Robespierra Nová vláda GIRONDISTŮ = TERMIDORSKÁ REAKCE „bílý teror“ = udavačství vláda majetných chtěla zabezpečit zákony tak, aby peníze dále vydělávali a nemuseli je odvádět – na úkor nemajetných Ruší se Jakobínská ústava Nová ústava Volební právo jen pro majetné Zvoleno ZS – v čele: 5členné direktorium

27 Doznívání revoluce Tvoří se opozice (býv.jakobíni, monarchisté) 1795 – povstání monarchistů (potlačeno) 1797 – povstání SPIKNUTÍ ROVNÝCH V čele: Gracchus Babeuf Levicová skupina Požadují rovnost mezi lidmi Zrušení soukromého vlastnictví, společnou státní půdů Vše pomocí teroru  odhaleno, G.B. popraven

28 Gracchus Babeuf

29 NAPOLEON BONAPARTE *15.7.1769 na Korsice Na začátku VFBR poručík dělostřelectva 1793 bránil přístav Touloine před Angličany 1796 získal pro Fr. Nizozemí, některá území Itálie = SESTERSKÉ REPUBLIKY 1798-99 tažení do Egypta (Rosetská deska)

30 Napoleon Bonaparte

31 Zrod napoleonské diktatury 1797 – příměří CAMPO FORMIO 1799 – válka pokračuje 9.11. 1799 – převrat Napoleona Vyhlašuje KONKORDÁT V čele 3 konzulové: Napoleon, Abbé Sieyes, Ducas 22.12.1799 – nová ústava (konec VFBR)


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 1789 - 1799. Příčiny nespokojenosti lidí, která vedla k propuknutí revoluce Nespokojenost s vládou Ludvíka XVI. (1774 – 1792)"

Podobné prezentace


Reklamy Google