Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42) František Volek STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42) František Volek STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42) František Volek STROJÍRENSTVÍ

2 TEKUTINOVÉ MECHANIZMY »Jsou to mechanizmy, které využívají k přenosu energie mezi generátorem (čerpadlem, kompresorem) a motorem tekutinu - olej, vzduch a pod. »V tekutinových mechanizmech se využívají tyto druhy energie: »Tlaková »Pohybová »Deformační »Tepelná »Každý tekutinový mechanizmus přenáší všechny druhy současně.

3 TEKUTINOVÉ MECHANIZMY »Dělení mechanizmů podle převažujícího druhu energie: »Hydrostatické »Pneumostatické »u nichž se převážně využívá tlaková energie »Hydrodynamické »Pneumodynamické »využívající při přenosu převážně pohybovou energii

4 HYDRAULICKÉ MECHANIZMY »Soustava hydraulických prvků, kterými je možno tlakovou kapalinou přenášet energii. »Hydraulický obvod je sestaven z: 1.zdroje tlakové kapaliny 2.hydraulického motoru ve kterém je převedena tlaková energie kapaliny na energii mechanickou 3.řídící části, kterou lze ovládat tlak v obvodu a tím vyvozené síly, směr toku a množství kapaliny 4. potrubí, které spojuje jednotlivé části hydraulického zařízení 5.různých doplňkových zařízení

5 ZDROJE (GENERÁTORY) HYDRAULICKÉ ENERGIE »Úkolem generátorů - čerpadel – v hydraulických mechanizmech je udílet kapalině tlakovou energii a také určitou část kinetické, potřebné k překonání průtočných odporů při průtoku kapaliny obvodem. »Generátory (čerpadla) rozdělujeme podle toho, kterými částmi nasávají a vytlačují kapalinu, tj. vytvářejí geometrický objem - zubové, lamelové, šroubové, pístové. Téměř všechny mohou pracovat s konstantním nebo proměnlivým průtokem. Zubové čerpadlo Lamelové čerpadlo a) nevyvážené b) vyvážené

6 ZDROJE (GENERÁTORY) HYDRAULICKÉ ENERGIE Šroubové čerpadloPístové čerpadlo a)Radiální b)Axiální s nakloněnou deskou a nakloněným bokem c)Řadové

7 »Konstrukční provedení rotačních hydraulických motorů a generátorů je velmi podobné, v některých případech dokonce stejné. »Liší se tím, že kapalina je do motoru přiváděna pod tlakem a je schopna zaplňovat pracovní prostor při vyšší pohybové frekvenci »Z rotačních hydromotorů jsou nejrozšířenější axiální pístové a lamelové. U jednočinných přímočarých hydromotorů (jednoduchý, dvojnásobný, membránový) se k vracení pístu do výchozí polohy obvykle používá pružina. »Kromě toho mohou být přímočaré hydromotory ještě dvojčinné (jednostranné, dvojnásobné, membránové, oboustranné) HYDRAULICKÉ MOTORY Jednočinné přímočaré hydromotory Dvojčinné přímočaré hydromotory

8 ŘÍDÍCÍ PRVKY A ZAŘÍZENÍ »K zajištění předpokládané spolehlivé činnosti jsou hydraulické mechanizmy vybaveny řadou prvků, které z hlediska jejich činnosti můžeme zařadit do těchto skupin: »prvky pro řízení směru toku kapaliny »prvky pro řízení pracovního tlaku »prvky pro řízení množství kapaliny a rychlosti »prvky pro automatické řízení pracovního cyklu »Prvkům které řídí a usměrňují tok kapaliny v mechanizmu tak, aby hydraulický motor »konal příslušné pohyby v daném smyslu říkáme rozvaděčě viz schema. »Ovládání rozvaděčů může být ruční, mechanické, hydraulické, elektrické nebo elektrohydraulické

9 Kuličkový pojistný ventilSchema redukčního ventilu Pro řízení pracovního tlaku se používají pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. Přepouštěcí ventily se konstrukčně podobají ventilům pojistným.

10 Škrtící ventilRegulátor průtoku Pro řízení množství kapaliny a rychlosti se používají škrtící a brzdící ventily a regulátory průtoku. Brzdící ventily jsou v podstatě škrtící ventily s přímočarým pohybem šoupátka.

11 AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO CYKLU »V jednoduchých hydraulických zařízeních se používají hydraulické prvky běžného provedení »U složitějších zařízení s více obvody, které umožňují řízení pracovního cyklu stroje mohou být systémy řídící funkční sled hydraulických obvodů mechanické, hydraulické, elektrické a pneumatické. »Řídící impulsy se pak podle toho přenášejí prvky mechanickými, hydraulickými, elektrohydraulickými a pneumatickohydraulickými na hydraulický obvod.

12 HYDRAULICKÉ OBVODY »Podle druhu pracovního pohybu hydraulického motoru rozeznáváme obvody pro pohyby »Přímočaré »Otáčivé »Hydraulické obvody můžeme dále dělit podle toho jak v nich obíhá pracovní kapalina na obvody »Otevřené »Uzavřené Schema obvodu a)Otevřeného b)Uzavřeného

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42) František Volek STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google