Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_19_Úmluva o právech dítěte TEMA:Člověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_19_Úmluva o právech dítěte TEMA:Člověk."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_19_Úmluva o právech dítěte TEMA:Člověk a společnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:20.02. 2013

2 ANOTACE DUM je určen pro 2. ročník čtyřletého cyklu a 4.ročník šestiletého cyklu gymnaziálního vzdělávání v rámci předmětu ZSV jako interaktivní výukový materiál ke kapitole Úmluva o právech dítěte. DUM má formu prezentace. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku Úmluvy. Součástí prezentace je návod pro skupinovou práci studentů, při které používají dokument Úmluvy v elektronické podobě nebo pracovní list s jejím textem. Pomocí digitálního pera vypisují práva a přiřazují k nim čísla článků. Snímek č. 8 obsahuje návodné otázky k diskuzi, kterou moderuje učitel. Na snímku č.9 je odkaz na videosnímek a otázky k němu. V závěru prezentace jsou otázky k opakování. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE  Je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí  Přijata Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989, v platnost vstoupila 2.9. 1990  Ratifikovalo ji 193 států  Pro ČSFR vstoupila v platnost 6.2. 1991  Součástí právního řádu samostatné ČR se stala od 1.1. 1993

5 HLAVNÍ TEZE  Pro účely této Úmluvy se dítětem rozumí lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jež se na dítě vztahuje, není dosaženo dříve.  Státy touto Úmluvou vázány zajišťují dítěti ochranu před jakoukoliv formou násilí, diskriminace z důvodu národnostního, náboženského, podle rasy, pohlaví či barvy pleti.  Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí.

6 Skupinová práce žáků  Učitel rozdělí třídu do tří skupin.  První skupina žáků přichází k tabuli a formuluje práva, která by mělo mít každé dítě zajištěné Úmluvou.  Druhá skupina vyhledává na internetu či v pracovních listech, pod jakým článkem jsou tato práva v Úmluvě zapsána. Na tabuli je připisuje k vypsaným právům. Pokud nějaké právo, které napsala první skupina v Úmluvě chybí, připraví si studenti první skupiny argumenty, proč by tam mělo být.  Třetí skupina vybere taková práva, která jsou u nás nejčastěji porušována, hledá k nim informace na internetu. Odůvodnění připraví do závěrečné diskuze.

7 Vypište práva a přiřaďte k nim články ………………………..……………………….. …………………….. ………………………. ………………………… …………….………. ………………………..……………………….. …………………….. ………………………. ………………………… …………….………. ………………………..……………………….. …………………….. ………………………. ………………………… …………….………. ………………………..……………………….. …………………….. ………………………. ………………………… …………….………. ………………………..……………………….. …………………….. ………………………. ………………………… …………….……….

8 DISKUZE Učitel moderuje diskuzi žáků: Návodné otázky:  Která vámi vybraná práva nemají oporu v Úmluvě – proč?  Která práva jsou u nás nejčastěji porušována?  Kdo může sjednat nápravu?  Jaké u nás existují organizace na ochranu práv dětí? (informace hledejte na internetu)  Jaká práva jsou nejčastěji porušována ve světě?

9 VIDEO Prohlédněte si videosnímek a přemýšlejte o situaci dětí u nás a ve světě. Navrhujte řešení jak lze pomoci dětem ve světě. http://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Detska_prace.h tml?theme=33

10 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1.Kdy a kým byla přijata Úmluva o právech dítěte? O: 20. 11.1989 Valným shromážděním OSN. 2.Kdy vstoupila v platnost pro ČSFR? O: 6.2.1991. 3.Kolik má článků tato Úmluva? Co je obsahem posledního? Info na http://www.osn.cz/dokumenty- osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdfhttp://www.osn.cz/dokumenty- osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf O: 54, obsahuje informaci, že původní text Úmluvy je uložen u generálního tajemníka OSN a to v anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském znění.

11 ZDROJE Úmluva o právech dítěte [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf Dětská práce [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Detska_prace.html?theme=33 http://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Detska_prace.html?theme=33 Úmluva o právech dítěte [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%AD t%C4%9Bte http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%AD t%C4%9Bte


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_19_Úmluva o právech dítěte TEMA:Člověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google