Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojírenství Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojírenství Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42)"— Transkript prezentace:

1 Strojírenství Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42)
František Volek

2 Tekutinové mechanizmy
Jsou to mechanizmy, které využívají k přenosu energie mezi generátorem (čerpadlem, kompresorem) a motorem tekutinu - olej, vzduch a pod. V tekutinových mechanizmech se využívají tyto druhy energie: Tlaková Pohybová Deformační Tepelná Každý tekutinový mechanizmus přenáší všechny druhy současně.

3 Tekutinové mechanizmy
Dělení mechanizmů podle převažujícího druhu energie: Hydrostatické Pneumostatické u nichž se převážně využívá tlaková energie Hydrodynamické Pneumodynamické využívající při přenosu převážně pohybovou energii

4 Hydraulické mechanizmy
Soustava hydraulických prvků, kterými je možno tlakovou kapalinou přenášet energii. Hydraulický obvod je sestaven z: zdroje tlakové kapaliny hydraulického motoru ve kterém je převedena tlaková energie kapaliny na energii mechanickou řídící části, kterou lze ovládat tlak v obvodu a tím vyvozené síly, směr toku a množství kapaliny potrubí, které spojuje jednotlivé části hydraulického zařízení různých doplňkových zařízení

5 Zdroje (generátory) hydraulické energie
Úkolem generátorů - čerpadel – v hydraulických mechanizmech je udílet kapalině tlakovou energii a také určitou část kinetické, potřebné k překonání průtočných odporů při průtoku kapaliny obvodem. Generátory (čerpadla) rozdělujeme podle toho, kterými částmi nasávají a vytlačují kapalinu, tj. vytvářejí geometrický objem - zubové, lamelové, šroubové, pístové. Téměř všechny mohou pracovat s konstantním nebo proměnlivým průtokem. Zubové čerpadlo Lamelové čerpadlo a) nevyvážené b) vyvážené

6 Zdroje (generátory) hydraulické energie
Šroubové čerpadlo Pístové čerpadlo Radiální Axiální s nakloněnou deskou a nakloněným bokem Řadové

7 Hydraulické motory Konstrukční provedení rotačních hydraulických motorů a generátorů je velmi podobné, v některých případech dokonce stejné. Liší se tím, že kapalina je do motoru přiváděna pod tlakem a je schopna zaplňovat pracovní prostor při vyšší pohybové frekvenci Z rotačních hydromotorů jsou nejrozšířenější axiální pístové a lamelové. U jednočinných přímočarých hydromotorů (jednoduchý, dvojnásobný, membránový) se k vracení pístu do výchozí polohy obvykle používá pružina. Kromě toho mohou být přímočaré hydromotory ještě dvojčinné (jednostranné, dvojnásobné, membránové, oboustranné) Jednočinné přímočaré hydromotory Dvojčinné přímočaré hydromotory

8 Řídící prvky a zařízení
K zajištění předpokládané spolehlivé činnosti jsou hydraulické mechanizmy vybaveny řadou prvků, které z hlediska jejich činnosti můžeme zařadit do těchto skupin: prvky pro řízení směru toku kapaliny prvky pro řízení pracovního tlaku prvky pro řízení množství kapaliny a rychlosti prvky pro automatické řízení pracovního cyklu Prvkům které řídí a usměrňují tok kapaliny v mechanizmu tak, aby hydraulický motor konal příslušné pohyby v daném smyslu říkáme rozvaděčě viz schema. Ovládání rozvaděčů může být ruční, mechanické, hydraulické, elektrické nebo elektrohydraulické

9 Pro řízení pracovního tlaku se používají pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. Přepouštěcí ventily se konstrukčně podobají ventilům pojistným. Kuličkový pojistný ventil Schema redukčního ventilu

10 Pro řízení množství kapaliny a rychlosti se používají škrtící a brzdící ventily a regulátory průtoku. Brzdící ventily jsou v podstatě škrtící ventily s přímočarým pohybem šoupátka. Škrtící ventil Regulátor průtoku

11 Automatické řízení pracovního cyklu
V jednoduchých hydraulických zařízeních se používají hydraulické prvky běžného provedení U složitějších zařízení s více obvody, které umožňují řízení pracovního cyklu stroje mohou být systémy řídící funkční sled hydraulických obvodů mechanické, hydraulické, elektrické a pneumatické. Řídící impulsy se pak podle toho přenášejí prvky mechanickými, hydraulickými, elektrohydraulickými a pneumatickohydraulickými na hydraulický obvod.

12 Hydraulické obvody Podle druhu pracovního pohybu hydraulického motoru rozeznáváme obvody pro pohyby Přímočaré Otáčivé Hydraulické obvody můžeme dále dělit podle toho jak v nich obíhá pracovní kapalina na obvody Otevřené Uzavřené Schema obvodu Otevřeného Uzavřeného

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strojírenství Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42)"

Podobné prezentace


Reklamy Google