Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Kontrolní úkon 200, 300 Autor: Petr Hart, DiS. Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:STK Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0504.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Kontrolní úkon 200, 300 Autor: Petr Hart, DiS. Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:STK Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0504."— Transkript prezentace:

1 Název: Kontrolní úkon 200, 300 Autor: Petr Hart, DiS. Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:STK Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0504 Datum vzniku:květen 2013

2 Anotace DUM pro seznámení s kontrolními úkony STK č. 200 (brzdy) a 300 (řízení). CZ.1.07/1.5.00/34.0504

3 Kontrolní úkony 200 BRZDY [1]

4 Kú č. 201 Provozní brzda účinek – C Datum schválení typu Kategorie vozidla Nejmenší bzdění Z (%) Přípustná ovládací síla Fp (N) Od 1.1.1953 do 1.1. 1972 Do 100 km/h45685 Nad 100 km/h59590 Po 1.1.1972M1 M2, M3 N, O 59 51 45 490 685

5 Kú č. 202 Provozní brzda souměrnost působení – C Velikost nesouměrnosti nesmí Přesáhnout 30 % na nápravě, počítáno z větší hodnoty

6 Kú č. 203 Provozní brzda doba náběhu tlaku vzduchu – B Tento úkon se kontroluje jen u vozidel s přetlakovými vzduchovými brzdami vybavenými kontrolními přípojkami.

7 Kú č. 204 Provozní brzda výstražné zařízení – A, B, C Signalizace u kapalinových brzd je vadnáB Signalizace ztráty energie je vadnáC Signalizace je v činnosti při tlaku nižší než předepsané o hodnotu: 1.do 5 % 2.od 5,1 % do 20 % 3.nad 20 % ABCABC Akustická signalizace není dobře slyšitelnáB Signalizace hladiny brzdové kapaliny při nedostatku brzdové kapaliny nesvítí B

8 Kú č. 205 Provozní brzda odstupňovatelnost účinku – B Pokud účinnost není dobře odstupňovaná – B

9 Kú č. 206 Posilovač brzd činnost – B Posilovač neplní svou funkciB Posilovač narušuje odstupňovatelnost brzdného účinkuB

10 Kú č. 207 Provozní brzda zdvih pedálu – A, B, C Mrtvý chod pedálu je podstatně větší nebo menší než předepisuje výrobce vozidla A Při prvním intenzivním sešlápnutí se pedál kapalinových brzd prošlápne až k podlaze (dorazu) C Rezervní vůle pedálu brzdy při úplném sešlápnutí pedálu brzdy je malá B V uložení pedálu jsou nadměrné vůle, popř. deformovaný pedál B Pryžové obložení pedálu chybíA

11 Kú č. 208 Parkovací brzda účinek – C Způsob ovládáníKategorie vozidlaPřípustná ovládací síla (N) RukouM1 ostatní 390 590 NohouM1 ostatní 490 685

12 Kú č. 209 Parkovací brzda zdvih páky – B, C Ovládací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze C Ovládací páka parkovací brzdy má nadměrně velký mrtvý chod B Parkovací brzda se nesnadno odjišťujeB Chybí signalizace činnosti brzdy, popř.: sdělovač není funkční B

13 Kú č. 210 Odlehčovací brzda činnost – B Činnost odlehčovací brzdy se kontroluje dle údajů výrobce.

14 Kú č. 211 Samočinná brzda přípojného vozidla – C Tento úkon se provádí současně s úkonem č. 201.

15 Kú č. 212 Nájezdová brzda přívěsu činnost – C Kola přívěsu opatřeného nájezdovou brzdou se zezadu založí klíny a brzda se uvede v činnosti mírným couvnutím tažného vozidla; ověřuje se jen funkčnost převodu parkovací brzdy.

16 Kú č. 213 Převod provozní brzdy – A, B, C Tento úkon se provádí současně s úkonem č. 201.

17 Kú č. 214 Převod parkovací brzdy – A, B, C Tento úkon se provádí současně s úkonem č. 201.

18 Kú č. 215 Brzdové hadice a potrubí – B Potrubí nebo hadice jsou poškozené, avšak zatím nedochází k unikání ovládacího media B Potrubí nebo hadice nejsou na některém místě dostatečně upevněné nebo správně vedené; při jízdě se dostávají do styku s jinými částmi vozidla B U spojovací hadice k přípojnému vozidlu je porušena souvislost opletení nebo odkryta spodní vrstva B

19 Kú č. 216 Těsnost brzdové soustavy – B, C Ze soustavy kapalinových brzd uniká brzdová kapalinaC Z přetlakové vzduchové brzdové soustavy uniká vzduch; únik vzduchu způsobí pokles tlaku v soustavě během 5 minut (motor v klidu): - větší než 5 kPa a menší než 300 kPa - větší než 300 kPa BCBC

20 Kú č. 216 Úprava Věstníkem MD 15799

21 Kú č. 217 Klíče brzd zdvih páky - A, B Zdvih pák klíčů brzd na vozidle nejsou stejně dlouhé, avšak žádný nepřesahuje přípustnou mez A Zdvih páky klíče některé brzdy přesahuje stanovenou mezB Po odbrzdění se páka klíče některé brzdy vrací značně později než ostatní B

22 Kú č. 218 Brzdové válce – B Těleso brzdového válce je poškozenoB Brzdový válec je uvolněnýB Spojení mezi pístnicí a pákou klíče brzdy není dostatečně zajištěno, popř.: jednotlivé díly jsou poškozeny B Pryžová manžeta chybí nebo je poškozenaB

23 Kú č. 219 Brzdové obložení – B Tloušťka brzdového obložení nesmí být menší než je minimálně přípustné.

24 Kú č. 220 Kotouče, bubny brzd – B, C Kotouč, buben některé brzdy je nadměrně zeslabenýC Buben některé brzdy má nadměrnou ovalituB

25 Kú č. 221 Spojkové hlavice – A,B Na vozidle je použita jiná spojková hlavice než schválenáA Spojkové hlavice, pružné spojovací hlavice nejsou správně umístěny A Spojková hlavice je netěsnáB

26 Kú č. 222 Kontrolní přípojky – A, B Vozidlo není vybaveno kontrolním přípojkami, přestože s nimi bylo schváleno B Na vozidle vybaveném kontrolním přípojkami není některá schopná funkce, chybí, je netěsná B

27 Kú č. 223 Brzdová kapalina stav – B V brzdové kapalině jsou mechanické nečistoty nebo sraženiny B Teplota bodu varu brzdové kapaliny je: - Od 140 °C do 155 °C - nižší 155 °C ABAB Nedostatečné množství brzdové kapalinyB Chybí uzávěr brzdové kapalinyB

28 Kú č. 224 Tlak vzduchu provozní, ovládací, brzdový – A, B Provozní tlak vzduchu: -je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 15 % jmenovitého tlaku -se odchyluje od jmenovité hodnoty o více než 15 % ABAB Brzdový tlak jednoho nebo více brzdových okruhů: -je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 20 % jmenovitého tlaku - se odchyluje od jmenovité hodnoty o více než 20 % ABAB Tlak vzduchu ve spojkové hlavici plnící větve nedosahuje předepsané hodnoty A Brzdič přívěsu u jednohadicového ovládání brzd přívěsu neumožňuje při plném sešlápnutí pedálu provozní brzdy pokles tlaku ve spojkové hlavici pod 0,3 MPa B Tlak ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí není odstupňovatelný B

29 Kú č. 225 Protiblokovací systémy (ABS) – B Výstražná signalizace protiblokovacího systému je vadnáB Výstražná signalizace protiblokovacího systému signalizuje závadu B Snímače jsou mechanicky poškozenéB

30 Kú č. 226 Zátěžové regulátory brzdových soustav – B Zátěžový regulátor nebo omezovač tlaku chybíB Zátěžový regulátor je nesprávně seřízenB Mechanismus je zadřený, nefunguje nebo není kompletníB

31 Kontrolní úkony 300 ŘÍZENÍ [1]

32 Kú č. 301 Mechanická vůle na volantu – C U vozidel schválenýchS maximální konstrukční rychlostí (km/h) Obvodová vůle na volantu max. Před 1.7.1972Do 100 Nad 100 36° 27° Po 1.7.1972Do 30 Do 100 Nad 100 36° 27° 18°

33 Kú č. 302 Plynulost přenosu síly – B Při otáčení volantem (řídítky) se v některé poloze projevuje zjevný zvětšený odpor B V některé krajní poloze rejdu se některé kolo dotýká jiné části vozidla B

34 Kú č. 303 Sloupek (čep) řízení – B, C Sloupek řízení nebo hřídel volantu nejsou dostatečně upevněny B V uložení čepu řízení je nesprávná vůle nebo řídítka nejsou dostatečně pevně spojena s čepem řízení C Spodní nosník je poškozenýB

35 Kú č. 304 Volant (řidítka) – A, B, C Volat (řídítka) není dostatečně připevněnC Volant je poškozenýB Povrch volantu či objímka je prasklá, ale zatím neohrožuje bezpečnost A Řídítka jsou deformovánaB NA vozidle jsou použita řidítka nebo volant neschváleného provedení B Na řídítkách jsou poškozeny pryžové rukojetiA

36 Kú č. 305 Převodka řízení - C Převodka řízení je poškozena natolik, že způsobuje nespolehlivou činnost C Pokud je těleso převodky řízení špatně upevněnoB Vůle v převodce řízení: mírně větší nadměrně velká ABAB Z převodky uniká mazivo - neukapává na vozovku - ukapává na vozovku ACAC

37 Kú č. 306 Klouby, páky a tyče řízení – B, C Pokud chybí některá část řízeníC Pokud je poškození maléB

38 Kú č. 307 Vůle v kloubech, řídících pákách a tyčích – B Pokud je vůle v řídícím ústrojí nadměrná, pak hodnoceno B.

39 Kú č. 308 Sbíhavost kol řídící nápravy – A Pokud je sbíhavost kol řídící nápravy jiná než předepisuje výrobce, pak hodnoceno A.

40 Kú č. 309 Odklon kol řídící nápravy – B Pokud je odklon kol řídící nápravy jiný než předepisuje výrobce, pak hodnoceno B.

41 Kú č. 310 Rozdíl rejdů – B Pokud je rozdíl rejdů nesprávný (kola se nesmějí smýkat v zatáčce).

42 Kú č. 311 Posilovač řízení činnost - C Pokud posilovač chybí nebo je poškozený a nečinný.

43 DĚKUJI ZA POZORNOST Petr Hart, DiS. CZ.1.07/1.5.00/34.0504

44 Zdroje [1] Věstník dopravy MDS č. 15799 CZ.1.07/1.5.00/34.0504


Stáhnout ppt "Název: Kontrolní úkon 200, 300 Autor: Petr Hart, DiS. Název SŠ:VOŠ, SPŠ automobilní a technická Tem. oblast:STK Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0504."

Podobné prezentace


Reklamy Google